بخشی از مقاله

روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه


2
-1- روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه
بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2020، باورود 17 میلیون بازدید کننده به مصر، به نظر می رسد این کشور مقصد شماره یک خاورمیانه باقی بماند.


پس از آن، مقصدی که بیشترین بازدید کننده را خواهد داشت، عربستان سعودی با 12 میلیون بازدید کننده از کشورهای گوناگون خواهد بود و پس از آن امارات متحده عربی، بحرین، و اردن، کشورهایی هستند که پیش بینی می شود بین 5 تا 8 میلیون جهانگرد از کشورهای گوناگون در سال2020 از آن ها بازدید کنند. پیش بینی می شود عمان، لبنان، و سوریه بین سه تا چهار میلیون بازدید کننده داشته باشند و این رقم برای لیبی به یک میلیون برسد.


این یافته ها در« توریسم 2020 ویژن»،که آخرین آمار موجود را بر مبنای پژوهش های گسترده ارائه می دهد، درج شده است. این گزارش در ادامه نشان می دهد که بالاترین نرخ رشدطی سال های 1995 تا 2020 را لیبی و عمان، به ترتیب با 6/12 و 1/11 درصد در سال خواهند داشت. انتظار می رود لبنان به رشدی بالاتر از نرخ رشد متوسط منطقه، که 1/7 درصد است نیز دست یابد. در نتیجه، همگی آن ها سهم بازار را از منطقه به دست خواهند آورد.


بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، مصرنیز، با نرخ رشد سالانه 4/7 درصد، سهم خود را از بازار افزایش خواهد داد و بدین ترتیب تا سال 2020 پذیرای یک چهارم کل بازدیدکنندگان از منطقه خواهد بود.
در همین حال، نرخ رشد مراکش، تونس، والجزایر در منطقه مدیترانه بالای متوسط خواهد بود . نرخ رشد دیگر مقاصد خاورمیانه اندکی پایین تر از میزان متوسط در منطقه برآورد می شود. بنابراین با سهم کمتری از بازار روبرو می شوند.، اگر چه به طور مطلق، شمار بازدید کنندگان از تمامی این کشورها همچنان بیش از دو یا چهار برابر می شود.


شمار بازدیدکنندگان از کشورها در سراسر دنیا، برحسب منطقه، نشان می دهد که تا سال2020 مناطقی که بیشترین بازدید کننده را خواهند داشت عبارتند از اروپا، با 717 میلیون جهانگرد و شرق آسیا و اقیانوسیه با 397 میلیون جهانگرد، کشورهای آمریکا با 282 میلیون جهانگرد، و پس از آن افریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا قرار دارند.


بنا به این گزارش، 40/12 میلیون جهانگرد در سال 1995 از خاورمیانه بازدید کردند و انتظار می رود این رقم تا سال 2020 به 5/68 میلیون نفر افزایش یابد. این افزایش نشان گر نرخ متوسط رشد سالانه به میزان 1/7 درصد طی این دوره است که 3 درصد بیش از نرخ جهانی 1/4 درصدی است.
پیش بینی می شود طی سال های 2020- 1995، سفر راه دور به خاورمیانه سالانه 5/7 درصد رشد داشته باشد، که این نرخ برای شهرهای درون منطقه ای برابر با 5/6 درصد خواهد بود.

این نرخ رشد روند جهانی در افزایش سفرهای راه دور را نشان می دهد. بین سال های 1985 و 1995، برای نخستین بار شمار بازدیدهای راه دور در خاور میانه از بازدیدهای درون منطقه ای پیشی گرفت، بنا به این گزارش، تا سال 2020، هجده میلیون بازدید راه دور بیشتر نسبت به بازدید درون منطقه ای صورت خواهد گرفت.


با اینکه رشد گردشگری راه دور سرعتی بیش از گردشگری درون منطقه ای خواهد یافت، گردشگری میان کشورهای عربی همچنان با نرخی به اندازه یک و نیم برابر گردشگری بین المللی رشد خواهد کرد.
خاورمیانه، پس از شرق آسیا و اقیانوسیه به لحاظ بیشترین نرخ رشد منطقه ای برای گردشگری درون منطقه ای میان سال های 95 تا 2020 در مقام دوم قرار خواهد داشت.


گو اینکه تا سال 2020، بیش از 25 میلیون، یا 5/36 درصد کل بازدیدکنندگان خاورمیانه، از خاورمیانه خواهند بود، بالاترین نرخ های رشد طی سال های 2020-1995 از آن جنوب آسیا و اروپا خواهد بود. در سال 2020، پیش بینی می شود که 7/21 میلیون بازدید کننده خاورمیانه، اروپایی باشند، که این امر موقعیت اروپا را به عنوان دومین منطقه پراهمیت برای خاورمیانه از این لحاظ حفظ می کند.
شمار سفرها از مبداء شرق آسیا و اقیانوسیه و کشورهای آمریکا نیز سریع تر از متوسط کل خاورمیانه رشد خواهد کرد. گرچه، سفرهایی که از مبداء آفریقا صورت می گیرند و سفرهای درون منطقه ای با نرخ اندکی کمتر از متوسط کل رشد خواهند کرد و بنابراین سهم بازار را از دست خواهند داد.


این گزارش می گوید:«از سال 1970، خاورمیانه به لحاظ جذب گردشگر از کل جهان پیشی گرفته است، با این حال طی دهه 80، ورود گردشگر به این منطقه به طور چشمگیری کمتر از نرخ جهانی رشد کرد، تا آنکه دوباره طی سال های1990- 1998 از متوسط جهانی سبقت گرفت.»
« در نتیجه، سهم خاورمیانه از ورود گردشگر طی سال های1990-1980 کاهش یافت و دوباره در سال 1998، با رسیدن به 4/2 درصد بهبود یافت. در سال 1998،ورود کل به خاورمیانه به 3/15 میلیون نفر رسید، که نسبت به سال 1980 دو برابر شده بود».


« توریسم 2020 ویژن» پیش بینی می کند در سال 2020 ، بیش از 35 میلیون گردشگر رهسپار خاورمیانه خواهند شد.این رقم نشان گر نرخ رشد سالانه 8/5 درصد طی سال های 2020-1995 خواهد بود، که یک و نیم برابر بیش از متوسط جهانی 1/4 درصد است. با اینکه خاورمیانه یکی از مناطق باقی خواهد ماند که کمترین شمار جهانگردان را عرضه می دارد اما در حال دستیابی به سهم خود از بازار جهانی است.


3-1- برترین کشورهای توریستی در سال 2006 میلادی:
به گزارش سازمان جهانی جهانگردی(unwto)، در سال 2006 میلادی فرانسه برای چندمین سال متوالی درصد جدول رده بندی جذب گردشگران خارجی قرار گرفت و متعاقب آن ، اسپانیا،آمریکا،چین و ایتالیا حائز رتبه های برتر شدند. این سازمان در گزارش جدید خود آورده است ، هرچند آمریکا در رده سوم جذب گردشگرقرار گرفت اما با به دست آوردن بیش از 78 میلیارد دلار،

در کسب درآمد رده اول را به خود اختصاص داد. همچنین اسپانیا با جذب 57 میلیون نفر و کسب 48 میلیارد دلار ، فرانسه با جذب 77 میلیون گردشگر و کسب 44 میلیارد دلار، چین با جذب 45 میلیون نفر و درآمد28 میلیارد دلار و ایتالیا با 41 میلیون گردشگر و درآمد 37 میلیارد دلار در مقام های بعدی قرار گرفتند . هنگ کنگ نیز با افزایش 40 درصدی آمار گردشگری مقام اول پیشرفت در صنعت گردشگری را نصیب خود کرد و با جذب 28 میلیون گردشگر ، موقعیت خود را بهبود بخشید اما در آمد این کشور جزو 10 کشور اول نبوده است.


همچنین در رده بندی 12 کشور جذاب برای گردشگران، فرانسه با جذب 77 میلیون نفر، اسپانیا با جذب 57 میلیون نفر، آمریکا با جذب 54 میلیون نفر، چین با جذب 45 میلیون نفر، ایتالیا با جذب 41 میلیون نفر، انگلیس با جذب 32 میلیون نفر، هنگ کنگ با جذب 28 میلیون نفر، مکزیک با 25 میلیون نفر، آلمان با 24 میلیون نفر ، اتریش با جذب 23 میلیون نفر، کانادا با جذب 900/22 میلیون نفر و ترکیه با جذب 600/22 میلیون نفر گردشگر انتخاب شدند.
علاوه بر این در رده بندی درآمدی، 10 کشور نخست از لحاظ در آمد توریستی به ترتیب عبارتنداز: آمریکا با 78 میلیارد دلار، اسپانیا با 48 میلیارد دلار ، فرانسه با 44 میلیارد دلار، ایتالیا با 37 میلیارد دلار، آلمان با 23 میلیارد دلار، انگلیس با 32 میلیارد دلار، چین با 29 میلیارد دلار، ترکیه با 21 میلیارد دلار ، اتریش با 17 میلیارد دلار و استرالیا با 14 میلیارد دلار.

 

4-1- چشم انداز صنعت گردشگری جهان در سال 2020 میلادی:
براساس پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی (unwto)، تعداد جهانگردان ورودی جهان در سال2020 میلادی به بیش از56/1 میلیارد نفر خواهد رسید. از کل این تعداد 18/1 میلیارد نفر آنها جهانگرد درون منطقه ای و 377 میلیون نفر مسافرینی خواهند بود که از سایر مناطق جهان سفر کرده اند.
سه منطقه جهان که در سال 2020 بیشترین تعدا جهانگرد ورودی را خواهند داشت به ترتیب عبارتنداز: اروپا(717 میلیون جهانگرد)، شرق آسیا و اقیانوسیه (397 میلیون نفر)، آمریکا(282 میلیون نفر)، آفریقا،خاورمیانه و جنوب شرق آسیا به ترتیب در مقام های بعدی قرار دارند.


پیش بینی می شود شرق آسیا و اقیانوسیه، جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا با رشد متوسط سالیانه ای بیشتر از 5 درصد، در مقایسه با 1/4 درصد رشد متوسط جهانی بیشترین میزان رشد را به خود اختصاص دهند. رشد جهانگردی در مناطقی مانند اروپا و امریکا که از لحاظ جهانگردی پیشرفته ترند، از میانگین جهانی کمتر خواهد بود . اروپا همچنان بیشترین سهم را در بازار جهانگردان ورودی دنیا خواهد داشت، اما سهم

تعداد جهانگردان اروپا از 60 درصد در سال 1995 به 46 درصد در سال 2020 تنزل پیدا خواهد کرد.
به عقیده کارشناسان سازمان جهانی جهانگردی، افزایش بهای سوخت یکی از عواملی است که انتظار می رود بر روند مسافرتها ، بویژه سفرهای هوایی و بر روی نرخ ها تأثیر منفی داشته باشد، هر چند که مسافرین خواهان نرخ های پایین تری بوده و رقابت بر بازار حاکم خواهد بود.


سفرهای راه دور دریا بین منطقه ای در طی دوره 1995-2020، 4/5 درصد افزایش خواهد یافت که در مقایسه با رشد5/3 درصدی سفرهای درون منطقه ای از رشد سریع تری برخوردار خواهد بود. در نتیجه بین سفرهای درون منطقه ای و سفرهای بین منطقه ای(راه دور) از 82 به 18 در سال 1995 با حدود 76 به 24 در سال 2020 تغییر پیدا خواهد کرد.


لازم به ذکر است که آمار سفرهای درون منطقه ای همچنین شامل جهانگردانی می شود که کشور مبدأ آنان نا مشخص است و سفرهای راه دور یا بین منطقه ای به کلیه سفرهائی اطلاق می شود که درون منطقه ای نباشد.
جدول : آمار ورود جهانگردان بین المللی برحسب مناطق مختلف جهان (به میلیون نفر)

سال
مبنا پیش بینی رشد متوسط
سالیانه(درصد) سهم بازار (درصد)
1995 2010 2020 1995 – 2020 1995 2020
جمع کل 4/565 4/1006 1/1561 1/4 100 100
آفریقا 2/20 47 3/77 5/5 6/3 5


آمریکا 9/108 4/190 3/282 9/3 3/19 1/18
شرق آسیا/اقیانوسیه 4/81 2/195 2/397 5/6 4/14 4/25
اروپا 4/338 3/527 717 3 8/59 9/45
خاورمیانه 4/12 9/35 5/68 1/7 2/2 4/4


درون منطقه ای(الف) 1/646 9/790 3/1183 8/3 1/82 8/75
بین منطقه ای(ب) 3/101 5/215 9/377 4/5 9/17 3/24
منبع: سازمان جهانی جهانگردی(unwto)

صنعت گردشگری در قارۀ اروپا :
با توجه به اینکه کشورهای اروپایی در حال حاضر بیشترین سهم گردشگر جهان را به خود اختصاص داده اند، اما میزان ورود گردشگر کمتر از میانگین جهانی آن است ، بطوریکه در سال 1985 میلادی کشورهای اروپایی 65 درصد از گردشگران جهان را جذب کرده اند و در سال 1993 میلادی این تعداد به پایین تر از 60 درصد تنزل یافته است.


مهم ترین دلایل این کاهش نسبی عبارتند از:
1- روند نزولی تقاضا در اروپا تا حدی می تواند به علت افزایش شهرت کشورهایی باشد که به تازگی در صنعت گردشگری پیشرفتهایی کرده اند؛ به ویژه کشورهای آسیای جنوبی وشرقی .
2- برخی از کشورهای اروپای شرقی ( مانند رومانی) دوران سختی در بخش گردشگری جهت سازگاری با شرایط جدید اقتصاد بازار می گذرانند، به علاوه مشکلات داخلی یوگسلاوی سابق نیز بر صنعت گردشگری منطقه اروپا تأثیر گذاشته است.


3- برخی از کشورهای اروپای غربی و بویژه کشورهای اروپای جنوبی ( مانند ایتالیا، یونان وتا حدی اسپانیا و پرتغال ) در اثر از دست دادن رقابت، کیفیت و افزایش قیمت کالاها زیان دیده اند و لازم است این کشورها ساختارهای گردشگری خود را با بازار گردشگری امروز منطبق سازند .
4- و بالاخره چند کشور اروپایی شمالی( مانند سوئد، دانمارک،نروژ و تا حدودی انگلستان)
جزوکشورهای پر هزینه برای گردشگران هستند و این امر مسئله رقابت را در بین آنها ترویج می دهد.


به طور کلی بین سالهای 1970-1993 میزان ورود گردشگران بین المللی در اروپا بیش از دو برابر، یعنی از 113 میلیون نفر به 269 میلیون نفر افزایش داشته است، اما در طول همین دوره سهم اروپا نسبت به کل تعداد ورود گردشگر جهان از 16/68 درصد به 29/59 درصد کاهش یافته است .

جدول : تعداد گردشگران ورودی و درآمد گردشگری بین المللی قاره اروپا ، طی سالهای1970- 1993 میلادی.
سال میزان ورود
(به تعدادنفر) تغییرات


(درصد) سهم ورود نسبت به کل جهان(درصد) درآمد
( میلیون دلار ) تغییرات
(درصد) سهم درآمد نسبت به کل جهان (درصد)
1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 000/114
859/153
830/189
264/214
320/218
623/233
237/251
021/274
651/286
836/279
304/290
535/296 16/36
38/23
87/12
89/1
01/7
54/7
07/9
61/4
38/2-
74/3
15/2 16/68
22/69
97/65
65
06/64
70/63
48/62
53/63
59/62
30/61
27/60
29/59 096/11
310/26
654/61
181/61
028/77
565/96
788/106
980/109
700/139
768/135
815/153
573/162 11/137
34/134
77/0-
90/25
36/24
59/10
99/2
02/27
81/2-
29/13
69/5 99/61
64/64
65/59
67/52
80/54
03/56
71/53
60/51
19/54
11/52
90/51
16/50


منبع : سازمان جهانی و جهانگردی (unwto)
تحلیل انجام شده از ملیت گردشگران وارد شده به قاره اروپا نشان می دهد که بیش از 90 درصد از بازدید کنندگان این قاره از کشورهای اروپایی هستند. اکثر گردشگران آلمانی به کشورهای اطراف سفر می کنند و 19 در صد از کل گردشگران بین المللی اروپا را تشکیل می دهد و انگلیسی ها 10 درصد، فرانسوی ها 7 درصد و هلندی ها هم 6 درصد از مسافران اروپایی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که میزان ورود بازدید کنندگان آمریکا از اروپا کا سته شده است.


در سال 1980 سهم اروپا از درآمد گردشگری جهان 6/59 درصد بوده که در سال 1993 این رقم 1/50 درصد کاهش داشته است .
علاوه بر این روند درآمد گردشگری در اروپا نیز بسیار نا منظم است، چنانچه بین سالهای 1980 و 1985 درآمد گردشگری با هفت واحد کاهش متوقف ماند، در حالی که بین سالهای 1985 و 1990 درآمد گردشگری به دو برابر افزایش یافت و 5/1 واحد از سهام بازار را به دست آورد. این عدم ثبات نشان می دهد که گردشگری بین المللی تا چه حد نسبت به رقابت و تغبیرات نرخ ارزآسیب پذیر است

.
به طور کلی جریان گردشگری در اروپا به طرف مقصدهای غربی و جنوبی است، این نواحی در بر گیرنده 70 در صد از کل میزان ورود و 76 درصد از کل درآمد گردشگری اروپا می باشند. کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به عنوان مقصدهای اصلی گردشگران اروپایی از نقطه نظرتعداد گردشگران ورودی و درآمد های حاصله هستند. در سال 1992 متوسط درآمد حاصل از هرگردشگر برای

کشورهای شرقی و مرکزی اروپا 66 دلار بود، در حالی که در کشورهای شمالی اروپا 925 دلار برآورد شده بود. این تفاوت های قابل ملاحظه در توسعه گردشگری بین کشورهای اروپایی تنها به سبب شرایط اقتصادی آنها نیست؛ بلکه اختلافات سطح کیفیت و نوآوری در زیر ساختاهای گردشگری آنها نیز قابل توجه است.


صنعت گردشگری در قاره آمریکا:
پس از اروپا، قاره آمریکا با داشتن 21 درصد از کل گردشگران بین المللی مقام دوم را در جهان دارا می باشد. در سال 1993 میلادی تعداد 106 میلیون نفر از این منطقه بازدید کرده اند. تعداد گردشگرانی که از قاره آمریکا بازدید می کنند بستگی به شرایط اقتصادی ایالات متحده و کانادا دارد و نیمی از گردشگران خارجی به این دو کشور وارد می شوند. بنابراین تغییرات نرخ مبادله دلار آمریکا آثار تعیین کننده ای بر نیازهای توریستی کشورهای خارج از سیستم دلار آمریکا دارد.


در حال حاضر میزان ورود گردشگران به مناطق آمریکا رو به افزایش است به طوریکه در سال 1992 در مقایسه با میزان ورود گردشگر به آسیای شرقی و منطقه اقیانوس آرام که 8/6 درصد بود، میزان آن به 14 درصد رسیده است. سرگروه بازار اروپا برای گردشگران منطقه آمریکا، کشور انگلیس است که 4 درصد از کل گردشگران را جذب کرده و سر گروه بازار آسیا کشور ژاپن است که شامل 4 درصد از کل ورود گردشگر است.


جدول : تعدادگردشگران ورودی و درآمد گردشگری بین المللی در قاره آمریکا، 1975 -1993 میلادی

سال میزان ورود
(به هزارنفر) تغییرات
(درصد) سهم ورود نسبت به کل جهان(درصد) درآمد
( میلیون دلار ) تغییرات
(درصد) سهم درآمد نسبت به کل جهان (درصد)
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
043/50
387/61
495/66
771/71
243/76
462/83
398/87
424/93
947/96
080/101
525/106
38/18
67/22
32/8
93/7
23/6
47/9
72/4
89/6
77/3
26/4
39/5 51/22
33/21
17/20
06/21
79/20
76/21
26/20
40/20
24/21
99/20
30/21 219/10
503/25
315/33
629/37
029/42
830/49
029/57
138/67
056/74
595/83
545/95 90/112
56/149
63/30
04/13
60/11
56/18
45/14
73/17
30/10
88/12
30/14 11/25
67/24
68/28
79/26
39/24
06/25
75/26
04/26
42/28
21/28
48/29

سهم جهانی آمریکا از درآمد گردشگری به طور قابل توجهی بیش از ورود گردشگر به این قاره است. به طوریکه در سال 1993 میلادی از 3/29 درصد کل درآمد گردشگری، 3/21 در صد آن متعلق به آمریکا بوده است و این رقم به روشنی نشان می دهد که بازدید کنندگان قارۀ آمریکا مخارج زیادی را متحمل می شوند.
آمریکای شمالی (ایالات متحده، مکزیک و کانادا) با 76 درصد گردشگر و 78 درصد درآمد، مقصد اصلی منطقه می باشد .
جزائر کارائیب نیز با 12 درصد گردشگر و 12 درصد در آمد موقعیت مناسبی به خود اختصاص داده است و آمریکای جنوبی تنها 10 درصد گردشگر و 9 درصد از درآمد منطقه را جذب کرده و آمریکای مرکزی فقط 2 درصد گردشگر و 1 درصد از درآمد را داشته اند.
ایالات متحده در سال 1992 میلادی با 44 درصد از تعداد گردشگران ورودی و 64 درصد درآمد برترین کشور توریستی قاره آمریکا بوده است. در حقیقت ایالات متحده آمریکا مقام اول را از نظر درامد گردشگری در جهان دارد، به علاوه توسعه اقتصادی گردشگری ایالات متحده به دلیل بازار عظیم داخلی آن و ساختار بسیار پیشرفتة صنعت حمل و نقل هوایی داخلی و داشتن بزرگترین هتلهای زنجیره ای دنیا است

صنعت گردشگری در قاره آفریقا:
منطقه آفریقا شامل کلیة کشورهای آفریقایی و نیز جزایر اقیانوس هند به استثنای لیبی و مصر است؛ که سازمان جهانی جهانگردی این دو کشور را جزو منطقه خاورمیانه محسوب کرده است ( در این کتاب کشور مصر از نقطه نظر تقسیمات سیاسی جهان جزو قاره آفریقا محسوب گردیده است). تعداد ورود گردشگران بین المللی این قاره تنها 57/3 درصد از کل جهان را شامل می شود که مقداری اندک است و از نظر گردشگری عقب مانده تر از سایر نقاط جهان است، چرا که بسیاری از کشورهای این منطقه از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته هستند.


در سال 1975 ورود گردشگران از 7/4 میلیون نفر آغاز شد و نیازهای گردشگری بین المللی طی پانزده سال به سه برابر افزایش یافت و این افزایش در افریقا طی سالهای 1988 و 1989 شدت گرفت. در سال 1985 فقط 39 درصد از گردشگران مختص سایر کشورهای افریقایی بود. به هر حال کشورهای افریقایی در سال 1992 میلادی 56 درصد از بازدید کنندگان خارجی را داشتند.

جدول : تعداد گردشگران ورودی و درآمد گردشگری بین المللی آفریقا 1970 – 1993 میلادی

سال میزان ورود
(به هزار نفر) تغییرات
(درصد) سهم ورود نسبت به کل جهان(درصد) درآمد
( میلیون دلار ) تغییرات
(درصد) سهم درآمد نسبت به کل جهان (درصد)


1970
1975
1980
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993 407/2
654/4
337/7
706/9


341/9
833/9
940/12
770/13
993/14
842/15
552/17
875/17 -
35/93
63/57


29/32
76/3-
27/5
60/31
41/6
88/8
66/5
79/10
84/1 45/1
09/2
55/2


94/2
74/2
68/2
22/3
19/3
27/3
47/3


64/3
57/3 400
127/1
711/2
601/2
970/2
797/3
601/4
454/4
238/5
830/4
855/5


364/6 -
75/181
55/140
06/4-
19/14
85/27
71/21
19/3-
60/17
79/7-
22/21
69/8 23/2
77/2


62/2
24/2
11/2
20/2
31/2
09/2
03/2
85/1
98/1
96/1

منبع : سازمان جهانی جهانگردی (u.n.w.t.o)
در آمد گردشگری در آفریقا چیزی در حدود 2 درصد از کل درآمد جهان را تشکیل می دهد و بین سالهای 1975 و 1993 سهم درآمد گردشگری آفریقا نسبت به کل جهان از 77/2 درصد به 96/ 1 درصد کاهش داشته است . در سال 1985 میلادی، روند درآمد گردشگری در این منطقه بسیار متغیر بوده است.


به طوریکه طی سالهای 1985 ، 1989و 1991 رکود فوق العاده ای را نشان می دهد.
22 کشور افریقایی کمتر از 000/100 بازدید کننده در سال دارند و نیازهای گردشگری در افریقا بیشتر مختص کشورهای شمالی آفریقاست، چرا که نیمی از کل تعداد بازدید کننده ها را در برمی گیرد و این در حالی است که 13 کشور دیگر این قاره کمتر از 000/50 بازدید کننده در سال دارند لکن با وجود این برخی از کشورهای این منطقه به تازگی رشد سریعی را از نظر تعداد ورود گردشگر و درآمد دارند. چنانچه آفریقای جنوبی ، در بخش صحرایی آفریقا با 3 میلیون گردشگر در سال مقام

اول را به خود اختصاص داده است، این کشور در سال 1992، با درآمد سرانة 424 دلار برای هر گردشگر در مقام دوم، بعد از مراکش و قبل از تونس قرار داشته است. این کشور دارای صنعت

هتلداری بسیار پیشرفته و سیستمهای حمل و نقل داخلی و بین المللی است. جشن گردشگری بین المللی دوربان ، بزرگ ترین جشن گردشگری در آفریقا است. برای مثال این کشور با رونق بخشیدن به بازار و در آمد ناشی از سواحل کشورش و همینطور حفظ طبیعت اطرافش ، توانسته در گردشگری بین المللی به موفقیتهای قابل توجهی برسد و عامل این موفقیت عرضه هتلهای ساحلی و آفتابگیر در محیط های مناسب توأم با خدمات بهتر است.

1-2-2- گردشگری :
صنعت گردشگری کشور امارات دوران طلایی و رشد قابل توجه خود را تجربه می کند و در این میان دبی همچون نگین درخشان و طلایی صنعت گردشگری این کشور می درخشد.
صنعت گردشگری در دبی با ارزشی بالغ بر 9/1 میلیارد دلار ، سهم عظیمی در آینده و

حال تولید نا خالص داخلی امارات داشته و خواهد داشت . از سوی دیگر سازمان جهانی جهانگردی نیز اخیراًَ دبی را به عنوان بر جسته ترین منطقه در زمینه رشد سریع صنعت گردشگری معرفی کرده است . این سازمان همچنین گزارش کرده است که نسبت به سال 2003 میلادی شمار گردشگران خارجی که در سال 2004 به دبی سفر کردند، 31 درصد افزایش داشته است.

همچنین بر اساس طرح مربوط به توسعه صنعت گردشگری دبی که دور نمای سال 2010 برای دبی نام گرفته است، پیش بینی شده که تا سال 2010، حدود 10 میلیون گردشگر بین المللی به این منطقه دیدنی و توریستی سفر کنند و این در حالی است که پیش بینی می شود که در این مدت حدود 30 میلیون نفر در قالب مسافر به این منطقه سفر کنند.


از جمله عوامل تاثیر گذار بر موفقیت دبی در زمینه جذب هرچه بیشتر گردشگران خارجی، توجه به عناصر ترقی دهنده صنعت گردشگری در این منطقه می باشد. طی دو سال گذشته تحولات عظیمی در بخش هتلداری و زیر ساختاهای مربوط به این بخش از صنعت گردشگری دبی صورت گرفته است .
در همین حال نقش

دیگر عوامل نیز،کم اهمیت نبوده است . فاکتورهای گوناگونی که به این رشد سریع در صنعت گردشگری امارات مربوط می شود عبارتند از: برنامه های گسترده و جاه طلبانه مسئولان گردشگری دبی در زمینه بازار یابی و استفاده از رسانه های چاپی،سمعی و بصری در خصوص تشویق هرچه بیشتر گردشگران بین المللی جهت سفر به این منطقه جذاب و توریستی. این اقدامات از سوی وزارت تجارت و گردشگری امارات صورت گرفته است.


همچنین همکاری نزدیک میان بخش های خصوصی و دولتی امارات نیز سهم بزرگی در خصوص جذب هرچه بیشتر گردشگران، چه داخلی و چه خارجی نقش داشته است.
در سال 2004 میلادی و در جریان برگزاری نمایشگاه گردشگری و مسافرتی فرانسه موسوم به Topresa ، دبی به عنوان چهارمین قطب بزرگ گردشگری جهانی شناخته شد. همچنین بر اساس نظر سنجی صورت گرفته از دو میلیون خواننده مجله معتبر Travellen Conde Naste دبی به عنوان بی خطر ترین قطب گردشگری جهانی در میان فهرست 20 عنوان مناطق مهم گردشگری جهانی شناخته و معرفی شد.


در این میان می توان به عوامل مهم دیگری همچون گسترش خطوط هواپیمایی دبی در امارات در جهت ترقی صنعت گردشگری این منطقه گردشگری اشاره کرد. گسترش خطوط پروازی محلی، همچنین خطوط هواپیمایی Emira tes , Gulf Air و خطوط جدید هواپیمایی Ettihad , Air Arabia سهم شایانی در این میان داشته است .
از سوی دیگر صنعت گردشگری دبی تحولات گسترده و قابل توجه در زمینه زیر ساختارهای هتلداری تجربه می کند. گزارش شده است که در صورت تکمیل طرح های گردشگری دبی، این منطقه به نقطه ای جذاب برای اوقات تعطیلی و تفریح خانواده ها تبدیل خواهد شد که این امر خود در نهایت به افزایش در آمدهای حاصله از جانب صنعت گردشگری دبی منجر خواهد شد.


نکته جالب آن است که ساخت هتل برج العرب Burg ALArab) ) که به عنوان بزرگترین هتل جهان لقب گرفته، به رشد قابل توجه گردشگری دبی کمک های شایانی کرده است. همچنین بخش نمایشگاههای مربوط به گردشگری دبی نیز همچون عاملی مهم و حیاتی در زمینه کمک رشد جاه طلبانه صنعت گردشگری امارات به حساب آمده و سبب آن شده که شمار زیادی از گردشگران بین المللی به این منطقه جذب شوند. در همین حال برگزاری نشست های مختلف بین المللی،

کنفرانس های گوناگون با موضوعات مختلف و در نهایت برگزاری نمایشگاههای متعدد به توجه هرچه بیشتر گردشگران خارجی و برگزیدن دبی به عنوان نقطه گردشگری مورد نظرشان منجر شده است. سالانه و به طور میانگین 85 نمایشگاه مهم بین المللی در دبی برگزار می شود. بی شک مهمترین عامل در این زمینه، سرمایه گذاری عمده و چندین میلیون دلاری در عرصه گردشگری دبی بوده است. امروزه صنعت گردشگری دبی گویای آن است که از فرانسه در غرب گرفته تا ژاپن در شرق، بسیاری از گزارشگران بین المللی این منطقه را برای سفرهای گردشگری و تفریحی خود بر می گزینند

.
پیش از این نیز گزارش شده است که آمار و ارقام نشان دهنده آن است که در نیمه نخست سال جاری میلادی حدود 160 هزار گردشگر روسی از جاذبه های دیدنی دبی دیدن کردند. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان (DTCM) این انتظار می رود که دبی شاهد هجوم هرچه بیشتر گردشگران روسی باشد1.

 

تعداد گردشگران وارد شده به دبی از سال 1990 تا 1994 میلادی

2-2-2- ابوظبی: شیخ نشین ابوظبی در گذشته از شهرت کمتری به عنوان یک مقصد گردشگری برخوردار بود تا زمانی که با کشف چا ههای نفت به عنوان اصلی ترین برنامه های توسعه این منطقه محسوب گردید. به طور کلی زیر ساختهای مدرن از قبیل هوا، بنادر، بزرگراهها، دریا،

سیستمهای ارتباطات تلفنی، هتلهای 5 ستاره، رستوران ها و مجموعه های تفریحی و توریستی این شیخ نشین را به مرکز فعال در زمینه گردشگری تبدیل نموده است. در این امیر نشین تنوعی از دامنه انتخابها را از پارکهای یونانی، ساخت سواحل تمیز، ورزشهای آبی و دیگر ورزشها، ماجراجویی های چشمگیر و خارق العاده در بیابان یا خریدهای خوشایند از مراکز مختلف تجاری و پاساژها را

شاهد هستیم. گردشگران می توانند با پرداخت هزینه، از شهر کوچک العین بازدید نمایند و از گشت و گذار باستان شناسی و مکانهای سرگرمی از قبیل شهر تفریحی السهیلای، استراحتگاه عین الفیادما، قلعه الجاهیلی یا موزه ملی لذت ببرند. در سال 1997 میلادی 937717 نفر از کشورهای مختلف از ابوظبی دیدن کرده اند.


3-2-2- جاذبه های گردشگری:
شرکت هتلهای ملی ابوظبی: شرکت هتلهای ملی ابوظبی(ADNHC) که در سال 1978 میلادی ایجاد شده است، نقش عمده ای در تبلیغ گردشگری شیخ نشین ابوظبی ایفا می کند. کل دارایی این شرکت تا پایان سال 1998 میلادی معادل 175/1 میلیون درهم بوده است. ADNHC دارای 6 هتل در امیر نشین است و 7 هتل دیگر و چندین استراحتگاه را مدیریت می کند. همچنین بر کار مجموعه های آزاد در ابوظبی و فرودگاههای بین المللی العین نظارت می نماید و مشغول توسعه چندین طرح تسهیلاتی جدید نیز می باشد.


استراحتگاه الماها: این استراحتگاه یکی از نمونه های ممتاز در زمینه طبیعت گردی است ونوعی پناهگاه بیابانی مصنوعی می باشد. استراحتگاه ، الماها برای اولین بار در مارچ سال 1999 پذیرای مهمانان بود. این استراحتگاه همچنین محل زندگی گونه های مختلف حیات وحش نظیر غزالها، روباههای عربی و گربه های کوچک است که همزمان با دیگر گیاهان و جانوران غیر بومی به این منطقه آورده شده اند و مالکیت آن متعلق به خط هوایی امارات می باشد و فاصله آن از فرودگاه دبی با اتومبیل 45 دقیقه است و حدود 25 کیلومتر مربع وسعت دارد که پیرامون آن توسط

حصارهای الکتریکی محصور شده است تا حیات وحش زیبا و کم نظیر آن و شترها که آزادانه پرسه می زنند در این استراحتگاه عربی محفوظ بمانند. الماها شامل یک بخش اصلی برای رزرو و 30 سوئیت است که ظرفیت پذیرایی از 66 مهمان را دارا می باشد. برای سقفها و دیوارها از چادری و اغلب ساقه ها و برگهای نخلها استفاده می شود و کمپهای سنتی را تداعی می نماید.


برج العرب : یکی دیگر از ویژگی های عظیم گردشگری امارات متحده عربی که در امیر نشین دبی واقع شده است برج 52 طبقه ای با نام برج العرب می باشد. ساختمانی قایقی شکل و ستایش انگیز که یکی از هتل های بلند جهان به شمار می رود.دارای202 سوئیت دو طبقه با شکوه و رستوران با چشم انداز شهر دبی می باشد. و هتل بخشی از مجتمع است که شامل هتل جمیرا بیج در 26 طبقه، 000/40 متر مربع پارک وادی ویلد، تسهیلات کنفرانس ، بندر تفریحی ، مرکز ورزشی ، رستوران ساحلی ، زمین تنیس و استخر های متنوع است.


هتل رویال میراج (سراب) : هتل رویال میراج یک استراحتگاه ساحلی 250 اتاقه با شکوهی است که در اواسط 1999 افتتاح گردیده و در ساحل جمیرا واقع شده است. این استراحتگاه ، به گونه ای طراحی شده است که قلعه عربی کشف شده را انعکاس می دهد با یک گنبد طلا کاری بزرگ که 70 پا ارتفاع دارد. وسعت آن 64000 متر مربع با چشم اندازی بیایانی است و 800 متر ساحل اختصاصی دارد که تسهیلات و امکانات تفریحی و ورزشهای آبی از قبیل قایقرانی ، کایاک ، موج سواری ، پدالها ، اسکی روی آب، غواسی و واترپلو در آن ایجاد شده است.

 


پارک وادی ویلد : امارات متحده عربی علاوه بر توسعه هتل ها و رستورانهای باشکوه همواره بر توسعه امکانات و تسهیلات تفریحی و سرگرمی تاکید دارد. پارک آبی وادی ویلد یکی از این پروژه های تفریحی است. که به عنوان پارک آبی آموزشی هم در دنیا مطرح می باشد و در کنار هتل ساحلی جمیرا قرار دارد. در طراحی این پارک میراث افسانه ای عربی و ویژگی های شخصیتی ساکنان عرب به کار گرفته شده است و مساحت آن 5 هکتار می باشد.
اداره گردشگری فوجیره : اداره گردشگری فوجیره در سال 1966 میلادی راه اندازی شده است تا جاذبه های گردشگری این امیرنشین را از قبیل برگزاری مسابقات کشتی کج بدون خونریزی ، بازدید از جنگلها و مکانهای جفت یابی پرندگان ، ردیابی کوهها و جاده های باریک تر از موهای بدن و... را معرفی و تبلیغ نماید. هتل مردین قصد دارد در این شیخ نشین یک هتل 5 ستاره با 200 اتاق در العقاه بسازد و چندین پروژه دیگر هم جهت احداث در آینده نزدیک طراحی شده اند.


4-2-2 - توسعه گردشگری دبی:
دبی دارای 3900 کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر می باشدکه 80 درصد آنها خارجی هستند.
امروزه تجار و دیپلمات های غربی باز نشستة زیادی بار دیگر استقرار در دبی را آغاز کرده اند، که آمیزه ای مطلوب از رونق و امنیت و نیز زیبایی چشم گیر ناشی از اماکن طبیعی را ارایه می دهد.
30 سال پیش ، دبی هیچ چیز مهمی نداشت ، بجز قصر امیر و شهرت پایتخت قاچاق خلیج فارس بودن. با این حال در حال حاضر ، دبی دارای زیر بنای متشکل از 270 هتل 30 مرکز بزرگ تجاری و یک فرودگاه مدرن است.


فرودگاه بین المللی دبی ، قادر به پذیرش 60 میلیون بازدید کننده در سال است و به خاطر حجم تردد خود، دومین فرودگاه در جهان پس از توکیو است و طیق گزارش شورای بین المللی فرودگاه ها ، یکی از فرودگاهها در سطح جهانی است که در آن فعالیت شرکت ها و تعداد مسافران سریع تر رشد می کند 16 میلیون مسافر در سال 2002 وارد فرودگاه دبی شدند یعنی 18 درصد رشد در مقایسه با سال قبل از آن و مقامات امیدوارند از سال 2010 ، هر ساله 30 میلیون مسافر را بپذیرند. در این فرودگاه در حال حاضر بیش از صد خط هوایی جهانی توقف می کنند.


به تمام این موارد، باید این را هم افزود که دبی مالک بزرگترین بندر مصنوعی جهان در جبل علی است. در حوالی جبل علی، یک منطقة آزاد مهم استقرار یافته است که در ان در حدود 900 شرکت از 72 کشور مستقر شده اند و وقت خود را به 60 نوع فعالیت اقتصادی مختلف در زمینه صنعت ، خدمات یا تجارت اختصاصی می دهند. از طریق این بندر، حجم عظیمی از رفت و آمدهای تجاری کشورهای خلیج فارس جریان دارد ، به ویژه چین ، که روابط بازرگانی خودرا با این کشور طی سال های اخیر چند برابر کرده است.


دبی دارای یک مرکز توریستی در شهری به نام هتا است که روی یک کوه ، در کنار یک سد بزرگ واقع است. از «هتا» دستیابی به کوهستان های حوالی آن آسان است و تا سرزمین عمان گسترس می یابند.
یک نکته دیگر که به ورود و استقرار خارجی های مختلف در امارات کمک کرده است، گسترش پروژه های ساختمانی و مسکن و زیربناها است که در سال های اخیر به مرور ایجاد شده اند. باید خاطر نشان کرد که بر خلاف آنچه در سایر کشورهای خلیج فارساتفاق می افتد، تملک املاک غیر منقول توسط خارجی ها در دبی تابع محدودیت نیست.


در حال حاضر ، در دبی بلندترین ساختمان جهان در حال احداث است. سایر آسمان خراش ها نیز برای پناه دادن به بزرگترین مرکز مالی جهان منطقه در دست احداث هستند که از نظر اندازه ها ، حتی از


«سیتی لندن» هم بزرگتر خواهد بود. برخی از بانکهای عمده ی جهان و مقر منطقه ای شرکت های چند ملیتی مثل ای تی اند تی ، جنرال موترز، هینز ، آی بی ام ، شل ، و سونی در آنجا مستقر خواهند شد. به همان ترتیب ، تعدادی طرح برای ایجاد بزرگترین پارک موضوعی دنیا وجود دارد که اندازة آن که دو برابر دیسنی لند در فلورایدا خواهد بود. سایر پروژهای نوآورانه ، عبارت است از ظهور شهر اینترنت و شهر رسانه ها که به ترتیب دوازده کمپانی بخش انفورماتیک از جمله ماکروسافت و نیز رسانه های عربی و خارجی را به خود جلب کرده اند.


به علاوه ، یک جزیره ی مصنوعی عظیم نزدیک ساحل جمیره در دست احداث است. این جزیره شامل 47 هتل که یکی از آنها زیر دریا خواهد بود. علاوه بر این در این جزیره چندمین هزار خانه وجود خواهد داشت.
دیوید بکهام ، بازیکن رئال مادرید ، یکی از اولین خریداران یکی از 2000 ویلای واقع در آن منطقه بوده است که تنها ظرف یک هفته در سال 2003 فروخته شد. این جزیره مساحت ساحل دبی را که فقط 40 کیلومتر است، دو برابر خواهد کرد.


به این زیربنای مدرن و قوانین اقتصادی بسیار به نفع سرمایه گذاران ، باید ثبات سیاسی امارات را نیز افزود که ، در آن ، اپوزیسیون سیاسی سازمان یافته یا تهدید به تهاجم از سوی هیچ یک از کشورهای همسایه وجود ندارد . بدهی خارجی مهم یا مسایل جدی اقتصادی هم وجود ندارد.
همچنین ، سطح امنیت شهروندان در دبی بسیار بالا است. این واقعیت ، از طرف یک هیات اقتصادی که در این اواخر از امارات بازدید کرد. این هیات بر این واقعیت تاکید کرد، که در نقاطی که در آن تعداد قابل توجهی از جواهر فروشی ها و فروشگاه ها مستقر هستند که طلا می فروشند، حضور سیاسی مشهودی وجود نداشته است. بارونس هلنا کندی ، رئیس سابق انجمن انگلیسی «بریتیش کانسیل» و یکی از اعضای آن هیات خاطر نشان کرد: «در واقع ، این یک جامعه سالم و بی ثبات است.»


5-2-2- امکانات و جاذبه های گردشگری دبی:
دسترسی به تاکسی ها:
تاکسی ها از بیشترین وسایل قابل دسترس در دبی می باشند. تاکسی های کرم رنگ که دارا ی تاکسی متر می باشند با رانندگانی مودب و آزموده در اختیار عموم می باشند. هزینه انتقال از فرودگاه به مرکز شهر بین 30 تا 35 درهم و بیشتر هتلها ترانسفر میهمانان خود را به عهده می گیرند. همچنین تاکسی های بی سیم نیز وجود دارند که شماره آنها در کلیه هتلهای در دسترس است.


اجاره اتومبیل
بعضی از ماشینها بدون راننده اجاره داده می شوند و شرکتهای مخصوصی هماهنگی اعطای گواهی نامه به متقاضیان اجاره کننده ها باید دارای مدارکی از قبیل پاسپورت ، دو قطعه عکس و یک گواهی نامه معتبر ملی یا بین المللی از یکی از کشورهای استرالیا- بلژیک- کانادا- دانمارک-فنلاند- فرانسه – آلمان- یونان
هلند- ایرلند- ایتالیا- ژاپن- نروژ- اسپانیا- سوئد- سوئیس- ترکیه – انگلستان و آمریکا باشند.
بانکها


کلیه بانکهای داخلی و بسیاری از بانکهای بین المللی که دارای نمایندگی در دبی می باشند خدمات بانکی تجاری را ارئه می دهند. تبدیل پول به راحتی انجام می گیرد و درهم آزادانه قابل تبدیل می باشد. ساعات کار بانکها از 8 صبح تا 1 بعد از ظهر روزهای شنبه تا چهارشنبه می باشد ، گرچه بعضی از بانکها از ساعات 30/4 تا 30/6 بعد از ظهر نیز فعال هستند. بانکها در روزهای پنجشنبه فقط از ساعت 8 صبح تا ظهر کار می کنند. صرافی ها نیز از 30/8 صبح تا 1 بعد از ظهر و 30/4 بعد از ظهر تا 30/8 شب مشغول به کار می باشند.

 

کارتهای اعتباری
امریکن اکسپرس – ویزا – مسترکارت و غیره در هتلها و فروشگاههای بزرگ پذیرفته می شوند.

هتل ها
دبی بیش از 250 هتل با امکانات منحصر به فرد دارد. این هتلها آماده ارائه بهترین خدمات به مسافرین و جهانگردان هستند. هتل برج العرب یکی از بلندترین هتلهای دنیاست که در دبی واقع شده است. چشم انداز این هتل یکی از زیباترین چشم اندازهای رو به دریا و ساحل در دنیاست.


رستورانهای دبی
از آنجا که غذاهای مختلف در بسیاری از رستورانهای دبی سرو می شود و با ذائقه افراد مختلف مطابقت دارد لذا مورد توجه و انتخاب بسیاری از بازدید کنندگان این کشور می باشد. هتلها در بخش غذا و نوشابه تنوع گسترده ای دارند چرا که نه تنها به مهمانان خود سرویس می دهند بلکه تعداد وسیعی از ساکنین داخلی شهر نیز از این خدمات استفاده می کنند.


خارج از هتلها، محلهای کوچک غذا خوری به چشم می خورد که در تمام قسمتهای شهرهایی از قبیل دیرا – دبی – ساتوا – و جمیرا واقع شده اند و دارای محیطی تمیز و مجهز به تهویه مطبوع هستند. توریستها از ماهیهای تازه خایج فارس و اقیانوس هند بسیار لذت می برند همچنین خرچنگ میگو- ماهی تن – شیرماهی و ماهیهای دیگر نیز مورد توجه توریستها می باشد.

«شاورما» نوعی غذای مورد سنتی مختصر و ساده خاورمیانه می باشد که از گوشت سرخ شده گوساله و یا جوجه تهیه می شود و همراه با سالاد و نان مخصوص عربی سرو می شود و در بسیاری از فروشگاههای کوچک داخل شهر فروخته می شود.


غذاهای استاندارد و بین المللی در سطح و تنوع گسترده در دبی یافت می شود . رستورانهای اروپایی در هتلهای دبی انواع غذاهای کشورهای فرانسه – ایتالیا – اسپانیا – یونان- انگلیس و آمریکا سرو می کنند.
غذاهای کشورهای آسیایی مانند چین – ژاپن – تایلند- فیلیپین و کره در رستورانهای آسیایی نیز به چشم می خورند. تعدادی رستوران آمریکایی و مکزیکی نیز در شهر وجود دارند که به مرغ سوخاری(کنتاکی) – پیتزا هات – پیتزا برگ- مک دونالد- و یمپی و هاردیس معروف هستند.
خرید
خرید یکی از جذاب ترین مقوله ها برای جهانگردان است. بیشتر محصولات به راحتی در دسترس می باشند و با قیمتی مناسب عرضه می گردند.


فروشگاههای شیک و مدرن در شهر واقع شده اند که با دیوارهای مرمر و فضای مناسب به مشتریان خود خوش آمد می گویند. هرگونه کالایی از قبیل آخرین مد فرانسه – دستگاههای الکترونیکی ژاپنی و یا اجناس ایتالیایی در این فروشگاهها به چشم می خورند . همچنین طلا – آخرین تجهیزات الکترونیکی – دوربین- ساعتهای مچی- ادویه جات- پارچه های ابریشم- لوازم

در خیابانهای الرجا- کراما- الضیافه و میدان بن یاس واقع شده اند- ضمناَ بازدید از فروشگاههای واقع در فرودگاه نیز خالی از لطف نیست.


مرکز فروش آل بوستان در تمام روزهای هفته از ساعت 10 صبح تا 10 شب آماده فروش می باشد. به علت معافیت مالیات، بسیاری از محصولات در دبی نسبت به کشورهای دیگر ارزان تر است و کالاها با قیمت اصلی خود در بازار دبی به فروش می رسند.
ساعات کار فروشگاهها در دبی از9 صبح تا 12 ظهر و 4 بعد از ظهر تا 9 شب یا بیشتر می باشد و ساعت کاری بوتیک ها از 30/9 یا 10 صبح شروع می شود بیشتر سوپر مارکتها نیز در تمام روز از شنبه تا پنجشنبه فعال هستند و کلیه فروشگاهها هم از ساعت 30/11 ظهر تا 30/1 جهت ادای نماز تعطیل می باشند.


مهمترین مراکز خرید دبی
ورزش و اوقات فراغت
بازدید کنندگان از دبی می توانند از تنوع گسترده ورزشهای آبی و زمین های بازی از قبیل گلف- بولینگ-اسکیت روی یخ- تیراندازی- سوار کاری- قایق رانی- ماهیگیری و غیره استفاده نمایند.
سواحل
یکی از سواحل اصلی و زیبا و توریستی دبی که در طول جاده جمیرا قرار دارد ساحل جمیره است. در کنار این ساحل هتل زیبا و بین المللی جمیرا با امکانات شنا و تفریحات ساحلی و غذاهای دریایی خوشامدگوی بسیاری از جهانگردان ست.


پارکهای ساحلی
درپارکهای ساحلی جمیرا و الممزا امکاناتی نظیر زمین های بازی، قسمتهایی برای طبخ کباب، کیوسکهای غذای آماده و آلاچیق هایی برای استفاده خانواده ها در نظر گرفته شده است.
در ماه ژانویه به خاطر مناسب بودن دمای هوا هزاران توریست اروپایی به سوی این کشور می آیند. تابستان دمای هوا بین 50 -45 درجه سانتیگراد است.


مهمترین مراکز خرید دبی :
مرکز شهر : مهمترین پایگاه خرید در دبی است. در ایام تعطیل بسیار شلوغ و پر از ازدحام است، دارای یک سینمای زیبا با جدیدترین فیلم ها در طبقه فوقانی است که می تواند علاقه مندان به هنر را به خود مشغول کند.


مرکز الخوریر : این مرکز، قدیمی ترین و معتبر ترین مرکز خرید است که در دیرای قدیمی (Deira) واقع شده و می توان نام بسیاری از اجناس و فروشگاههای گران قیمت را در آنجا دید.
مرکزالوافی: مرکز خریدی جالب به شکل هرم است.در این مکان بسیاری از فروشگاههای لباس با کیفیت عالی وجود دارد.
مرکز بورجومن: دومین وبزرگ ترین مرکز فروش است و دارای فروشگاههای خواروبار زیادی است.
مرکز خرید مازایا : در جاده شیخ زاهد قرار دارد، این مکان جدیدترین مرکز خرید در دبی بوده و به طرز بسیار زیبایی دکور بندی شده است.


خیابان ماکتوم: در این خیابان می توان لباس های مارک دارو ساعت و عطرهای گرانبها خرید و دارای چند دفتر هواپیمایی نیز می باشد.
خیابان الرکا : این خیابان به عنوان خیابان خریدهای کلاسیکی مورد توجه است، البته به تازگی به نام خیابان رستورانها معروف شده است و می توان در آنجا غداهای لذیذی را میل کرد. در انتهای خیابان هم مرکز گوریار( قدیمی ترین و اولین مرکز خرید در دبی ) قرار دارد.
جاده شیخ زاهد: یک منطقه اروپایی است. در این خیابان ساختمان هایی با ارتفاع زیاد(50 طبقه ای) دریک ردیف سر به آسمان کشیده اند . مهمانخانه تعطیلات، هتل برج امارات و شرایتون در این جاده قرار دارند.
جاده جمهوریه: مرکز خرید کوچکی در این جاده وجود دارد و برای قدم زدن مکان زیبایی است. رستورانها، خواروبار فروشی و فروشگاههای بسیاری در کنار جاده وجود دارند که به گردشگران و خریداران خدمات می دهند.


جزیره نخل هشتمین شگفتی دنیا
بسیاری از مردم جهان خصوصاَ جهانگردان به خوبی عجایب هفتگانه دنیا را می شناسند، اما هشتمین شگفتی دنیا هنوز برای برخی ناشناخته است. جزیره نخل(Palm) دبی، به عنوان عظیم ترین و شگفت انگیزترین پدیده ای که در سالهای اخیر توسط دست بشر در آبهای خلیج فارس احداث شده، به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد آن توانسته است به عنوان هشتمین شگفتی جهان در کنار عجایب هفتگانه قرار گیرد. این جزیره که به شکل درخت نخل طراحی و احداث شده است بیش از 20 کیلومتر مربع وسعت دارد و چشم انداز آن از کره ماه، قابل رویت است.
مقدار مصالحی که برای احداث این جزیره به کار گرفته شده در حدی است که با آن می ت

وان سه بار دور تا دور کره زمین، یک دیوار به ارتفاع 2 متر و عرض 5/1 متر احداث کرد، این جزیره که عمده ساختمانهای آن را ویلاها و آپارتمان های مسکونی تشکیل می دهد مجهز به هتل ها، تفرجگاها، سواحل بکر و اختصاصی، پیاده رو های سرسبز، پارکهای آبی، رستورانها، سالن های ورزشی، سینما و فروشگاه ، بوتیک و غیره بوده و یک موج شکن عظیم هلالی شکل، ایمنی آن را فراهم ساخته است. هم اکنون بسیاری از مردم نقاط مختلف دنیا در حال خرید آپارتمانها و ویلاهای این جزیره هستند. به طور مثال، دیویدبکهام، بازیکن مشهور فوتبال انگلیس و جهان، یکی از اولین خریداران یکی از 2000 ویلای واقع در این جزیره است.

هتلی در اعماق دریا
کسانی که سفر را پیشه خود کرده اند، تجربیات جالبی از هتل های مدرن و حتی سنتی در گوشه گوشه دنیا دارند که هیچ گاه از خاطراتشان پاک نمی شود. هتل هایی در قلب قلعه های مخوف انگلستان، در جنگلهای آمازون و حتی در دشت های بکر و وحشی آفریقا. اما حکایت هتل زیر آبی امارات با تمام اینها فرق دارد. تجربه نشستن، خوابیدن، غذا خوردن و حتی دوش گرفتن در عمق

50 متری آب، در حالی که هیچ مشکلی به وجود نیاید، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. اماراتی ها هم با اتکا به همین اصل و ایجاد فضایی منحصر به فرد، هتلی را می سازند که تا سالها می تواند به مرکز خاطرات گردشگری تبدیل شود. هتل 500 میلیون دلاری هیدروپلیس نخستین هتل زیر آبی جهان است. این هتل با 220 سوئیت مجهز از مجلل ترین هتل های جهان خواهد بود. این هتل در عمق 20 متری از سطح آب و 300 متر پایین تر از ساحل جمیره قرار دارد که پس از ساخت به یک مجتمع غول پیکر که در دنیا لنگر انداخته شبیه خواهد بود.


این هتل به دلیل شرایط خاصی که دارد در 3 مرحله طراحی و ساخته می شود. قسمت خشکی و ساحلی که پذیرش مهمانان هتل و مرکز اداری در آن قرار دارد. تونل ارتباطی میان بخش ساحلی و بخش زیر دریایی است که دو طرف آن را آب فرا گرفته است، به طوری که عبور از میان آن مانند حرکت در داخل آکواریوم بزرگی است که ماهی ها بیرون آن قرار گرفته و گردشگران در داخل آن.
مجتمع زیر دریایی و بخش سوم این هتل با استفاده از مدرن ترین شیوه های رنگ، نور و صدا محیطی را برای گردشگران در نظر گرفته است که به همراه تصاویر شاید عجیب و وحشتناک دریا آرامش قابل توجهی را پدید آورد. از خصوصیات بارز و شگفت انگیز این هتل تهویه هوای بی نظیر آن و معماری جدید و پیشرفته آن است.


جمیره دبی، شهری مدرن با معماری ایرانی
بادگیرهای یزد در تمام جهان به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس معروف است . بادگیرهایی که آوازه اش از یزد و کویرهای سحر آمیز ایران خارج شده است. جالب است بدانید که از دیر باز عده ای از سران و شیوخ عرب برای تهویه خانه های خود بادگیرهایی به سبک بادگیرهای ایرانی می ساختند که این کار تا به امروز نیز ادامه داشته است . این بادگیرها همسو با اقلیم کویر و هوای

خشک آن به گونه ای عمل می کنند که هیچ هوا ساز دیگری نمی تواند عمل کند . پدیده ای از معماری ایران که از کهن ترین ایام شهر سازی کویری را در سیطره خود داشته است، و امروز که صدها سال از آن تاریخ می گذرد بادگیرها نمادی از معماری سنتی در پروژه های شهری و معماری دبی به کار می رود . جدیدترین این پروژه ها شهر جمیره است که درکنار هتل افسانه ای برج العرب بنا گردیده است . این مجموعه مجلل شامل 3 هتل مجهز،بازاری قدیمی و آبراههای ویژه رفت و آمد قایق های سنتی است . در بازار جمیره صنایع دستی کشورهای عربی، آفریقایی و فرشهای ایرانی بیشترین طرفدار را در بین گردشگران خارجی دارند.
از ویژگیهای خاص این شهر رنگ آمیزی دیوارهاست ، دیوارهایی به رنگ خ

اک و گل که تصویر خانه های قدیمی را تداعی می کند. دربهای چوبی قدیمی و بازار آن تشابه عجیبی به معماری دوران عباسی در ایران دارد. به عنوان نمونه هتل مینا سلام با بادگیرهای سنتی، رنگ آمیزی قدیمی با معماری کاملاَ سنتی در این مجموعه شهری از بارز ترین بناهایی است که به شیوه و تقلید از معماری ایران ساخته شده است. این هتل 292 اتاق و سوئیت مجهز به تمام وسایل مدرن با دکوراسیونی سنتی دارد که در زمره یکی از بهترین هتل های امارات متحده عربی به شمار می رود .


پروژه فالکون سیتی:
مجموعه بزرگ «فالکون سیتی» در تاریخ 10 سپتامبر سال 2005 در دبی و به دست شیخ محمدبن راشد آل مکتوم آغاز به کار کرد. شهر فالمون سیتی مجموعه ای زیباست از عجایب قدیم و تاریخی دنیا که در یکجا و در مساحتی حدود سه میلیون متر مربع بین دبی و العین در غرب امارات گرد هم آمده اند. هزینه احداث این پروژه چیزی بالغ بر 5/5 میلیارد درهم برآورد شده است و شامل 5 فاز است. هدف این مجموعه معرفی و به نمایش گذاردن زیبا ترین عجایب هفتگانة دنیاست که شامل اهرام ثلاثه ی مصر، تاج محل در هندوستان، دیوار بزرگ چین، فانوس دریای اسکندریه، برج پیزا، شهر ونیز در ایتالیا، برج ایفل و باغهای معلق بابل می باشد . شهر فالکون مکانی عجیب ومرموز برای بازدیدکنندگان خواهد بود. این مجموعه قصد دارد تمامی فرهنگ ها و مدنیت ها را در یک نقطه گرد هم آورد.
درون اهرام ثلاثه ی مصر آپارتمان های مدرن، دفاتر و مغازه های شیکی قرار دارد. باغ زیبای بابل مجموعه ای از آپارتمان های مجلل و مدرن و رستوران ها و کافی شاپ ها است. آپارتمان های

مجلل و مراکز خرید در کنار مغازه های رنگارنگ برج ایفل را می آرایند. هتل ها و رستورانهای زیبا و مدرنی در تاج محل جای خواهند گرفت و پس از آن جاده را به دست دیوار بزرگ چین می دهند که دور تا دور آن را پارکهای موسیقی و شهر بازی های متنوع فرا می گیرند. طرح این شهر به شکل شاهین است، ویلاهای مدرن و زیبایی پرهای شاهین را فرا گرفته اند که سه دسته جداگانه اند: ویلاهای اندلس به شکل معماری شهر اندلس اسپانیا، ویلاهایی با طراحی سبک سواحل مدیترانه و نیز دسته ی سوم با سبک و معماری آمریکای لاتین...

6-2-2- شرایط ، قوانین و مقررات سفر به امارات:
1- زمان لازم برای دریافت ویزای عادی حداقل هفت تا ده روز کاری و برای ویزای فوری حداقل دو تا سه روز کاری می باشد(بجز پنجشنبه ها و جمعه ها و تعطیلات رسمی ایران و امارات) همراه داشتن گذر نامه که حداقل شش ماه از اعتبار آن باقی مانده الزامیست.


2- در صورتی که ویزای شخص یا اشخاصی (حتی از گروه) به هر دلیلی مرفوض (رد) و یا دیرتر از موعد مقرر توسط اداره مهاجرت امارات تحویل گردد، مسافر باید بابت هر ویزای مرفوضی عادی مبلغ 000/400 ریال و بابت هر ویزای مرفوضی فوری مبلغ 000/600 ریال به آژانس خدمات مسافرتی طرف قرار داد پرداخت نماید.


3- عدم صدور ویزا به هر دلیلی برای تعدادی از افراد خانواده ها یا گروهها مسئولیتی برای آژانس ایجاد نخواهد کرد و باقی مسافرین ملزم به استفاده از خدمات درخواستی می باشند و در صورت انصراف ملزم به پرداخت مبلغ تمامی بلیت و ویزاهای درخواستی و هزینه یک شب هتل (وسایر خدمات) می باشند.


4- مدت اعتبار ویزای کشور امارات متحده عربی فقط 14 روز می باشد و مسافرملزم به ورود به کشور امارات قبل از اتمام تاریخ اعتبار ویزا می باشد، همچنین مسافر و همراهانش می توانند پس از ورود به کشور امارات فقط 14 روز در آن کشور اقامت داشته باشند. بدیهی است تخلف از هر یک از دو مورد فوق (وارد شدن به کشور امارات بعد از اتمام تاریخ اعتبار ویزا و یا ماندن در کشور امارات بیش از 14روز ) باعث ایجاد خسارت مالی می گردد که مسافر ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
( حداقل مبلغ 5000 درهم جریمه و زندان و به ازای تا خیر روز اول 200 درهم روز دوم به بعد روزی 100 درهم و خسارت های دیگر)


5- خانم های مجرد، دختران و پسرانی که ویزای آنها به واسطه صدور ویزای همراهشان صادر شده، بدون همراه خود نباید به دبی وارد شوند که در غیر اینصورت جریمه سنگین و زندان در انتظار آنها خواهد بود .
6- از همراه داشتن هرگونه قرص خواب آور، مسکن، آرام بخش و قرصهای کدئین دار و هرگونه مواد مخدر خود داری شود چرا که در صورت مشاهده حداقل مبلغ 5000 درهم جریمه و زندان از جمله قوانین کشور امارات و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس می باشد.


7- نقص قوانین امارات همچون تأخیر در خروج، انجام اعمال خلاف عفت عمومی، شرب خمر در ملأعام، حمل یا استعمال مواد مخدر، زد و خورد، گدایی، دزدی، تصادف و فرار و همراه داشتن قرص های مواد مخدر و غیره ..... به ایجاد خسارت منتهی می گردد که مسافر ملزم به پرداخت تمامی خسارت وارده بدون قید و شرط و ظرف مدت حداکثر 48 ساعت می باشد.


8- مسافر هنگام ورود به امارات باید مراقب درج مهر ورود و هنگام خروج نیز باید مراقب درج مهر خروج در گذرنامه خود و همراهانش باشد و هنگام برگشت و تصفیه حساب با آژانس یک کپی از مهرهای ورود و خروج گذرنامه خود و همراهانش همراه با اصل گذرنامه ها را به آژانس تحویل نماید.
9- در صورتی که مسافر به هر دلیلی ممنوع الخروج باشد و یا از ورود او و همراهانش به هر دلیلی به کشور امارات جلوگیری به عمل آید هیچگونه مسوولیتی متوجه آژانس نمی باشد و مسافرین ملزم به پرداخت مبلغ تمامی بلیت و ویزاهای درخواستی و هزینه یک شب هتل(و سایر خدمات) می باشند.


10- بار مجاز همراه هر مسافر 20 کیلوگرم ( براساس بلیت صادره) می باشد و مازاد بر آن اضافه بار محسوب و مبلغ آن توسط فرودگاه دریافت خواهد شد.
11- در صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره همچون جنگ، شورش، اعتصاب و یا اشکالاتی که از کنترل دفتر خدمات مسافرتی خارج باشد هیچگونه مسؤولیتی متوجه آژانس نمی باشد و مسافرین ملزم به پرداخت مبلغ تمامی بلیت و ویزاهای درخواستی و هزینه یک شب هتل (وسایر خدمات) می باشند


12- در صورتی که هواپیمای مسافرین به هر دلیلی با تأخیر وارد دبی گردد، آژانس مجری تور هیچگونه مسوولیتی بابت عدم انجام ترانسفر فرودگاهی نخواهد داشت .
13- کلیه مواد مصرفی یخچال دارای هزینه جداگانه می باشد که در صورت مصرف از طرف هتل هزینه آن دریافت می گردد.
14- هزینه تلفن از هتل به داخل شهر و به خارج شهر، خارج کشور و یا موبایل توسط هتل دریافت می گردد.
15- استفاده از استخر، سونا و سالن ورزش برای مسافرین هتل مجانی است.
16- هزینه هر گونه گشت فوق العاده و جانبی و هرگونه هزینه اضافی پیش بینی نشده بر عهده مسافر است.


17- زمان ورود مسافرین به هتل حدود ساعت 14 و زمان خروج از هتل ساعت 12 تا 13 ظهر می باشد. در صورت عدم تخلیه اتاق در ساعت مقرر یک شب هزینه هتل را جریمه خواهید شد. ( در اتاق های سه تخته تخت سوم از نوع سفری می باشد که موقتاَ در اتاق دو تخته گذاشته می شود)
18- تعداد وعده های صبحانه و ناهار مسافرین فقط به تعداد شبهای رزرو شده می باشد .
19- حفظ اموال و دارایی های مسافر بر عهده خود اوست و آژانس نسبت به مفقود شدن و یا سرقت اموال ایشان هیچگونه مسؤولیتی ندارد، همچنین در صورت بروز هر گونه حادثه ای برای مسافر، هیچگونه مسوولیتی را نمی پذیرد.


20- پرداخت عوارض خروج ازکشور، عوارض توسعه جهانگردی و غیره بر عهده مسافر می باشد.
21- در صورتی که هتل رزرو شده به هر دلیلی از پذیرش مسافر و همراهانش خودداری نماید، آژانس از طریق کارگزار خود در دبی تنها یک هتل هم درجه و معادل هتل رزرو شده به مسافر خواهد داد.
22- در صورت انصراف مسافر از مسافرت، مبلغ ویزا و بلیت به طور کامل دریافت می گردد( غیر قابل استرداد) و در صورت رزرو هتل مبلغ یک شب هزینه هتل نیز دریافت می گردد. بدیهی است اگر بلیت به صورت چارتر خریداری شده باشد که مبلغ آن سوخت می شود و در صورت چارتر نبودن تنها می توان تاریخ آن را بعد از پرداخت جریمه لازم تا یکسال تغییر تاریخ داد.(همچنین دفتر خدمات مسافرتی مجاز به ابطال ویزای مسافرین خواهد بود.)
23- خدمات شامل خرید بلیت، درخواست ویزا از کشور امارات و رزرو هتل با ترانسفر فرودگاهی، صبحانه و ناهار و ترانسفر مراکز خرید طبق برنامه هتل می باشد وتور محسوب نمی شود.
24- در صورت ایجاد تغییر در قیمت هر یک از خدمات ارایه شده مسافر ملزم به پرداخت ما به التفاوت قیمت های محاسبه شده خواهد شد.
25- در خصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به دفاتر خدمات مّسافرتی جهت پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد و سایر مسافرین در این خصوص مجاز به مراجعه به دفاتر نمی باشند.
روادید:


ویزای برای 7 امیزنشین ابوظبی، دبی، ام القوین، عمان، رأس الخیمه ف شارجه و فجیره از طریق دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی یا فاکس دعوتنامه از یک شخص مقیم امارات أخذ می گردد. بایستی توجه شود که اصل دعوتنامه در امارات از فرد دعوت کننده گرفته شود و مدت زمان دعوتنامه ها عموماً 14 روز است.


1-2-4- گردشگری
کانادایی ها باصرف 279 میلیارد دلارکانادا در سفرهای خارجی رکورد جدیدی در این زمینه بر جای گذاشته اند. آخرین آمار منتشر شده در این باره حاکی از رشد3/5 درصدی سفر کانادایی ها به خارج نسبت به سال گذشته است و این درحالی صورت گرفت که در سال2006 به طور میانگین دلار کانادا در حدود 83 سنت آمریکا افزایش داشته که نسبت به سال گذشته 4/7 درصد رشد

نشان می دهد.در واقع همین موضوع باعث ایجاد علاقه در کانادایی ها برای سفر به آمریکا و خرید در آنجا شده است. درآمد حاصل از گردشگری در کانادا و مبلغی که بازدید کنندگان خارجی در آن کشور صرف کرده اند نیز با کاهشی 3/1 درصدی به 5/16 میلیارد دلار رسیده است. به غیر از سال 2003 که به دلیل شیوع بیماری سارس، درآمد حاصل از گردشگری کاهش داشت از سال 1987 تا سال 2005 درآمد حاصل از گردشگری شاهد افزایش و رشد بوده است. یکی از دلایلی که باعث

کاهش درآمد کانادا از این صنعت شده ، کاهش سفر آمریکایی ها به مناطق شمالی است . سال 2006 آمریکایی ها با 9/7 درصد کاهش، 1/9 میلیارد دلار در کانادا خرج کردند . کاهش 6/4 درصدی سفرهای چند روزه آمریکایی ها به کانادا باعث شده شمارگردشگران آمریکایی به 4/14 میلیون نفر کاهش یابد . تفاوت میزان درآمد مسافران خارجی کانادایی با میزان مبلغی که کانادایی ها در خارج ازکشورشان هزینه می کنند ، در حدود 5/5 میلیارد دلار است که بالاترین رقم طی

12 سال گذشته محسوب می شود ، کانادا سرزمینی است وسیع با دیدنی های جالب و فراوان ، مردم به پاکیزگی شهر اهمیت زیادی می دهند و به شهرداری کمک می کنند . در کانادا هر کس موظف است جلوی منزل یا محل کار خود را همیشه پاکیزه نگه دارد و اگر برف باریده باشد مجبور است آن را پاک کند یا اگر برگ درخت ریخته باید در کیسه پلاستیکی جمع کند و جلوی منزل قرار دهد که مامورین شهرداری ببرند . در کانادا صحبت از اطمینان و اعتماد است . احترامی که مردم

کانادا به عابر پیاده می گذارند از نکاتی است که بسیار جالب توجه است . وقتی عابری از محلهای مخصوص عابر پا به خیابان می گذارد اتوموبیل ها در فاصله ده متری توقف می کنند که شما با خیال راحت رد شوید . از تورنتو به هالی فکس حدود 2 ساعت پرواز با قیمت 130 دلار کانادا است و از هالی فکس به مونترال با هواپیما حدود 30/1 ساعت است با قیمت 126 دلار کانادا . البته

چنانچه روزهای تعطیل سفر نکنید و یا قبلا رزرو کنید ممکن است با قیمت های کمتری بتوانید بلیت هواپیما یا قطار را بخرید. اگر بخواهید با اتومبیل از تورنتو برای دیدن آبشار نیاگارا سفر کنید که یکی از نقاط بسیار دیدنی است از روی پلی که حدود 15 کیلومتر به روی دریاچه زده اند عبور می کنید که بعد از این پل حتما باید به شهر توریستی بسیار زیبای نیاگارا سربزنید . این شهر مخصوص توریست ها طراحی شده است . بوتیک ها ، هتل ها با قیمت های متفاوت و رستوران های مختلف با غذاهای متنوع انتظارتوریست ها را می کشند . برای دیدن داخل این شهر از درشکه های

مخصوص می توانید استفاده کنید . توجه داشته باشید آبشار نیاگارا از طرف کشور کانادا تماشایی تر و زیباتر است تا از طرف آمریکا، بیش از 300 هزار ایرانی در کانادا مقیم هستند و کلیه مواد خوراکی ایرانی را به راحتی می توانید در این کشور تهیه کنید . چنانچه قصد خرید دارید روی تمام خریدهای شما به جز مواد خوراکی 15% عوارض محاسبه می شود . از آنجایی که شما توریست هستید و از کشور خارج می شوید ، صورت حساب های بالای 50 دلار را نگهدارید و موقع خروج از کانادا در فرودگاه به قسمت گمرک مراجعه کنید، آنجا تمام این صورت حساب ها را مهر می زنند و فرمی به شما می دهند که آنرا با صورت حساب ها به آدرسی که در فرم است پست می کنید . سپس کلیه عوارضی که پرداخت کرده اید به شما بر می گردانند.

 

تشكيلات جهانگردي در كانادا
يكي از تشكيلات موفق جهانگردي در جهان، تشكيلات جهانگردي كانادا است. اين تشكيلات يا سازمان، ابتدا به صورت يك دفتر كار خودرا آغاز كرد و سپس در غالب يك اداره به فعاليت خود ادامه داد ،در سال 1983 م ، اين سازمان به شكل فعلي خود در تشكيلات كشوري قرار گرفت. سازمان جهانگردي كانادا، شاخه اي از وزارت صنايع، علوم و فن آوري كانادا است. اين سازمان ، اهداف خود را چنين تعريف كرده است:


• تعيين اهداف وبرنامه هاي جهانگردي در سطح كشور براي بخش هاي دولتي وخصوصي
• تعيين برنامه هاي دولتي به منظور ايجاد تسهيلات جهانگردي در كشور
• تهيه وتدارك اطلاعات لازم درباره وضعيت خدمات وكالاهاي جهانگردي كشور در بازار
• به منظور ايجاد تسهيلات در امر تصميم گيري بخش عمومي و بخش خصوصي در زمینه سرمايه گذاري در صنعت جهانگردي
• ايفاي نقش فعال در اتخاذ تص

ميمات دولتي كه در توسعه جهانگردي موثر است
• مساعدت در امر ترويج وتوسعه فعاليتهاي جهانگردي براي فروش كالا و ساير خدمات گردشگري در خارج از كشور وايجاد درآمدهاي ارزي.
سازمان جهانگردي كانادا ، نمايندگي هايي در داخل وخارج از كشور دارد كه درجهت دستيابي به اهداف ياد شده ، فعاليت ميكنند.

نمودار ساختار تشکیلاتی سازمان جهانگردی کانادا


منبع: الوانی ، مهدی و پیروزبخت، معصومه: همان منبع ، ص 145.

سفر داخل کانادا
کانادا سرزمینی است وسیع با دیدنی های جالب و فراوان. سفر در داخل کانادا معمولا لذت بخش است، در طول سفر با هرا ران مسافر دیگر روبرو می شوید که نشان می دهد تا چه حد تعداد سفرها زیاد است . اگر قصد سفر در داخل کانادا را دارید بد نیست اطلاعلات لازم را داشته باشید تا هر چه بیشتر از سفر خود لذت ببرید و از امکانات مختلف استفاده کنید .


ا توبوس های شهری دارای دفترچه ای چاپی مخصوص و نقشه خیابانها هستند که نشان دهندة مسیرو شماره خط است و ساعت رسیدن به ایستگاهها در آن درج شده و به صورت رایگان در اختیار شهروندان می گذراند، چنانچه بلیت اتوبوس را یکجا تهیه کنید حدود 4 دلار تخفیف دارد.
برای رزروبلیت قطار و هواپیما، داخل یا خارج از کانادا می توانید توسط اینترنت به راحتی رزرو کنید و نیازی نیست که به آژانس ها مراجعه کنید و چنانچه برای پروازهای داخلی کانادا از شرکت های هواپیمایی کانادا (مثلCANJET) تعداد حدود 6 تا 8 بلیت تهیه کنید یک بلیت رایگان به شما خواهند داد.


در قسمتی از خیابان یانگ استریت شهر تورنتو ، معروف ترین خیابان تورنتوو جهان ، که 1900 کیلومتر طول آن می باشد بسیاری از فروشگاههای ایرانی با تابلوهائی به خط فارسی دیده می شود، این فروشگاهها از انواع آجیل،آب میوه،نان بربری و سنگک،ترشی سیر،سبزی خشک،زولبیا بامیه،خرما،انواع ادویه، چلو خورش،چلوکباب،ماهیچه،کله پاچه،کباب کوبیده و شیشلیک و ... را عرضه می کند.


خرید
در کلیه شهرها فروشگاههای بسیار بزرگی برای خرید و جود دارد. چنانچه قصد خرید داریدبه روی تمام خریدهای شما بجز خوراکی15% عوارضTAX محاسبه می کنند. چنانچه قبلاً اشاره شد صورت حسابهای بالای 50 دلار خرید را نگهداری کنید، موقع خروج از کانادا می توانید به قسمت گمرک مراجعه کنیدو تمام این صورت حسابها را مهر می زنند و فرمی به شما خواهند داد که پر

کنید و آن را با صورت حسابها به آدرسی کع در فرم است پست کنید، کلیه عوارض TAX را پرداخت کرده ایدبه شما مسترد می کنند.
شما هر چیزی را که از هر مکانی خریداری می کنید(برقی یا پوشاک و...) به راحتی با ارائه صورت حساب خرید و بدون سؤال می توانید مسترد نماییدو پولی را که پرداخت کرده اید عینا پس بگیرد. فقط توجه داشته باشید چنانچه از فروشگاههای LET OUT (به علت اینکه قیمت های حراجی دارد) اگر خرید کرده باشید امکان مرجوع کردن ندارید ولی تعویض می کنند.


در کانادا تمام اماکن عمومی و فروشگاهها،سوپر مارکتهاو...موظفندبرای مشتریان سرویس های بهداشتی زنانه و مردانه پیش بینی کنند. این دستشویی و توالت های عمومی از نظافت بسیار عالی برخوردارند و در تمام دستشویی ها محل مناسب و کاملا تمیزی برای تعویض کودکان نوزاد در نظر گرفته شده است.


اشخاص مجرد لازم نیست نگران سفر خود باشند،هزاران کانادایی مجرد هر سال در این سرزمین به سفر می روندو در مجموع کانادایی ها با آغوش باز و با صمیمیت با مسافران مجرد روبرو می شوند و به سؤالات آنها پاسخ می دهندیا راهنمایی می کنند، البته اتاق های تکیSingle Rooms در هتل ها کمتر وجود دارد ،به همین خاطر مسافران تنها در اتا ق های تک نفره اسکان داده می شوند،ولی کرایه یک نفر دریافت می شود.


افراد دچار نقص عضو
هتل ها، مراکز خرید و دیدنی معمولا برای بازدید اشخاص دچار نقص عضو آماده اند. مقررات دولتی از کمپانی های حمل و نقل می خواهد که وسایل و سیستمهایشان را چنان طراحی کنند که برای اینکونه اشخاص نیز قابل استفاده باشد. در تمام پارکینگهای عمومی فروشگاهها و مجتمع ها نزدیک در ورودی محل پارک اتومبیل معلولین می باشد که با علامت ویلچر مشخص شده و اتومبیل دیگر مجازبه پارک کردن در این محل ها نیستند.
مسافران زن
اگر خانمی هستید که می خواهید تنها سفر کنید در کانادا هم مثل بیشتر کشورهای غربی مسافران زن به راحتی سفر می کنند. به طور کلی خیابانها در شب امن هستند، اما مسافران باید احتیاط های لازم را برای درامان ماندن از دزدی به عمل آورند، درست مثل خانه خود. البته توجه داشته باشید در کانادا به علت امن بودن هیچ منزلی حتی منازل خارج از شهر دیوار دور ندارد و این یکی از نکات مهم کشور کانادا است.


مسافران دانش آموز
سیستمهای قطار و اتوبوس معمولا به مسافران دانش آموز تخفیف می دهند. مسافران جوان با مراجعه به سایت www.canadacool.com اطلاعات جالبی به دست خواهند آورد.درسراسر کشور اقامتگاه های مخصوص برای مسافران جوان وجود دارد.


بیمه های مسافرتی
برای کسانی که در کانادا مسافرت می کنند بسیار مهم است که برای خود بیمۀ سفر تهیه کنند. این بیمه ها به طور معمول هر خانواده یا شخص را تا 50 هزار دلار در قبال اورژانس های تحت پوشش قرار می دهند، هزینه بستری شدن در بیمارستان،آمبولانس،تستهای آزمایشی،پزشک جراح و نرسینگ معمولا در این پوشش گنجانیده می شود.نیاز به عصا، ویلچر،دارو و بازگشت به خانه در صورت از دست دادن پرواز اولیه به علت بیماری نیز معمولا تحت این پوشش های بیمه ای هستند،با توجه به بالا بودن هزینه های پزشکی داشتن بیمه ها بسیار لازم و مفید است.

 

برنامه ریزی بریتیش کلمبیا در کانادا برای المپیک 2010
بازی های المپیک زمستانی،ممکن است 3 سال دیگردر ونکوور برگزار شود و کمیته جدید گردشگری و مقامات ورزشی این شهر به دنبال راه هایی هستندتا سایر شهرهای کانادا نیز بتوانند از این بازی ها بهره بیشتری ببرند.به گزارش کاناداپرس،رندی ویلیامز،رییس سازمان گردشگری کانادا گفته است : استرالیا موفق ترین کشوری است که سود بسیار زیادی را از بازی های سیدنی نصیب خود می کند و ما نیز در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی مناسب چنین سودی را به دست آوریم. این

کمیته که شامل پال هندرسون،عضو سابق کمیته بین المللی المپیک،وکن رید، رییس الپین کانادا، است اولین جلسه خود را برای بررسی امکان بهره برداری بیشتر از بازیهای زمستانی تشکیل داد. مقامات گردشگری امیدوار هستند تا با استفاده از المپیک بریتیش کلمبیا،بتوانند گردشگری در سایر نقاط کانادا را رونق ببخشند.به هر حال ناظران معتقد هستند که این کار ساده ای نیست، چرا که ونکوور وسایر مناطق کانادا مقصدهای شناخته شده ای هستند.


قوانین ملی برای تشویق همکاریهای بین المللی
در روز ششم سپتامبر 1977 قانون مربوط به صدور آثار فرهنگی از کانادا و ورود غیر قانونی این گونه آثار از کشورهای خارجی به این کشور به اجرا گذاشته شد. در تصویب این قانون، دو هدف ویژه مورد توجه بوده است:تضمین پاسداری از بهترین نمونه های میراث فرهنگی، تاریخی و علمی کانادا و حمایت از منافع مشروع کشورهایی که به فکر پاسداری از آثار فرهنگی منقول خود هستند. قانون صادرات و واردات آثارفرهنگی پس از انجام بررسی های لازم در زمینه قوانین صادرات و واردات

کشورهای دیگر، به ویژه قوانین موجود در انگلیس و فرانسه تدوین شد. این قانون با بهره گیری از بهترین ویژگی های قوانین حاکم در کشورهای دیگر و کنار گذاشتن مسایلی که ممکن بود اجرای آنها مشکلاتی را در کانادا پدید آورد، تنظیم گردید. دراین قانون، همکاری و امضای موافقت نامه با دیگر کشورهای جهان و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در زمینه جلوگیری از نقل وانتقال غیر قانونی آثار فرهنگی نیز پیش بینی شده است.در قانون صادرات و واردات آثار فرهنگی کانادا،

علاوه بر اعمال کنترل بر صادرات اینگونه آثار به منظور حفظ آثار در داخل کشور، بخشودگی های مالیاتی نیز پیش بینی شده است. قانون مالیات بر در آمدکانادا برای بالا بردن قدرت رقابت مؤسسه های دولتی جهت خرید آثار فرهنگی خود، به متولیان این گونه آثار در کانادا، اصلاح شده است. در قانون مالیات کانادا، درآمدهای حاصل از فروش آثار فرهنگی به موسسه های متولی این گونه آثار یا نهادهای دولتی از پرداخت مالیات معاف شده اند.


قانون جدید پاسپورت برای کانادایی ها
علاوه بر قیمت بنزین که باعث شده تا مردم نسبت به برنامه های مسافرتی تعطیلات خود تردید نشان دهند،همچنان موانع دیگری بر سرراه گردشگری در آینده نزدیک وجود دارد. به گزارش تایمز آن لاین، اداره امنیت ایالات متحده امریکا اعلام کرده است از تاریخ 1 ژانویه2008، تمامی کانادایی ها که قصد ورود به آمریکا را دارند باید پاسپورت معتبر ارایه دهند.علاوه بر این حتی شهروندان

آمریکایی که از سفر به کانادا باز می گردند نیز باید پاسپورت به همرا ه داشته باشند. این اعلامیه برای بخش گسترده ای از صنعت گردشگری یعنی برای گردشگران هر دو طرف مرز آمریکا قابل توجه است. به احتمال زیاد آن دسته از افرادی که تحت تاثیر مستقیم این تصمیم قرار دارند، فروشندگانی تورهای گردشگری هستند.البته این نظر تام پیرسون، رییس سازمان گردشگری انتوریوی شمال غربی است.


پیرسون می گوید: هیچ یک از مشتریان من با خود پاسپورت حمل نمی کنند.اگرچه من احساس می کنم که تعدادی از آنها به پاسپورت نیاز دارند،اما این قانون درصد قابل توجهی از فعالیت های تجاری مارا تحت تاثیر قرار می دهد.

جاذبه های گردشگری کانادا :
برج cn
بلندترین بنای مستقل تورنتو و جهان است باارتفاع 553 متر که نماد شهر تورنتو نیز به حساب می آید.
سالانه بیش از 2 میلیون نفر از آن بازدید می کنند وتقریبا تمام شهر و دریاچه زیبای انتاریو فراز آن دیده می شود، رستوران 360 درجه و کف شیشه ای آن در قسمت فوقانی از جاذبه های آن به شمار می رود.( شرکت راه آهن ملی کانادا این بنا را در سال1976 ساخت و در سال 1995 به شرکت زمین کانادا( چیزی شبیه سازمان زمین شهری ایران واگذار کرد.) این بنا آنتن های مخابراتی و رادیو تلویزیونی منطقه را نیز در بر دارد.


قیمت بلیط بازدید از برج بسته به استفاده از سرویسها از 22 تا 33 دلار برای بزرگسالان و 15 تا 25 دلار برای کودکان متغیر است.برج ملی کانادا در خیابان فرونت و نزدیکی ایستگاه متروی یونیون قرار دارد.


ساحل جزیره تورنتو:
این جزیر ه از مراکزدیدنی شهر است که در جنوب آن و در داخل دریاچه انتاریو قرار دارد. برای رفتن به جزیره باید از قایق های مسافربر به نام «فری» استفاده نمود که از لنگرگاه به سه ایستگاه جزیره عازم می شوند.


جزیره تورنتو دارای فضای سبز زیبا،شهربازی، رودخانه،محل دوچرخه سواری،ساحل برای شنا و آب تنی و همچنین فضای شبیه سازی شده مشابه روستا است که در آن حیوانات اهلی و برخی حیوانات جنگلی نگهداری می شود.


منظره شهر تورنتو از جزیره که «اسکای لاین» گفته می شود بسیار زیباست و سوژه مناسبی برای عکسبرداری است. برای سوار شدن به قایق ها باید به ایستگاه harbourfront در جنوب ایستگاه متروی یونیون مراجعه نمود، بلیط قطار برای بزرگسالان6 و برای کودکان2.5 دلار است. این جزیره همچنین دارای فرودگاه کوچکی است که برای پروازهای خصوصی استفاده می شود.
باغ وحش تو رنتو :


باغ وحش تورنتو بزرگترین مرکز در نوع خود در کانادا به حساب می آید و از نظر جنبه آموزشی در خصوص حیات وحش دارای شهرت فراوان است.
باغ وحش در شمال شرقی تورنتو در شماره 361 خیابان فینچ قدیم، شمال بزرگراه401 و در ناحیه «اسکاربرو» قرار دارد که می توان هم باوسائط نقلیه عمومی و هم شخصی آنجا مراجعه کرد .
در این باغ وحش بیش از 5000 حیوان از 460 نوع گونه متعدد در فضایی به وسعت 287 هکتار نگهداری می شود و در حدود 10 کیلومتر مسیر پیاده روی دارد وسالانه بیش از 1 میلیون و 200 هزار نفر از آن بازدید می کنند.
منطقه zellers discovery یکی از بخشهای مهم این باغ وحش است که فضا های مهم آن عبارتنداز:
• شامل باغ وحش وي‍ژه كودكان ، بخش ارتباط مستقيم كودكان با حيوانات، جزيره آب بازي، پارك آبي بزرگ با 750 صندلي دراطراف آن که منطقه را به محل خانوادگي بدل مي كند.


• انواع رستورانها وغذا خوريها
• تعداد 7 فروشگاه سوغاتي
• نمايشگاه ويژه حيوانات به تفكيك مناطق زيستي نظير( هندي، آفريقايي ، آمريكايي، استراليايي، آسيا اروپايي و كانادايي ).


• در ورودي باغ وحش امكان اجاره ويلچر،گاري ويژه بار يا كودك وخودپرداز نيز وجوددارد. بليط ورودي براي بزرگسالان 19 وبراي كودكان 11 دلار است و پاركينگ 8 دلار،
• اجاره گاري براي كودك 5 دلار وسوارشدن به اسب يا شتر 5 تا 7 دلار.

كانادا و اندرلند:
شهربازي بزرگ تورنتو يا سرزمين عجايب در سال 1972 درمنطقه واگان شمال شرقي تورنتو ودر زميني به وسعت 1.3 كيلومتر مربع احداث شده است. اين مركز داراي 60 بازي هيجان انگيز ودر مجموع 200 نوع جاذبه مختلف نظير پارك آبي است . فعاليت شهربازي از اوايل ماه می هر سال آغاز وتا اكتبر ادامه مي يابد و طي اين مدت سالانه نزديك به 4 ميليون نفر از امكانات اين مركز استفاده مي كنند.


شهربازي در شرق اتوبان 400 بين ميجر مكنزي و ردرفورد قرارداردوشايان ذكر است شما پس از پرداخت مبلغ ورودي ميتوانيد به هر اندازه كه مي خواهيد از بازيهاي موجود به هر دفعات استفاده كنيد و خاطرتان باشد كه حتما نقشه پارك را از گيشه هاي ورود دريافت كنيد وتوسط راهنمايان مسيرهاي موجود با توجه به سن خود و همراهانتان مسير بهينه اي را دنبال كنيد تا زمان شما هدر نرود ووقت كافي براي بازيهاي مورد علاقه تان داشته باشيد.
ميدان دانداس( (dundas square
ميدان دانداس فضايي است در ضلع شرقي خيابان يانگ، پشت ايتون سنتر كه در سال 2002 به روي مردم گشوده شده است. اين ميدان كه تقريبا درتمام ايام سال و بخصوص روزهاي تعطيل شاهد برگزاري انواع نمايشگاهها وفستيوال ها است از جذاب ترين مناطق مركزي تورنتو به حساب مي آيد. از ديگر جاذبه هاي ميدان فواره هاي متعددي است كه در كف زمين جاسازي شده و اغلب اوقات روشن مي شوند.


ميدان فيليپ ناتان :Nathan Phillips square
اين ميدان در مقابل ساختمان شهرداري تورنتو يا سيتي هال قرار دارد وبه همراه ساختمان دوقلوي نيم دايره شهرداري از نمادهاي خاص شهر تورنتو به حساب مي آيد. ميدان فيليپ ناتان همچنين به دليل نزديكي به مركز خريد ايتون سنتر وخيابان كوئین وزمين اسكيت ويژه خود مشهور بوده و اكثر ماههاي سال برنامه هاي متنوع هنري ونمايشگاهها و فستيوال هاي گوناگون در آن برگزار مي شود. ساختمان شهرداري در سال 1965 ساخته شده و ميدان نيز به نام يكي از شهرداران قديمي تورنتو نامگذاري شد كه مجسمه وي نيز در محوطه ميدان قرار دارد.


مركز لنگرگاه : harbourfront
در سال 1972 به عنوان پارك ساحلي توسط دولت مركزي احداث شد. اين مركز داراي امكانات گوناگون تفريحي براي خانواده هاومحل برگزاري رويدادهاي گوناگون هنري است از جمله كمپ اردوگاه،گالري هاي هنري، باغ موسيقي، زمين اسكيت، مركز هنرهاي زيبا و ...
اين لنگرگاه در طول سال مملو از مردم وانواع فعاليتهاست به خصوص مراكز خريد در ترمينال كوئينز كواي، مركز خريد لنگرگاه؛بازار عتيقه لنگرگاه ومسير پياده روي كنار لنگر گاه

 

مجموعه انتاريو :
مركز بزرگ تفريحي جنوب تورنتو است كه در سال 1971 احداث شده است. اين مركز از 3 جزيره مصنوعي زيبا تشكيل شده وطراحي بناهاي موجود در آن به قدري جذاب انجام شده كه اين مركز را از بهترين محلهاي تفريحي جهان تبديل كرده است.
در اين جزاير انواع لوازم و اسباب بازي كودكان و خانواده ها قرار دارد ودر قسمت مركزي نيز ساختمان كره اي شكل تالار كنسرت خودنمايي مي كند.


بجز سالن نمايش مابقي بخش هاي مركز داراي برنامه هاي فصلي بوده و از اكتبر تا آوريل نيز بسته است.
موزه كودكان كانادا :
كودكان يكي از مهم ترين گروههاي مخاطب موزه ها در جهان هستند ودر كنار برنامه هاي ويژه موزه هاي جهان براي كودكان ، در دو دهه اخير موزه هاي خاصي نيز به طور اختصاصي براي مخاطبان كودك ونوجوان طراحي مي شوند. موزه هاي كودكان اغلب بر مبناي تعادل وارتباط دوسويه با مخاطبان شكل گرفته اند واهداف آموزشي خود را به روش هاي غير مستقيم واز راه انواع و اقسام بازي ها، ماجراجويي ها و فعاليت هاي گروهي عملي مي كنند. موزه كودكان كانادا كه يكي از

مهم ترين موزه هاي كودكان جهان است، به عنوان بخشي از موزه تمدن كانادا در سال 1989 در شهر كبك رسماً آغاز به كار كرد. موفقيت موزه كودكان تا جايي بود كه مسؤولان موزه براي پاسخگويي به تعداد روز افزون بازديدكنندگان اقدام به بازسازي و گسترش موزه در سال 1994 كردند. اين موزه در حال حاضر سه برابر فضاي اوليه، يعني 19/2261متر مربع فضاي داخلي

وخارجي را به خود اختصاص داده است. تفاوت موزه كودكان كانادا با ديگر موزه هاي كودكان جهان در آن است كه اين موزه با فعاليت در داخل موزه تمدن كانادا به عنوان پلي ميان كودكان ومجموعه ها ومنابع موجود در موزه تمدن عمل مي كند.اين موزه با هدف فراهم آوردن امكان تجربه هاي نو براي كودكان، كمك به رشد خلاقيت آنها وبراي تشويق آنها به ابرار وجود علاوه برنمايشگاه هاي

دايمي مرتباً برنامه ها ونمايشگاه هاي تازه اي را تدارك مي بيند.اين برنامه ها به بچه ها فرصت مي دهد تا در حوزه موضوعاتي كه مورد علاقه شان است به كاوش وبررسي نامحدود بپردازند. موزه كودكان كانادا،كودكان زير 5 سال را هم فراموش نكرده است ودر ساعاتي خاص برنامه ها وماجراهايي را براي بچه هاي كوچك وبزرگسالان همراه آنها تدارك است. اين موزه داراي مجموعه

اي مشتمل برده هزار شئي، لوازم تزييني، واشياي قابل لمس است كه در نمايشگاهها وبرنامه هاي مختلف آن مورداستفاده قرار مي گيرند، ودر كنار اينها به مجموعه آثار موزه تمدن كانادا هم دسترسي دارد. از نكات قابل توجه در شيوه مديريت اين موزه وجود كميته اي متشكل از چهارده كودك 8 تا 14 ساله است كه نظرات خودرا در مورد برنامه ها ونمايشگاه هاي موزه وچگونگي بهبود آنها در اختيار مسوولان قرار مي دهند. اعضاي اين كميته براي مدت دوسال انتخاب مي شوند و سالانه سه تا چهار بار تشكيل جلسه مي دهند.
اتوبوس سواري دركانادا :
در كانادا با يك بليت 75/1 دلاري مي توانيد، تمام شهر را با اتوبوس بگرديد. اگر هم براي ادامه مسير بايد اتوبوس ديگري را سوار شويد از راننده اتوبوس تقاضاي برگه ترانسفر مي كنيد وادامه مسير را با همين برگه وبدون پرداخت وجهي اضافي طي مي كنيد.در صورتي هم كه خريد بليط را فراموش كرده باشيد بدون اينكه كسي پول شما را بشمرد، مبلغ بليت را در مخزني كه به همين منظور در نظر گرفته شده مي اندازيد، درتمام شهرهاي كانادا اتوبوس هاي شهري دفترچه چاپي مخصوص دارند كه نقشه خيابان ها، در مسيرهاي اتوبوس رو، شماره خط وساعت رسيدن به

ايستگاهها در آن مشخص شده وبه صورت رايگان در اختيار شهروندان قرار مي گيرد همكاري با شهرداري در مواقع بحراني نيز يكي ديگر از كاركردهاي اتوبوس هاي شهري كانادا است و در كنار تمام مجتمع ها و فروشگاهها نيز تلفني نسب شده كه شما با اين تلفن ها ميتوانيد تاكسي بخواهيد.


روادید :
عادی : علاوه بر فرم تقاضای روادید کانادا مدارک زیر برای بررسی سریع و به موقع تقاضا نامه اهمیت دارد: گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار – 2 قطعه عکس – گذرنامه قبلی متقاضی که نشانگر سفر اخیر به خارج از کشور باشد – سند منزل یا زمین و پروانه کار یا مدرک اثبات اشتغال به کار در ایران – صورتحساب بانکی – صورت عملیات حساب جاری و دفترچه پس انداز در ایران یا خارج. در صورت تمایل به دیدار اقوام در کانادا، ارائه فتوکپی کارت تابعیت کانادا یا فتوکپی روادیدی اقامت (IMM1000 ) الزامی است. در صورت تمایل به دیدار فرزندان خود در کانادا، فتوکپی برگه

مالیات ر درآمد (1-t و یا فتوکپی برگه (4-t)) فرزندتان و همسرش (در صورت تأهل) مربوط به آخرین سال مالیاتی را ارائه دهید. اگر متقاضی سفر به کانادا را بیش از یک فرزند در این کشور داشته باشد، این مدارک برای یکایک آنان لازم است. فتو

کپی کارت تابعیت یا فتوکپی روادید اقامت فرزند یا فرزندانتان و ترجیحاً داشتن دعوتنامه لازم است.
بازرگانی : دعوتنامه معتبر از شرکت کانادایی یا سابقه فعالیت بازرگانی بسیار معتبر با سایر کشورهای غربی.


تحصیلی و فرصت مطالعاتی : متقاضای باید حتماً بورسیه دولت ایران باشد.
مهاجرت : نوشتن نامه به زبان انگلیسی برای سفارت کانادا در سوریه و ارسال آن از طریق سفارت کانادا در تهران ضروری است. کلیه مکاتبات بایستی در روزهای یکشنبه تا پنج شنبه بین ساعت 5/8 تا 12 به گیشه اطلاعات سفارت در تهران تحویل داده شود.


واحد پول : پوند – دلار استرالیا
شهرهای مهم و توریستی: کانبرا – سیدنی – نیوکاسل – پورتلند – ملبورن – آولائید – بریزیان – داروین – پرت


دین و مذهب : مسیحی (پیرومذاهب انطیکان و پروتستان)
نژاد : سفید پوست ( از تیره انگلوساکسون) – سیاه پوست ( بومیان)
گردشگری


اترالیا کشور تضادهاست . پیشرفت این سرزمین تا حد زیادی تحت تأثیر عاملی قرار داشته است که یک تاریخدان استرالیایی آن را «جبر مسافت» خوانده است ، مسافتی که این کشور را از جهان خارج جدا کرده ارتباط داخلی را دشوار تر کرده است . این کشور در سال 1987 میلادی حدود 000/700/3 دلار استرالیا درآمد توریستی داشته است.2
تعداد گردشگران خارجی وارد شده به استرالیا از کشورهای مختلف بین سالهای 1986 تا 1988 میلادی (به هزار نفر)


کشورهای گردشگری فرصت 1985 1986 1987 1988
کانادا 9/40 47 7/52 7/66
هنگ کنگ 1/24 5/33 5/42 4/49
اندولزی 3/15 7/17 5/21 6/29
ژاپن 6/107 6/145 6/215 3/352
مالزی 9/32 6/38 6/47 1/52


زلاندنو 3/245 7/336 3/427 3/534
گینه نویا پوا 7/27 9/31 8/32 8/37
سنگاپور 3/35 45 57 5/63
سوئد 7/9 2/14 9/21 -
سوئیس 3/14 9/16 3/21 26


بریتانیا 4/153 176 9/198 3/260
آلمان (جمهوری فدرال) - - 3/53 9/65
آمریکا 5/196 4/245 309 3/322
جمع (ازجمله کشورهای دیگر) 6/142/1 4/426/1 9/784/1 3/249/2

استرالیا در سال 2003 میلادی با جذب 1/19 میلیون نفر جهانگرد و احراف رتبه هفتم به عنوان یکی از ده کشور عمدة مقصد گردشگری جهان به شمار می رفته است !
هنر بومیان استرالیا به کهن ترین .... هنری جهان که کلی هزاران سال تداوم یافته است تعلق دارد، این هزار..... به حیات خود ادامه می دهد زیرا در گنجینه خاطرات نسلهای پیاپی مردم بومی حفظ شده است ، مردمی که فراخنا، ژرفا، نماد پروازی، قوت


1-3-2- گردشگری
صنعت گردشگری از اوایل دهه 1950 در چین شروع شد و در سال 1954 آژانس مسافرتی بین المللی چین تاسیس شد که در سراسر کشور 14 شعبه داشت.در سال 1964 نیز اداره جذب گردشگر رسماً تأسیس شد، لکن جمهوری خلق چین تا دهه بعد از تاسیس آن محدودیت و ممنوعیت برای مسافران غربی قائل بود . از سال 1971 اگر چه ممنوعیت از سفر اتباع غربی به

چین برداشته شد ولی ورود جهانگردان از سال 1978 آغاز شد . در این سال 120.000 بازدیدکننده خارجی به چین آمدند . در سال 1981 حجم گردشگر به 1.110.000 نفر رسید که دویست هزار نفر گردشگران خارجی بوده و الباقی بیشتر هنگ کنگی ، سنگاپوری و ماکائویی بودند و در سال 1986 میلادی متجاوز از 82/22 میلیون نفر از 170 منطقه و کشور از چین دیدار کردند و میزان درآمد

دولت در این سال بالغ بر 53/1 میلیارد دلار گردید . در سالهای اخیر در آمد حاصل از گردشگری 25 درصد ارز خارجی حاصله از صادرات بوده است . البته این رقم در هنگ کنگ 50 درصد و در سنگاپور 65 درصد بوده است . تا سال 1978 میلادی مسافرت خصوصی به چین محدود بود و در حال حاضر و علاوه بر بازدیدکنندگان عادی عده ای نیز در قالب هیئتهای دیپلماتیک ، علمی و دوستی به چین سفر می کنند.


دولت نیز از سال 1977 به بعد صنعت گردشگری را تشویق و توسعه داده است و از هنگام اتخاذ سیاست گشودن درها به خارج و اصلاحات در سال 1978 گردشگری وارد مرحله رشد سریع شد . در سال 1978 تعداد گردشگران 11/7 میلیون نفر بود در حالی که در سال 98 به 48/63 میلیون نفر رسید و در نتیجه درآمد ارزی ناشی از صنعت گردشگری به 6/12 میلیارد دلار رسید که 48 برابر سال 1978 بود .


گردشگری داخلی نیز در کشور چین رشد قابل توجهی یافته و در سال 1998 میلادی به 695 میلیون نفر رسید که 1/239 میلیارد یوآن هزینه شده است که نسبت به سال 1995 به ترتیب 10 و 74 درصد رشد داشته است. مردم چین با بهبود سطح زندگی تمایل زیادی به سفربه خارج دارند ، این کشور با برنامه ریزی های انجام داده در نظر دارد در سال 2020 از نظر صنعت گردشگری مقام اول جهان را کسب نماید.

جدول - تعداد گردشگران ورودی به کشور چین و درآمدهای حاصله طی سالهای 1978 تا 1998 میلادی
سال تعداد گردشگر ( به ده هزار نفر ) درآمد ( به صد میلیون دلار )
1978 9/180 6/2
1985 3/1783 5/12
1990 2/2746 2/22
1995 7/4638 3/87
1998 8/6347 126


تعداد 8880 هتل یک تا شش ستاره در سراسر چین با 897000 اتاق و یک میلیون و 730 هزار تخت نقش مهمی در سیاست گردشگری چین باز ی می کنند ، در آمد آنها در سال گذشته با وجود مشکل بیماری سارس بالغ بر 5/91 میلیارد یوآن بوده است . 57% هتل ها دولتی و 8 % مالکیت کاملا خارجی و بقیه با مالکیت مشترک اند . ( 49 % سهم خارجی و 51 % سهم داخلی )
بدیهی است در صورتی که سرمایه گذار خارجی بیش از 500 میلیون دلار سرمایه در گردش داشته باشد می توان صد درصد سهام را مالک شود . در سیاست گردشگری این کشور اولویت بندی سه گانه زیر در مورد گردشگر اعمال می گردد .
اولویت نخست گردشگر خارجی : د رآمد این بخش در سال 2002 بالغ بر نوزده میلیارد دلار آمریکا بوده است .


اولویت دوم گردشگر داخلی : درآمد این بخش در سال 2002 بالغ بر 75 میلیارد دلار آمریکا با تعداد 800 میلیون گردشگر چینی است .
اولویت سوم گردشگران چینی عازم خارج : دفاتر خدمات مسافرتی این بخش در دست معدود آژانس هایی است که با مجوز دولت و بیشتر در سطح 27 کشور مقصد گردشگر اعزام می نمایند .
شایان ذکر است که در روستاهای با قابلیت گردشگری می توان هتل های 5 ستاره را با ارائه خدمات استاندارد مشاهده نمود . مردم چین حق دارند آزادانه با خارجی ها صحبت کنند و از امسال (سال 84) امکان اسکان خارجی نزد خانواده چینی هم میسر است .


افزون بر جاذبه های طبیعی ، انسان ساخت ( ابنیه تاریخی و هنرهای دستی) و جاذبه های فرهنگی – اجتماعی ، رستوران های مختلف اقلیت های ملی با ارائه غذاهای متنوع ( رنگارنگ ، گیاهی و دریایی ) ، لباس ها و سنت دیرینه خود را به گونه شایسته ارائه می کنند و چون چینی ها به علت کوچکی خانه هایشان اغلب برونگرا و جمع گرا هستند ، غذا را هم بیشتر در خارج از خانه صرف می کنند و این امر سبب اقبال انواع رستوران ها و انواع خوراکیهای دور از ذهن برای غیر چینی شده


است. با وجود رشد قارچ گونه رستورانها، خوراکی های محلی اهمیت ویژه خود را حفظ نموده اند و برای گردشگر خارجی یک جاذبه به شمار می رود . غذاهایی که به ذائقه ایرانی خیلی خوش نمی آید زیرا بدون نمک ، بدون نان ، بدون شیرینی و سوپ گونه اند .


از سال 1985 تاکنون که سال پیوستن چین به یونسکو است تعداد 30 اثر تاریخی چینی به ثبت جهانی رسیده و این بر خلاف پنداشت غلط در کشور ماست که اعلام می دارد یونسکو فقط سالی یک اثر را می تواند ثبت جهانی کند .


با عنایت به اینکه امنیت بعد پنهان گردشگری و از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد باید اذعان نمود که میزان جرم و جنایت در چین در سطح بسیار پایین ، امنیت و احساس امنیت در سطح فوق العاده بالا می باشد . برخلاف ایران نرخ ورودی به ابنیه تاریخی برای گردشگر خارجی معادل همان نرخی است که گردشگر چینی می پردازد ، واقعیتی که برای هتل ها نیز صادق است و سیاست دو نرخی در این کشوراساساً مردود است .
2-3-2 موزه ها
از آنجایی که چین کشوری با سابقه تاریخی است لذا دارای آثار فرهنگی باقیمانده از سلسله های مختلف می باشد . اولین موزه در این کشور توسط خارجیان در اواسط قرن نوزدهم تأسیس شد . اولین موزه توسط خود چین بوسیلة « جانگ جیان » در سال 1905 تأسیس شد ، در سال 1912 میلادی تمهیدااتی جهت تأسیس موزه تاریخ به عمل آمده است . در سال 1949 میلادی 21 موزه در سراسر چین وجود داشته است .


در اکتبر 1949 اداره دولتی حفظ آثار فرهنگی توسط وزارت فرهنگ تأسیس شد که مسئول حفظ موزه ها بود و یکسری قوانین و اصول را در این رابطه تدوین کرد . تا سال 1977 در سراسر کشور 1210 موزه تأسیس شد ه بود که تحت نظارت اداره مذکور به کار مشغول بود ند . اگر موزه هایی که تحت نظارت ادارات دیگر نیز هستند را در نظر بگیریم تعداد موزه ها به 1800 خواهد رسید . موزه هایی در رابطه با تاریخ ، هنر ، موادمعدنی ، لباس های محلی ، علوم و تکنولوژی و ....
3-3-2 – منابع گردشگری


چین سرزمینی پهناور و غنی در جذب گردشگری و دارای اماکن تاریخی ، چشم اندازهای شگفت انگیز و آداب و رسوم متعدد و جذابی است .

هم اکنون ، دو محور اصلی گردشگری در کشور چین وجود دارد :
یکی از آنها محور گردشگری سنتی است که به صورت S نشان داده می شود و شامل شهرهای مشهور سیاسی و فرهنگی مانند پکن ، شانگهای ، سوشو و هانگشو است و دیگری خط گردشگری هلالی شکل که نواحی ساحلی و مناطق بازی مانند لیائودونگ و دلتاهای رودخانه پرل و یانگ تسه را در بر می گیرد . به دنبال خط گردشگری S شکل ، گردشگران ممکن است از دیوار بلند بادالینگ بالا روند و از سربازها و اسب های سفالی کشف شده از مقبره اولین امپراطور ، جنگل

(Stele ) ، بتکده غاز وحشی بزرگ درشیان (Xian ) دیدن کنند.
از سد معلق و جاده ناجینگ منطقه جدید پادونگ در شانگهای دچار شگفتی شده و از باغ های سوشو و چشم اندازهای دریاچه «وست درهانگ شو» لذت ببرند . به دنبال محور گردشگری هلالی شکل، گردشگران به تغییرات بسیاری در شهرهای ساحلی باز که پس ا ز آشنایی با جهان خارج در آنها ایجاد شده است ، پی خواهند برد و نواحی ساحلی زیبای شمال و جنوب چین را

تحسین خواهند کرد . علاوه بر آن ، تمامی شهرهای ساحلی دهکده های ییلاقی مناسب و امکانات تفریحی متعددی برای تعطیلات مسافران فراهم کرده اند . در نود و نهمین سال گردشگری اکولوژی بین المللی ، چین یک محور گردشگری اکولوژیکال را حمایت می کند . هدف این برنامه جدید بهبود درک و دانش مردم از حفاظت محیط زیست از طریق گردشگری اکولوژی است .
این تور از ( Inner Mongolia prarrie ) شروع و تا کوه ( Viashanzi 's hengshan ) که یکی از 5 کوه مشهور چین است ، ادامه می یابد .

 

سازمان مسافرتی و سرویس گردشگری
اداره گردشگری دولتی که تحت کنسول کشور چین فعالیت می کند ، سازمان اداری تجارت گردشگری چین به شمار می آید که با اتخاذ تدابیر لازم ، تنظیم طرح های توسعه ، سازماندهی تبلیغات خارجی ، انتشار اطلاعات گردشگری و در پایان به ارزیابی اجرای خط مشی ها و برنامه های توسعه گردشگری می پردازد . اداره گردشگری چین در تمامی استان ها ، ا ز جمله در مناطق دارای حکومت داخلی مستقل و شهرداری ها شعبه هایی دارد ، همچنین اداره هایی در توکیو ، نیویورک ، پاریس ، لندن ، فرانکفورت و هنگ کنگ ( منطقه اداری خاص ) دارد .


سرویس مسافرتی چین در پکن پایه گذاری شده و وظیفه آن بیشتر پذیرایی از جوانان خارجی ، جوانان چینی در کشورهای دیگر از جمله هنگ کنگ ، ماکائو و تایلند است .


در کنار آن شرکت های مسافرتی ورزش های بین المللی ، سرویس مسافرتی فرهنگ چین ، شرکت مسافرت بین المللی و سرویس مسافرتی زنان چین نیز به گردشگران خارجی خدمات ارائه می دهند . پس از باز شدن درهای چین به سوی دنیای خارج ، آنها تعداد زیادی هتل و رستوران مدرن و وسیع برای رفع احتیاجات گردشگران ایجاد کرده اند.
برجسته ترین هتل های 5 ستاره آن عبارتند از :


( palacehotel- grand china – shangrila hotel ) علاوه براین ، هم اکنون در شهرهای بزرگ و متوسط چین و مناطق پرتردد آن هتل هایی برای پذیرایی ا ز گردشگران وجود دارد .
( zhangjiajie) و ( jiuzhaigou ) به عنوان کلیدی ترین نواحی گردشگری برای سال گردشگری اکولوژیک طراحی شده اند . محور گردشگری اکولوژیکال شامل مناطق خاص ، مکان های تاریخی ، چمنزارهای شمال چین ، قله های عجیب ، صخره هایی با اشکال عجیب و غریب ، رودخانه های زیبا و مناظر روستایی در جنوب چین ، کوه های مشهور و رود خانه های بزرگ داخلی و ساحل ( Beihan ) در ( Guangxi ) است که برای گردشگران فرصت تجربه تمدن کهن و چشم اندازهای زیبای چین را فراهم می کند .


موزیک ، رقص ، اپرای چین و فرهنگ و آداب و رسوم مینیاتور های قومی آن از گنجینه های گران بهای گردشگری هستند .
با سفر به چین ، گردشگران هنر محلی را که شامل اجرای اپرای جذاب و خاص پکینگ ( Pecking ) و گفت و گوهای کمدی است ، تحسین می کنند و همچنین درباره آداب و رسوم قومی مانند جشنواره آواز (zhuang) و نمایشگاه ( Mongolian nadam ) آگاهی می یابند .


در کنار آن ، چشیدن غذاهای محلی چین از بخش های با اهمیت گردشگری این کشور به شمار می رود . مرغابی سرخ شده بوجینگ از رستوران کونجید و خورش گوسفند بخار شده مغولی ، خوراک خوک سرخ شده ، ماهی سرکه ای رودخانه غرب هانشو و لوبیای تند سیچوان؛ اینها تنها قسمتی از خوراکی های لذیذ این کشور محسوب می شوند .


6-3- 2 - جاذبه های گردشگری :
1-6-3-2 شهر ممنوعه
شهر ممنوعه یکی از بزرگترین عمارتهای معماری جهان محسوب می شود و در آن شش قصر بزرگ، چند سالن مراسم و تعداد بسیاری مجسمه وجود دارد . برای بازدید از این مجموعه حداقل نصف روز لازم است و هر روز بین ساعت 30: 8 تا 30: 16 می توانید برای بازدید مراجعه کنید . موزه گنجینه سلطنتی هم در یکی از عمارت ها وقع است که ساعت 15 تعطیل می شود .


شهر ممنوعه سال 1987 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و در مرکز شهر بیجینگ واقع بوده و کاخ امپراتوری دو سلسله ( مینگ ) و ( چینگ ) چین است . 24 امپراتور در این ناحیه اقامت و زمانداری کرده اند .


این شهر در سال 1406 ساخته شد و ساخت آن 14 سال طول کشید و بارها مورد تعمیر و تجدید ساخت قرار گرفت . اما ساختار اصلی آن حفظ شده است . مساحت شهر ممنوعه 720 هزار متر مربع و دارای بیش از9000 اتاق با مساحت کل معماری در حدود 150 هزار متر مربع است و در جهان بزرگترین و کاملترین مجموعه معماری چوبی باستانی محسوب می شود .


دور شهر ممنوعه را دیواری بلند و ضخیم به طول سه کیلومتر در بر گرفته و در بیرون آن کانالی با عرض 52 متر در اطراف شهر به چشم می خورد . در واقع شهر دارای استحکامات سخت و محکم در داخل است . در جنوب آن دو میدان بزرگ وجود دارد و در درون آن حیاط ها و قصرهای بلندی

ساخته شده است . قصر « تای خه » یکی از سه قصر بزرگ است، این قصر ، قصر برپایی فعالیت های مهم از جمله نشست امپراتور بر تخت ، مراسم روز تولد امپراتوران ، جشن ها و مراسم لشکر کشی است . این قصر بر روی سکوی سنگی مرمری سفید به بلندای دو متر ساخته شده و بلندای قصر بیش از 35 متر و عرض آن 63 متر است و پر عظمت ترین و بزرگترین قصر چوبی چین به شمار می آید قصر « تای خه » قصر طلایی نیز نامیده می شود .


2-6-3-2- معبد آسمانی چین :
معبد آسمانی بزرگ ترین و کامل ترین قربانگان باستانی در چین به حساب می آید . پادشاهان سلسله های مینگ و چینگ ( از سال 1368 تا سال 1911 ) هر سال در این معبد مراسم پرشکوهی برای آسمان و برکت محصولات فراوان بر پا کرده اند . شاه در چین فرزند آسمان نامیده می شده و با این هویت کشور را حکمفرمایی می کرده است . لذا برگزاری مراسم قربانی آسمان اختیار خاص شاه بوده است .


معبد آسمانی در جنوب شهر ممنوعه قرار دارد و مساحت آن 4 برابر شهر ممنوعه است . جنوبی ترین دیوار معبد آسمانی چهارگوشه ، نشانه زمین و شمالی ترین ضلع دیوار نیم دایره نشانه آسمان است . این طراحی از ایده باستانی چین درباره آسمان گرد و زمین چهارگوشه سرچشمه گرفته است . معبد آسمانی به معبد داخلی و خارجی تقسیم می شود و دو دیوار گرد دور آن را فرا گرفته است . ساختمان های اصلی در یک خط ا ز جنوب تا شمال معبد داخلی آرایش یافته است که شامل یوان چیو ، خوان چون یو و سالن « چی نیان » می باشد . « یوان چیو » یک سکوی

سنگی دارای سه طبقه است ، قطعات سنگ های پله ای و نرده ها همگی با عدد 9 در 9 نصب شده است . زیر اعداد 9 نماد آسمان ها می باشد سکوی « یوان چیو » محل اصلی برای نیایش آسمانی است .


سالن « چی نیان » با شکوه ترین ساختمان معبد آسمانی است و ارتفاع آن 38 متر و قطر آن 32 ممیز 72 متر است و برپایه سنگی دوار قرار دارد.
3-6-3-2- غار سنگی یون گان چین :
غار سنگی یون گان در جنوب کوه « او جو» و 16 کیلومتری غرب شهر داتون استان شان سی در شمال چین قرار دارد . این غار در کوه ایجاد شده از شرق تا غرب یک کیلومتر است. بسیار با عظمت و پر ا بهت و پر مضمون است . در حال حاضر در این منطقه 45 غار موجود است و دارای 252 جای مجسمه در داخل سنگ و 51 هزار مجسمه سنگی است که بزرگ ترین آن 17 متر و کوچک ترین آن تنها چند سانتی متر است .

4-6-3-2- سه رودخانه موازی در مناطق حفاظت شده یون نان :
این منطقه مشتمل بر هشت گروه از مناطق جغرافیایی است که در میان سه رودخانه موازی در کوهستان های شمال غربی ایالت یون نان کشور چین واقع شده است و با 7/1 میلیون هکتار وسعت، بخش های اصلی و عمده سه رودخانه بزرگ آسیا ، یعنی یانگ تسه ، یاهمان جین شا- می کونگ و سالوین را تشکیل می دهند . در حقیقت همه این ها در پارک ملی کشور چین واقع

شده اند . این رودخانه ها ی موازی که در مسیری ناهموار از شمال به جنوب جریان دارند ، از میان گلو گاهها و گردنه های عمیقی می گذرند که در برخی مناطق دارای 3000 متر ژرفا بوده و بوسیله قله های منجمدی که بیش از 6000 متر بلندی دارند ، حاشیه بندی و مرزبندی می شوند . این مکان در واقع مرکز زلزله کشور بوده و بر حسب تنوع اقلیمی و زیست محیطی ، یکی از غنی ترین مناطق معتدل جهان است .


5-6-3-2- دیوار چین
دیوار چین که یکی از هفت عجائب جهان محسوب می گردد، در جهان به لحاظ زمان ساخت طولانی ترین و بزرگ ترین و بزرگ ترین مهندسی تدافعی نظامی در قدیم است . این دیوار در نقشه جغرافیایی چین 7000 کیلومتر امتداد و در سال 1987 در فهرست میراث جهانی ثبت شد . تاریخ ساخت دیوار چین به قرن 9 قبل از میلاد باز می گردد . حکومت وقت چین برای جلوگیری از حملات ملیت های شمالی ، برجهای آتش برای خبر رسانی و یا قلعه های مرزی برای حصول اطلاعا

تدشمن را در ارتباط با دیوار و بر روی آن ایجاد کرد . در سلسله خان پس از سلسله چین طول دیوار چین به 10 هزار کیلومتر رسید . این میزان معادل گردش به دور کره زمین است .
دیواری که اکنون مردم مشاهده می کنند . دیوار متعلق به سلسله مینگ ( سال 1368 – سال 1644 ) است که از غرب به دروازه « جایو گوان » در استان گان سو چین و از شرق به ساحل رود یالو جیان در استان لیائو نینگ در شمال شرقی چین منتهی می شود و در میان آن 9 استان

– شهر و ناحیه خود مختار به طول 7300 کیلومتر وجود دارد و مردم آنرا دیوار طولانی می نامند . دیوار برمسیر کوه ها ی پرفراز و نشیب امتداد یافته است و در بیرون آن پرتگاه های بلند دیده می شود . ل

ذا دشمن به هیچوجه قادر به نفوذ به این دیوار نبود . دیوار چین معمولا با آجرهای بزرگ و سنگ مستطیل ساخته شده و در وسط آن خاک و خرده سنگ ریخته شده و ارتفاع آن 10 متر است در پهنای دیوار برای عبور چهار اسب کافی است و در یک ردیف عرض آن 4-5 متر است تا در زمان ا نتقال غلات و سلاحها مشکلی ایجاد نشود . دیوار چین دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی و ارزش دیدنی است و چینی ها می گویند : « کسی که به دیوار چین صعود نکرده باشد ، قهرمان نیست . »
نگهداری و محافظت از دیوار
آکادمی دیوار بزرگ چین ، برای محافظت از این اثر باستانی تاسیس شده است . پس از بررسی و تحقیقی که بر روی این دیوار در استان های مختلف انجام شد، در تاریخ 12 دسامبر 2002 میلادی ، مسئولین این آکادمی اعلام کردند که بلایای طبیعی از یکسو و تخریب و ویرانی به دست افراد از سویی د یگر باعث شده است که تنها 30 درصد از این دیوار از شرایط خوب و قابل قبولی برخوردار باشد . این تحقیق به مدت 45 روز ، بر روی 101 قسمت مختلف دیوار انجام شد .
مسافرت در طول دیوار


اگر تمایل دارید که از این دیوار بازدید نمایید ، بهترین منطقه برای شروع « سیماتای » است که در 110 کیلومتری شمال شرقی بیجینگ ( پکن ) قرار گرفته است . زیرا این منطقه از دیوار ، هنوز هم فرم اصلی و واقعی خود را حفظ کرده و به علت کمبود وسایل نقلیه عمومی در این ناحیه از طرف توریست های دیگر هنوز مورد توجه قرار نگرفته است .
6-6-3-2- آرامگاه امپراطور چین شی خوان :


آرامگاه امپراتور چین شی خوان « ین جن » نخستین امپراتور در تاریخ چین از سال 259 تا سال 210 قبل از میلاد می باشد که در دامنه شمالی کوه لی شان به فاصله پنج کیلومتری از شرق شهرستان لین تن استان شن سی شمال چین واقع است . این آرامگاه از سال 246 تا سال 208 قبل از میلاد ساخته شد و ایجاد آن 39 سال بطول انجامید و نخستین آرامگاه امپراطوری در تاریخ چین به حساب می آید که دارای طراحی بسیار کامل است واکنون ارتفاع آن 51 متر است و بیش از 400 محل در این منطقه کشف شده است .


گودال مجسمه های سربازان و اسب ها یکی از آنهاست که در 1500 متری ضلع شرقی آرامگاه قرار دارد .
مجسمه های سربازان و اسب های این آرامگاه ثروت های گرانبهای فرهنگی بشر بوده و قابل مقایسه با اهرام مصر و مجسمه های باستانی یونان است .
5-3-2- کسادی کار پارک های تفریحی توسط پارک های ملی
به استثنای سال 2003 که وقفه ای را به دلیل بیماری سارس نشان داد جذب گردشگردر دوران بازنگری یعنی سالهای 1999 تا 2004 به رشد بالا و پایداری رسید و با افزایش قیمت که سریعتر از مقدار و در کل 29% بود پارک های تفریحی بیشترین در آمد را داشتند اما پارک های ملی یا نواحی با زیباییهای طبیعی در نتیجه افزایش علاقه مردم و پیشرفت محیط های طبیعی سبب کسادی کارپارک های تفریحی شدند که ارتباط نزدیکی با افزایش تعداد شهروندان ثروتمند داشت .
7-3-2- روادید
عادی – توریستی : شرکت در تورهای مسافرتی، داشتن دعوتنامه رسمی، گذرنامه معتبر تا حداقل 6 ماه، فرم سفارت، 3 عکس، بلیط رفت و برگشت، تقاضای روادید حداقل یک هفته قبل از مسافرت به سفارت ارائه شود. بین هر دو سفر 6 ماه فاصله باشد.
بازرگانی : دعوتنامه از شرکت چینی به سفارت تلکس یا فاکس شود. مدارک دال بر سابقه همکاری با چین.
تحصیلی :پذیرش از دانشگاه های چین (برای اطلاعات بیشتر از دانشگاهها به بخش فرهنگی سفارت مراجعه کنید).
ترانزیت : روادید یا دعوتنامه از کشور مقصد و یا داشتن یادداشت دولتی.

1-4-2- گردشگری
عربستان سعودی مهد اسلام و قبله مسلمانان جهان است و به دلیل تاریخ،شعائر و سنن و پیشینه مذهبی غنی کانون توجه جهانیان است و در این راستا، دولت با تشکیل کمیسیون عالی گردشگری سعی در تدوین سیاست های منظم گردشگری دارد تا نقش گردشگری به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده آینده عربستان در زمینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی،هرچه بیشتر نمایان سازد.


شهر مکه به عنوان قبله مسلمانان و شهر مدینه به خاطر آرامگاه پیغمبر اسلام (ص) از نظر تاریخی - مذهبی اعتبار و جذابیت خاصی دارند، به همین دلیل دولت سعودی در نظر دارد زائران مسلمان را به اقامت بیشتر در عربستان ترغیب کند، اقتصاد کشور پادشاهی عربستان با استفاده از در آمد فراوان حاصل از فروش نفت،بهبود یافته و دولت این کشور با توسعه زیر ساخت های بنیادین سعی در بهبود فعالیت های اقتصادی دارد. همچنین با تشویق بخش های دولتی و خصوصی در مشارکت فعالانه، درصدد ایجاد فرصت های شغلی و بالابردن سطح اشتغال ملی می باشد.

عربستان سعودی به طور رسمی در قرن هجدهم تشکیل شد. در کشور عربستان،دولت نقش مهمی در صنایع این کشور ایفا می کند، ولی در سال های اخیر بیشتر فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده است. کعبه، در شهر مکه کانون گردهمایی مسلمانان سراسر جهان و از مراکز عمده جذب گردشگران مسلمان خارجی به شمار می رود. در سال های اخیر به رغم

افزایش انوا ع تسهیلات سفر در عربستان سعودی، سعودی ها هنوز برای دریافت اطلاعات سفر به اقوام مراجعه می کنند،از پول نقد به جای کارت اعتباری استفاده می کنند و به استفاده از تورهای پکیج چندان رغبتی نشان نمی دهند .طبق یک بررسی انجام شده اغلب گردشگران عرب برای مسافرتشان برنامه ریزی نمی کنند، آنها با خانواده شان مسافرت می کنندو ترجیح می دهندپول نقد خرج کنند تا از کارت اعتباری استفاده نمایندکه این مورد نه تنها انتخاب آنها را محدود می کند بلکه به دلیل فقدان تخفیف مخصوص، هزینه سفرهای آنان را نیز افزایش می دهد. سعودی ها

عادت ندارند از کارت اعتباری استفاده کنند.بیش از نیمی از افرادی که دراین نظر خواهی از آنها سوال شده است، گفته اند که پول بلیط و هزینه مسافرتشان را نقد می پردازند. اغلب سعودی ها قبل ازعزیمت پول کشوری را که به آن سفر می کنند را تهیه می کنند.تهیه بن غذای رستورانها و

تورها نیز یکی دیگر از کارهایی است که سعودی ها انجام نمی دهند، اما در هر حال، هتل رزرو می کنند. سعودی ها هنوز متوجه اهمیت برنامه ریزی برای سفر نشده اند چون فکر می کنند هرموقع که بخواهند جا برای آنها هست. به رغم بهبود اوضاع در زمینه رزرو محل اقامت نسبت به سال قبل، هنوز تنها 20 درصد از عرب ها برای سفر برنامه ریزی می کنند.


بیشتر خانواده های سعودی پرجمعیت هستند. برخی از آنها به پانزده نفر می رسد که می توان آنها را یک گروه تلقی کرد. امروزه تعداد بیشتری از سعودی ها از برنامه های تورها مطلع شده اند که دلیل آن هم تخفیف قابل توجه تورها، سهولت تهیه محل اقامت، تسهیل در رفت و آمد و برنامه های از پیش تعیین شده تورها است. شرکت های مسافرتی تاثیر بسزایی بر انتخا ب مقصد سفر سعودی ها دارند، اما با این همه 40 درصد ازشرکت کنندگان در این نظر خواهی هنوزاز خدمات و

تخصص این شرکت ها استفاده نمی کنند. بیش از66 درصد از آنها معتقدند که برنامه های شرکت های مسافرتی خوب نیست و اطلاعات دقیقی را ارایه نمی کند. فقط 25 درصد از آنها از اطلاعات شرکت های مسا فرتی در مورد کشور مقصدشان استفاده می کنند، با این همه شرکت های

مسافرتی بعد از بستگان، اینترنت،و روزنامه منبع اصلی آنها هستند. در حدود 60 درصد از آنهایی که نمی دانند به کجا می خواهند سفر کنند. اینترنت نقش بسزایی در اطلاع رسانی گردشگری عربستانی ها ایقا می کند. امسال 22 کشور عضو اتحادیه اروپا قانونی وضع کردند که به موجب آن اخذ بیمه برای هر فرد سعودی که متقاضی روادید این کشورها باشد، اجباری خواهد بود. هزینه درمان، و دیگر زیان ها نیز در این بیمه منظور می شود.


قیمت این بیمه به مدت سفر بستگی دارد. در مورد مقصدهای پر طرفدار باید گفت ییش از 42 درصد از آنها کشورهای خلیج فارس به خصوص بحرین و دوبی را برای سفر برگزیدند. پس از آن شرق آسیا و بعد کشورهای عربی و آ فریقای شمالی مقصدهای دیگر بودند. رتبه اروپا و آمریکا افت کرده است اما تعداد سعودی هایی که به بریتانیا سفر کرده اند کمی افزایش یافته است. مقصدهای

واقع در کشورهای عربی مثل قاهره، دوبی و لبنان در همه اوقات سال پرطرفدارند، مالزی هنوز هم مورد علاقه مسافران است و تعداد مسافران عازم به استرالیا روز به روز بیشتر می شود. گفتنی است، در سال جاری تمایل گردشگری در اروپا رو به افزایش است، اما فصل سفر تازه شروع شده است و احتمالا تقاضا بیشتر هم می شود. اوضاع سفر به آمریکا از سال پیش بهتر است اما در مقایسه با چند سال گذشته افت کرده است. با فرارسیدن تابستان سعودی ها می خواهند از هوای گرم و شرجی فرار کنند

، این شلوغ ترین دوره کار عرب ها است مخصوصا همه می خواهند در ماههای ژوئیه (تیر) و اوت ( مرداد) به سفر بروند. طبق این بررسی تعطیلات اغلب سعودی ها یک ماه بیشتر است، به طور متوسط 10 هزار ريال سعودی ، با توجه به طول سفر و مقصد ، در مسافرت خرج می کنند.


طرح های پیشنهادی دولت در بخش گردشگری بر اساس موارد زیر تنظیم گردیده اند:
• ماهیت مهمانپذیری مردم عربستان
• امنیت و آرامش موجود در عربستان
• موقعیت منحصر به فرد عربستان


• گستردگی مساحت عربستان و تنوع آب و هوا ی جغرافیایی و منطقه ای
• پیشینه غنی و تاریخی و باستانی
• وجود زیر ساخت و خدمات پیشرفته مورد نیاز در بخش گردشگری
اهداف اولیه دولت عربستان در بخش گردشگری عبارتند از:
1- تلاش برای درک و شناخت توسعه متوازن اهداف گردشگری داخلی به منظور توزیع عادلانه سود فعالیت های اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی در جامعه


2- توسعه صنعت گردشگری بعنوان بخش تاثیر گذار و متنوع سازی اقتصاد عربستان و توسعه منطقه ای
3- افزایش در آمدهای محلی ، ترغیب سرمایه گذاری خصوصی و افزایش درآمد ارزی
4- ایجاد فرصت های شغلی به ترویج و توسعه منابع انسانی و راه اندازی برنامه های تحصیلی و آموزشی لازم در جهت بهبود کیفی زندگی شهروندان
5- ارزیابی، شناسایی و در نهایت به حداقل رساندن کسری اقتصادی بدون کاستن از تجربیات گردشگری


6- اتخاد تصمیم های مناسب جهت حفظ و حراست ار منابع طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی ، فرهنگی به صورت پایدار
7- توسعه فرصت های شغلی در بازارهای بالقوه بر اساس ورود مسلمانان مراسم حج و عمره و ارائه تصویری مطلوب از میهمان نوازی جامعه عربستان
8- تنوع بخشی محصولات گردشگری درون قلمرو عربستان از طریق توسعه تسهیلات و امکانات گوناگون ارائه شده به گردشگران، پشتیبانی از صنایع حمل و نقل و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز در هر محدوده


9- کمک به توسعه تشکیلات و تأسیسات گردشگری با اندازه های کوچک و متوسط بویژه از بعد هنری، صنایع دستی و ایجاد خوابگاههای گردشگری
10- بهبود کیفیت ارائه امکانات وتسهیلات گردشگری در تمام طول سال بمنظور برآوردن نیازهای انواع گروههای گردشگری با درآمدهای مختلف
11- ارتقاء سطح آگاهی جهانی در خصوص منابع موجود و میراث فرهنگی کشور عربستان از نظر جاذبه های گردشگری و بالا بردن غرور اجتماعی مردم


12- افزایش فعالیت ها و تجربیات گردشگری برای گروههای محلی بخصوص خانواده ها، جوانان و سایر گروهها با نیازهای ویژه
اهداف اجرایی
1- تهیه ، تدو

ن و اجرای قوانین، مقررات و آئین نامه ها در جهت اجرای موثر و کاربردی صنعت گردشگری
2- تشکیل چارچوب و ساختار سازمانی به منظور هماهنگ سازی عملیات مربوطه ، مسئولیت ها و اختیارات مربوط با عملکرد و توسعه بخش گردشگری
3- تلاش برای شناسایی و تعیین اصلاحات آئین نامه ای و سازمانی مناسب برای توسعه گردشگری ظرفیت پذیر


4- تسهیل همکاری مشترک میان طرفین درگیر در سطوح محلی ، منطقه ای، ملی و بین المللی
5- داخل کردن سازمان های حقیقی و حقوقی ذینفع در صنعت گردشگری بطور فعال و ترغیب بخش های خصوصی و دولتی برای مشارکت با یگدیگر


6- ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در امر گردشگری در جامعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی
7- کسب اطمینان از شناخت اثرات اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی هر پروژه گردشگری پیش از آغاز آن
8- ترویج و معرفی پروژه های توسعه پایدار و امکان ایجاد فضای مناسب گردشگری
9- توسعه و بکار گیری قوانین و مقررات برای مدیریت حفظ محیط زیست
10- بهبود و توسعه قوانین و استانداردها و نظارت بر کیفیت مطلوب محصولات و خدمات گردشگری
11- توسعه راهکارهای مناسب جهت بازاریابی به منظور شناسائی اهداف ، ایجاد و نقش صنعت گردشگری


12- بهبود کیفی ساختار و ارائه خدمات از طریق بکارگیری آخرین فن آوری های انتقال اطلاعات و ارائه آن از طریق رسانه ها
13- تهیه اطلاعات قابل دسترس مورد نیاز گردشگران و تسهیل در ارئه این اطلاعات برای گردشگران و ارائه منابع اطلاعاتی موجود.
دولت عربستان با استفاده از راهکارهای متنوع اقتصادی سعی در توسعه صنعت گردشگری دارد، در این راستا مرجع عالی تصمیم گیری بخش گردشگری وظیفه تدوین برنامه های گسترش خدمات و تسهیلات گردشگران را بر عهده دارد.


یکی از پروژهای جذب گردشگر در عربستان ، پروژه ایجاد دهکده گردشگری الکار در شهر طائف است که فاز اول آن در سال 2001 آغاز گردیده است . در ژانویه سال 2003 میلادی ، شاهزاده بن عبدالعزیز ، مدیر کل مجمع عالی گردشگری آغاز برنامه های توسعه گردشگری را اعلام نمود. در این برنامه مشارکت بخش های خصوصی و دو لتی، طر ح های اجرایی و برنامه های مدت دار به منظور گسترش گردشگری ملی و توسعه امکانات زیست محیطی و سرمایه گذاری برای بخش گردشگری پیشنهاد شده است.


طبق پیش بینی های این برنامه، با تأمین 50000 اتاق در هتل ها و 74000 واحد پذیرش گردشگری، تعداد گردشگران در سال 2020 میلادی به 3/45 میلیون نفر خواهد رسید.
2-4-2 - موارد و مدارک لازم برای اخذ ویزای ورود به عربستان
1- داشتن گذر نامه معتبر با حداقل اعتبار شش ماهه به همراه ویزای مناسب برای ورود به عربستان الزامی است


2- بجز اتباع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و مسافران ترانزیت ، افراد سایر ملیت ها برای ورود به کشور عربستان نیاز به ویزا دارند. این ویزا می تواند بازرگانی،گردشگری، ترانزیت، اقامت، دیدار از خانواده ، انجام مراسم حج و یا شرکت در کنفرانس های مختلف باشد.
3- ویزای ورود به کشور عربستان باید از بخش ویزای سفارت عربستان در کشورهای مقصد بازدید کنندگان و یا از دفاتر کنسولی موجود در شهرهای مهم این کشور ها در سرتاسر جهان اخذ شود.
برای افراد و گروههای زیر ، ویزای ورود به عربستان صادر نخواهد شد:


1- دارندگان گذرنامه اسرائيلي و يا گذر نامه هايي که مهر ورود / خروج به داخل يا خارج از اسرائيل را دارند.
2- افرادي كه قوانين ومقررات ظاهري و رفتاري كشور عربستان را رعايت نمي كنند، مانند افرادالكلي.
3- قوانين ومقررات وي‍ژه اي براي زائران مراسم حج وجوددارد كه آنها بايد براي كسب اطلاعات بيشتر با دفاتر كنسولي عربستان در كشور متبوعشان تماس بگيرند.
4- يهوديان
3-4-2- نكات مه

م در ورود به كشور عربستان
1- در صورت ورود بدون همراه يك زن به كشور عربستان ، همسرويا ضامن(پشتيبان) اين زن بايستي او را از فرودگاه همراهي كند.
2- هر زن بايد در طول اقامتش در عربستان مسكن تاييد شده اي را دراختيار داشته باشد.
3- درعربستان زنان حق رانندگي ندارند، بنابراين تنها در صورتي مي توانند با اتومبيل به اين كشور سفركنند كه همراه با شوهر،راننده ويا يكي از افراد فاميل باشند.
4- تمامي بازديد كنندگان از عربستان بايد بليط برگشت به همراه داشته باشند.


5- زائران مراسم حج وعمره بايد مدارك معتبر از جمله گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار داشته باشد.
4-4-2- وليعهد شاهزاده سلطان
شاهزاده سلطان در سال 1928 ميلادي(1346 هجري قمري) در شهر رياض متولد شد . در سال 1951 میلادی فرماندار رياض شد وپس از آن عهده دار مشاغلي از قبيل وزارت كشاورزي(1953 م)، وزارت حمل ونقل (1955 م)ونامزدي عضويت درهیئت نمايندگي عربستان براي شركت در كنفرانس سران كشورهاي اسلامي عرب به رهبري شاه فیصل بوده است.


اودر سال 1962 میلادی در یست وزارت دفاع وهوا نوردي ، معاونت دوم نخست وزيروبازرس كل مشغول بكار بوده است .بعلاوه به عنوان مدير عامل خطوط هوايي عربستان در سال(1963م) رئيس مركزخيريه شاهزاده سلطان بن عبدالعزيز(1995م) ومعاون رئيس شوراي عالي اقتصاد ورئيس كميته عالي گردشگري(2000 م) فعاليت نموده است.
در سالهاي بعد، اومعاونت رئيس كميته عالي سياست گذاري تحصيلي ورياست شوراي عالي كار ومعاونت كشوري عالي اصطلات اداري را بر عهده داشته است وهم اينك نيز رئيس شوراي كميسيون عالي گردشگري عربستان مي باشد.
5-4-2- موزه ها


اداره آثار باستاني وموزه هاي عربستان در شهررياض واقع شده است كه موزه باستان شناسي ونژاد شناسي زير نظرآن اداره مي شود. اين موزه نيز در شهر رياض واقع وسال تاسيس آن 1978 ميلادي مي باشد. در اين مكان آثار باستاني مربوط به دوره عصر حجر، دوران تجارت و بازرگاني و بعد از ظهور وگسترش اسلام نگهداري مي شود. همچنين شش موزه ديگر در نزديكي موزه باستان شناسي ساخته شده است، سازمان مربوطه در صدد است كه يك موزه ملي و پنج موزه ناحيه اي تاسيس نمايد.
جدول - وضعيت كلي گردشگري در عربستان سعودي از سال 1996 تا 2000ميلادي.
شاخص هاي اصلي واحد كد 1996 1997 1998 1999 2000
گردشگري درون مرزي
ورود
بازديد كنندگان
- گردشگران(بازديد كنندگان يك شبه)
- بازديدكنندگان يك روزه
- مسافران تفريحي(عبوري)

هزار
هزار
هزار
هزار

1.1
1.2
1.3
1.4

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
6296
..
..
ورود از نظر منطقه جغرافيائي
- آفريقا
- آمريكا
- اروپا
- شرق آسيا واقيانوس آرام
- شمال آسيا
- خاورميانه
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
هزار
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ورود از نظر نوع حمل ونقل
- هوائي
- راه آهن
- جاده اي
- دريائي
هزار
هزار
هزار
هزار
3.1
3.2
3.3
3.4
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ورود از نظر هدف از سفر
- گذراندن اوقات فراغت،سرگرمي ، تعطيلات
- حرفه اي و تجاري
- ساير
هزار
هزار
هزار
4.1
4.2
4.3
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
262
688
5345
اقامت هاي كوتاه مدت/طول مدت اقامت
- اقامت هاي كوتاه مدت در هتلها ومكان هاي مشابه
- اقامت هاي كوتاه مدت در مكان هاي پذيرش گردشگر
- متوسط طول مدت اقامت گردشگران غيرمقيم هزارشب
هزارشب
شب
5.1
5.2
5.5
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
مخارج / هزينه هاي گردشگري در كشور مبدأ ميليون دلار 8.1 .. .. .. .. ..

شاخص های اصلی واحد کد 1996 1997 1998 1999 2000
گردشگری داخلی
- اقامت های کوتاه مدت
- اقامت های کوتاه مدت در هتلها و مکان های مشابه
- اقامت های کوتاه مدت در مکان های مسافر / گردشگر

هزار شب

هزار شب

5.3

5.4

..
..

..
..

..
..

..
..

..
14540
گردشگری برون مرزی
- خروج/ عزیمت
- مخارج/هزینه های گردشگری در سایر کشورها
هزار
میلیون دلار
6.1
8.2
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
فعالیت های گردشگری
هتل ها و مکان های مشابه
- تعداد اتاقها
- تعداد تخت
- مدت اقامت/سکونت
- متوسط طول مدت اقامت

H &S

H&S
درصد
شب

7.1
7.2
7.3
5.6

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

55893
..
00/42
..
ارقام کلی اقتصادی
-تولید ناخالص(GNP(
- صلدرات (FOB)
- واردات(CIF)
میلیون دلار
میلیون دلار
میلیون دلار
9.1
9.2
9.3
137469
60729
27744
145524
60723
28732
141202
38822
30013
139365
50760
28010
..
..
30267

منبع: 2001 Condominium


6-4-2- فرهنگ نقاب
پوشش زنان سعودی در مجامع عمومی چادر سیاه گشادی است که سر تا پا را در بر می گیرد و عبابه گفته می شود. پوششی که صورت زنان سعودی را فرا می گیرد نقاب (روبنده) نام دارد. نقاب ها در عربستان به سه شکل هستند . نقاب کامل که معمولا به وسیله یک یا چند پرده نیمه شفاف یا مشبک چشم های زن را هم می پوشاند، نقاب درزدار یا نقاب مشق که دو یا چند شکاف برای چشمها در آن در نظر گرفته شده است، نو ع شوم نیم نقاب است که علاوه بر

چشمها، پیشانی و ابرو زن را نیز نمایان می کتد. (علما این نوع نقاب را حرام دانسته اند) علمای عربستان سعودی از جمله شیخ ابن عثیمین،شیخ ابن باز،شیخ صالح المنجد و عبدالعزیز الشیخ که از مذهب حنبلی و دعوت محمد بن عبدالوهاب مشهور به سلفیه پیروی می کنند اجماعاً معتقد به واجب بودن پوشانیدن صورت( به جز چشمها) هستند. پوشاندن دست ها و صورت برای تمام دخترانی که به بلوغ رسیده اند اجباریست. مدارس سعودی تمام دخترانی را که پیش از ده سال سن دارند مجبور به پوشیدن نقاب می کند. از زنان و دختران انتظار می رود هنگام خروج از خانه

صورت و دستهای خود را به طور کامل بپوشانند. در پایان سال 2004 ، زنان که تا کنون شناسنامه مستقل نداشته اند وفقط اسمشان در شناسنامه پدر ذکر می شد، دارای شناسنامه مستقل گردیدند، اما عبدالعزیز الشیخ با پا فشاری بر حرام بودن گشودن چهره زنان ، مخالفت خود را با عکس دار کردن شناسنامه ها اعلام کرد. رعایت نقاب در عربستان ، پشتوانه قوی فرهنگی و اجتماعی دارد. زنان سعودی خود را ملزم به پوشیدن نقاب می دانند. ارزش های سنتی اسلامی جایگاه اصلی و اساسی را در خانواده های سعودی ایفا می کند. دو لت عربستان رعایت حجاب را در دو شهر جده و ریاض آزاد اعلام کرده است.

7-4-2- مناطق و جاذبه های تاریخی و گردشگری عربستان
1-7-4-2- یثری یا مدینه النبی


با هجرت پیامبر اکرم از مکه به یثرب ، این شهر به مدینه النبی تبدیل شد. و نام های مختلفی از قبیل المؤمنه، المحبوبه، المقدسه، أرض الله، طیبه، المحرمه و ... به آن نسبت داده شد. مهمترین مکانهای دیدنی این شهر تاریخی و مذهبی عبارتند از : مسجد النبی که شریفترین و والاترین مسجد، پس از مسجد الحرام در مدینه منوره است. این مسجد از زمانی که پیامبر اکرم اقدام به

ساخت آن نمودند، در گذر زمان بارها توسعه یافته تا اینکه به شکل کنونی درآمده است. مهمترین بخش های داخلی مسجد النبی عبارتند از : روضه شریف (در ناحیه جنوب شرقی مسجد قرار دارد)، حجره و مرقد مطهر رسول خدا (ص)، منبر، محراب، مقام جبرئیل. درهای این مسجد عبارتند از : 1- باب الرحمه (در دیوار غربی مسجد) 2- باب جبرئیل (در مدخل ورودی رسول خدا (ص) و در دیوار شرقی مسجد)3- باب السلام (در دیوار غربی مسجد) 4- باب النساء مهمترین ستونهای

مسجد عبارتند از : 1- ستون حرس 2- ستون توبه 3- ستون وفود 4- ستون سریره 5- ستون قرعه، عایشه، مهاجرین 6- ستون حنانه 7- مقام جبرئیل 8- محل تهجد 9- ستون مخلقه


مسجد قبا : در منطقه پر آب و حاصلخیز جنوب مدینه واقع شده است و فاصله آن با مسجد النبی 6 کیلومتر از سمت جنوب می باشد. این مسجد که یکی از مهمترین و زیباترین مساجدی است که در محدوده فعلی مدینه قرار دارد، چرا که با توسعه شهر، قبا نیز در محدوده مدینه قرار گرفته است و بنای جدید آن مربوط به سال 1406 هجری قمری می باشد.
مسجد جمعه : در محله بنوسالم قرار گرفته و به نام مسجد بنوسالم نیز شناخته می شود.
مسجد الاجابه در شرق مدینه


مساجد سبعه در غرب مدینه : در سمت غربی کوه سلح در شمال غربی مدینه 7 مسجد سبعه یا هفتگانه شهرت یافته اند که عبارتند از : مسجد قبلتین، فتج، فاطمه الزهراء (س)، امام علی بن ابیطالب (ع)، سلمان ، ابوبکر و عمر.
قبرستان بقیع : یکی از پر خاطره ترین م

کانهای مدینه است. این قبرستان با وسعت نسبتاً زیاد خود مدفن صحابه، تابعین و مهمتر از همه، چهار تن از امامان شیعه بوده و از اینرو محل زیارت تمامی زائران مدینه منوره است. قبور چهار امام بنامهای امام حسن (ع)، امام محمد باقر (ع)، امام جعفر صادق (ع) و امام سجاد (ع) در این مکان قرار دارند. شواهدی نیز از محل قبر حضرت فاطمه بنت اسد (س) در پایین تر از قبور ائوه چهارگانه (شمال غرب آنها) وجود دارد.


منطقه و کوه احد : کوه احد که از شرق به غرب کشیده شده در فاصله 5.5 کیلومتری مسجد نبوی واقع شده است. در شمال این کوه جاده ای ساخته شده که به «طریق غیر المسلمین» معرفو است. نامگذاری این کوه به احد از آن روست که منفرد است و به سلسله جبال اطراف پیوند ندارد.
کوه رمات یا جبل عینین : که در جنوب احد واقع شده و قبر حضرت حمزه و دیگر شهدای احد، بین آن و کوه احد فاصله انداخته است.


مقبره مادر پیامبر (ص) در ابواء : در منطقه ابواء و در بین راه مکه و مدینه واقع شده است و قریه ای است آباد و زراعی.
منطقه بدر : در حوالی 150 کیلومتری مدینه قرار دارد و در حال حاضر شهری آباد است. و قبرستان شهدای بدر در این منطقه قرار دارد. در این منطقه جنگ معروف بدر در هفدهم رمضان سال دوم هجرت که به پیروزی مسلمانان انجامید، رخ داده است.
خیبر و فدک : در فاصله 165 کیلومتری شمال مدینه قرار دارد و محل زندگی تعدادی از یهودیان بوده است. فدک نیز در فاصله چند کیلومتری در شرق خیبر قرار دارد.


2-7-4-2- مکه : مکه مکرمه در واقع پایتخت مذهبی کشور عربستان است و اهمیت این شهر به خاطر وجود اماکن مقدسه از جمله : مسجد الحرام (کعبه معظمه) است.
بخشهای مختلف مسجد الحرام عبارتند از : ساختمان کعبه :
کعبه ، خانه خدا


به کعبه، خانه خدا ، بیت ا ... الحر ام، بیت العتیق و بیت الحرم نیز می گویند. دلیل نامگذاری به بیت الحرام این است که خداوند ورود مشرکان را به این مکان مقدس حرام و ممنو ع فرموده است. بیت ا....الحرام در شهر مکه قرار دارد و در تاریخ، مورد احترام همگان بوده است. بنابر آیاتی از قرآن و روایات معصومان علیهم السلام خانه کعبه نخستین و مقدس ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. در ا حادیث آمده است که در آ غاز آفرینش سراسر زمین را آب فرا

گرفته بود و نخستین خشکی که آفریده شد زمین زیر کعبه بود که خشکی های دیگر از آن گسترده گشت. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حصزت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم (ع) به کمک پسرش اسماعیل(ع) تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان رسول خدا صلی ا... علیه وآله

وسلم و قبل از بعثت، به دست قریش و با همگاری رسول خدا، بر اساس بنای اولیه ابراهیم(ع) ، دوباره بازسازی شد . خداوند کعبه و اطراف آن را «حرم» قرار داده است؛ یعنی مقدس شمرده و ارتکاب گناه و قتل شکار و تجاوز به جان و مال مردم و جنگ و دزدی و راهزنی و ... را در آن جایز ندانسته است. وفتی مجرمی به آنجا پناه ببرد کسی حق مواخذه او را ندارد. واقعه مهمی که در دوران عبدالمطب ، سرپرست و تولیت کعبه رخ داد،نجات معجزه آسای آن از ویرانی به دست سپاه ابرهه و اصحاب فیل بود. دومین حادثه مهم ، تولد امیر مومنان علی (ع) در آن بود. مقارن با ظهور

اسلام ، صدها بت فلزی و چوبی و سفالی در شکل های گوناگون در داخل و بیرون و بر روی دیوارها و سقف کعبه بود، اما در روز فتح مکه که در رمضان سال هشتم هجری رخ داد، رسول خدا وارد کعبه شد و همه بت ها را از بین برد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای چهار ضلع است که هر ضلع آن را رکن می گویند که سه رکن آن چنین نام دارد: رکن یمانی، رکن شامی و رکن عراقی ، ساختمان کعبه 85/14 متر ارتفاع دارد، طولش 1758 و عرضش 22/10 متر وی آن قرار دارد. می گویند نخستین بارحضرت اسماعیل( ع) پرده ای بر کعبه کشید و بعدها قریش نیز چنین کرده اند و پرده ای، منصبی ویژه برای آنان محسوب می شد. اکنون نیز آن پرده به صورت خاص و بر روی کعبه نهاده می شود.


پرده کعبه : گفته می شود برای نخستین بار حضرت اسماعیل (ع) پرده ای بر روی کعبه کشیده است. در حال حاضر کارگاه جدیدی با وسایل و ابزار مدرن کارهای بافندگی قالیهای مسجد، پرده کعبه و سایر کارهای بافندگی مسجدالحرام را در عربستان انجام می دهد. جامه کعبه از 54 قطعه ترکیب یافته که طول هر قطعه آن 14 متر و عرض آن 95 سانتی متر است و مساحت کلی آن به 704 متر مربع بالغ می گردد. برای تهیه جامه کعبه به 670 کیلوگرم ابریشم خالص نیاز است، اما کمربند وپرده دروازه کعبه، به رشته های نقره ای و طلافام نیاز دارد که وزن مجموع آن به 120 کیلوگرم می رسد.


ارکان کعبه : چهار زاویه کعبه به عنوان چهار رکن شناخته می شود. در دو سوی حجر اسماعیل، ارکان شامی و عراقی و در دو رکن مقابل آن، ارکان یمانی و حجر الاسود قرار گرفته اند. از میان این چهار رکن، فضیلت رکن یمانی و رکن اسود از دو رکن دیگر بیشتر است.
حجر الاسود : حجرالاسود یا سنگ سیاه، سنگی متبرک از مسجد الحرام است که در کنار کعبه و به ارتفاع 1.5 متری زمین قرار گرفته است نقطه آغاز و پایان طواف بوده و برابر آن سنگ سیاهی روی زمین تا انتهای مسجد کشیده شده است. به علاوه چراغی سبز رنگ بر دیوار مسجد مقابل حجر الاسود نصب شده تا راهنمای طواف کنندگان باشد.
ملتزم : قسمتی از دیوار کعبه را که در یک سوی آن حجر الاسود و در سوی دیگرش درب کعبه قرار دارد ملتزم نامیده می شود.
مستجار : در مقابل ملتزم، در سوی دیگر کعبه، دیوار کنار رکن یمانی را مستجار می نامند.
حطیم : یکی از مکانهای مقدس مسجد الحرام و در کنار کعبه قرار دارد.


حجر اسماعیل : در فاصله میان رکن عراقی و شامی، دیواری است قوسی شکل با ارتفاع 30/1 متر که آن را حجر اسماعیل می نامند که یادگاری است از زمان ابراهیم و اسماعیل (ع).
مقام ابراهیم: زمانی که دیوار کعبه توسط ابراهیم (ع) و اسماعیل (ع) بالا رفت و دیگر دستان ابراهیم بدان نرسید، سنگی آوردند و ابراهیم (ع) بر روی آن ایستاد و سنگها از دست اسماعیل (ع) گرفت و دیوار کعبه را بالا برد. بر روی این سنگ، اثری از انگشتان پای آن حضرت دیده می شود، شکل آن مربع با طول و عرض 40 سانتی متر و ارتفاع تقریبی 50 سانتی متر و رنگ متمایل به زرد است.


زمزم : که با نامهای چاه اسماعیل، شفاء, عافیه , طعم و ... شناخته می شود و در سمت شرقی مسجد الحرام قرار دارد و همانند دیگر مشاهد حج، از اثار ابراهیم، اسماعیل و هاجر است.
مسعی : محلی است که حجاج باید در آنجا میان کوه صفا و مروه، به سعی بپردازند کوه صفا در قسمت جنوبی مسجد الحرام و کوه مروه در ناحیه شمال شرقی آن واقع است.
3-7-4-2- مساجد تاریخی مکه (مساجد داخل مکه)


* مسجد الجن : این مسجد مشهورترین دو کهن ترین مسجد مکه است. و در پایین کوه حجون به سمت حرم کعبه، حدود پنجاه متر بعد از پل حجون و در حاشیه قبرستان حجون قرار گرفته است.
* مسجد الاجابه (مکه ) : این مسجد، پایین تر از میدان معابده در ابتدای خیابان ابطح و در مسیر مسجدالحرام و در ابتدای خیابان باالاجابه واقع است

.
* مسجد شجره : این مسجد 100 متر پایین تر از مسجد جن و در امتداد خیابان الجن و مسیر مسجد الحرام، درست قبل از پل سلیمانیه واقع شده است. و طول و عرض تقریبی آن دوازده در بیست متر می باشد.
* مسجد بلال : منسوب به بلال حبشی است و با مساحتی حدود یک متر مربع، بر فراز کوه ابوقبیس قرار دارد و در حال حاضر از میان رفته و اثری از آن بر جای نیست.
* مسجد ابوبکر : مسجدی است منسوب به ابوبکر و فاصله آن تا مسجد الحرام چند صد متر و مساحت آن حدود 160 متر مربع است.


* عرفات : منطقه ای است که در حدود 18 کیلومتر مربع وسعت دارد و در شرق مکه و اندکی متمایل به جنوب در بین راه طائف و مکه قرار دارد. زائران بیت الله الحرام در روز عرفه ، یعنی نهم ذی الحجه به این منطقه می آیند و این حضور از ارکان حج تمتع است.


*مشعر الحرام : در راه بازگشت از عرفات به سوی مکه وادی مازم واقع شده که در میان دو کوه قرار دارد. منطقه مشعر با علائم خاصی مشخص شده و وقوف در آن از ارکان حج تمتع است.
* منا : جایی است که حجاج از روز دهم تا دوازدهم برخی تا سیزدهم در آن می مانند وفاصله آن تا شمال مکه 6 کیلومتر است.
4-7-4-2- آثار مذهبی و تاریخی م

که مکرمه :
* شعب ابوطالب : منطقه ای است کوهستانی در اطراف مکه و به عبارتی حد فاصل کوه ابوقبیس و کوه خندمه. این شعب محل تولد رسول خدا (ص) و نیز محل معراج آن حضرت بوده است.
* مولد النبی (ص) : خانه ای است که رسول خدا (ص) در آن متولد شده اند.


* کوه حراء و غار حرا: این کوه که به جبل النور و جبل القرآن نیز معروف است در شمال شرقی مکه و در مسیر جاده ای واقع شده که به سمت عرفات می رود و در فاصله 5/1 کیلومتری سمت راست آن جاده قرار دارد. در غار به سمت شمال است و فضای آن حدود 2 الی 3 متر مربع می باشد.
* کوه ثور ، غار ثور: کوهی است بزرگتر از کوه حرا که در جنوب شرقی مسجد الحرام و در فاصله ای دورتر نسبت به مکه واقع شده است. رسول خدا زمانی که مشرکان مکه قصد کشتن وی را داشتند با کمک ابوبکر وارد غار ثور شدند و مدت سه روز در آن مخفی بودند.
5-7-4-2 طائف : این شهر به علت آب و هوای خنک در تابستان، پایتخت ییلاقی سعودیه به شمار می رود و جمعیت آن در سال 1998 برابر با 204850 نفر بوده است.


6-7-4-2 ریاض : شهر ریاض پایتخت کشور عربستان سعودی است و در فاصله 370 کیلومتری خلیج فارس قرار گرفته است. این شهر در سال 2001 میلادی حدود 000/761/4 نفر جمعیت داشته است. مهمترین نقاط دیدنی آن عبارتند از مسجد اعظم یا جامع ریاض، نخلستانهای فشرده در تمام اطراف شهر به استثنای شمال شرقی، دوازده دو میری و منطقه بازار در شمال قصر و قصر تاریخی المصمک.


7-7-4-2 جده : این شهر بندری که به قلب عربستان معروف است با جمعیتی حدود 300/046/2 نفر در ساحل دریای احمر واقع شده است و از نظر تجاری و بازرگانی برای عربستان اهمیت بسیاری دارد. این شهر محل ورود اصلی زائران خانه خداست. از نقاط دیدنی جده می توان به فواره بزرگ ملک فهد اشاره کرد که آب این فواره از درون دریای سرخ به ارتفاع 260 متر پرتاب می شود، جاده ساحلی جده به طول 80 کیلومتر در شمال، جنوب و «شرم ابحر

»
سفارت ایران در ریاض :
سال تأسیس : 1930 میلادی
آدرس : ریاض – منطقه حی در ریاض – کد پستی 94394
تلفن : 48840027 – 4881931 – 4881916 – 009661
نمابر : 4881890 – 009661
کنسولگری ایران در جده :
سال تأسیس : 1975 میلادی
آدرس : جده – خیابان الحمرا دی ، خیابان الاخلاص، خیابان الکرم ، پلاک 3 ، کدپستی : 14766
تلفن : 6659628 – 6675815 – 009661
نمابر : 6673542 – 009662


پایگاه اینترنتی رایزنی ذهنی ایران در ریاصض : WWW.Riyadh.icro.ir
تلفن دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی در جده : 6654619-009662

1-6-2- گردشگری:
ژاپن با 340 هزار گردشگر، رده دهم فهرست گردشگرانی را که هر ساله از انگلیس دیدار می کنند، به خود ا ختصاص داده است. این در حالی است که از سال 1989 شمار ژاپنی هایی که به انگلیس سفر می کردند به شدت کاهش یافته، اما تازه ترین آمارها حاکی از افزایش 30 درصدی این گردشگران دارد .در سال گذشته هر گردشگر ژاپنی به طور متوسط 871 پوند برای انگلیسی ها سود داشت و زمانی که این رقم را با متوسط جهانی 476 پوندی این نرخ مقایسه می کنیم، اهمیت گردشگران ژاپنی برای دولت انگلیس پر معناتر می شود.


به واسطه رایزنی های سفارت انگلیس در ژاپن، به اعضای تجارت گردشگری این کشور اجازه داده خواهد شد تا به تور مستقیم با تورگردانان ژاپنی در ارتباط باشند. از سویی دیگر شرکت « ویزا اینتر نشنال» همگام با دو غول هواپیمایی های جهان ،«آل نیپون» و «استار آلیانس» در تلاش است تا وجهه بین المللی گردشگری ژاپن را بهبود بخشد و این در حالی است که از وزارت عمران و ترابری

این کشور این خبر می رسدکه این سازمان از هیچ کمکی دریغ نورزیده و با این شرکت ها همکاری نزدیکی خواهند داشت. هواپیمایی«استار آلیانس» که 15 هواپیمایی برتر دنیا، از جمله هواپیمایی لوفتانزای آلمان و هواپیمایی بین المللی تایلند را تحت پوشش داشته و 14 هزار پرواز روزانه در 133 کشور ترتیب می دهد،با هدف گسترش گردشگری ژاپن «ژاپن ایرپس» را راه اندازی کرد که این

خطوط راه آهن ژاپن، این هواپیمایی ها برای پروازهای داخل این کشور تخفیف های ویژه ای را ارائه می دهند، به طوری که ژاپنی ها با تنها 11 هزار ین می توانند به هر جای کشور سفر کنند. این شرکت به منظور ارا ئه تسهیلات ویژه در داخل ژاپن، حوزه کارخود را تا نقاط دور دست این کشور

گسترش می دهد. پیش بینی ها را بر این اساس نهاده است که تا سال 2010 میلادی، شمار گزدشگران داخلی این کشور به 10 میلیون نفر برسد. چرا که دارندگان این کارت ها بیشتر تمایل به خرج کردن دارند تا پول به حساب ریختن و این به معنی جاری شدن حجم قابل توجهی سرمایه به سمت ژاپن است، به طوری که در سال های پیشین، گردشگران خارجی با این کارت ها 156 میلیارد ین به ژاپن وارد کردند.از سوی دیگر، به دنبال توفیق سازمان ویزا در دیگر کشورهای آسیایی، این شرکت بین المللی قصد دارد تا تعداد کارت های خود را به 3/1 میلیارد برساند.


علاوه براین ژاپن قصد دارد برای برنامه توسعه گردشگری کشور به گردشگران خارجی کد دیجیتالی شخصی، اطلاعات مسافرتی و خدمات ترجمه ارائه دهد. این طرح آزمایشی بخشی از برنامه دولت ژاپن برای جذب گردشگران خارجی است چرا که مشکل بودن زبان ژاپنی و هزینه های بالا در این کشور را موانعی جدی در راه جذب گردشگری ژاپن اعلام کرده اند و این نرم افزار مجهز به زبان های انگلیسی، کره ای و ژاپنی است و مسافرانی که از فوریه تا ماه مارس به فرودگاه«ناریتا» ، در نزدیکی توکیو، وارد می شوند از آن استفاده خواهند کرد. گفتنی است که ژاپن قصد دارد تا شمار گردشگرانش را از 73/5 میلیون نفر در سال 2007 به 10 میلیون نفر در سال 2010 برساند.


2-6-2- نحوه اداره گردشگری در ژاپن
اداره توریسم ژاپن JTCA (Japan Transport Cooperatiaon Association) در سال 1973 م . زیر نظر ساز مان راه و ترابری تأسیس و نیمه خصوصی است وهد ف عمده این سازمان برگزاری دوره های مختلف برای کشورهای در حال توسعه می باشد و اهداف برگزاری این دوره ها عبارت است از:
1- کسب اطلاعات مفید درباره امور اداری و سیاست های توریسم
2- اطلاعات در مورد توریسم ژاپن، از نقطه نظر : زیر بنائی، خدمات و چگونگی توسعه توریسم منطقه ای
3- کسب روش های عملی برای توریسم: بازاریابی و تبلیغ در ژاپن
4- تبادل نقطه نظرات و نتیجه گیری مناسب
سازمان جهانگردی ژاپن در زمینه جذب توریسم تا به حال اقدامات زیادی انجام داده است و قوانین و مقررات گردشگریی را وضع نموده اند که مهمترین انها عبارتند از :
1- قانون اصل جهانگردی
2- قانون صنعت سفر


3- قانون مترجم جهانگردی
4- قانون احداث هتل در ژاپن
(در ژاپن هتلها درجه بندی ندارد و هتلهائی که استانداردها را رعایت می کنند، به عنوان هتل بین المللی جهانگردی ثبت می گردند.)
3-6-2- بازار جهانگردی ژاپن
ژاپن کشوری کوهستانی و برای زندگی محدودیت های عمده ای دارد که از مهمترین آنها می توان به بلایای طبیعی نظیر زلزله، طوفان، امواج دریا و آتشفشان اشاره کرد. توکیو مرکز و پر جمعیت ترین شهر ژاپن می باشدو دولت ژاپن به صنعت و به خصوص صنعت حمل و نقل توجه ویژه ای نموده است.


پیشرفته ترین خطوط قطارهای سریع السیر در ژاپن به وجود آمده است به طوری که توکیو به وسیله خطوط راه آهن(قطارهای سریع السیر) با تمام شهرها ارتباط دارد.
اكنون جمعيت جهان 6 تا 7 ميليارد نفرمي باشد و بيشتر از 10% مردم جهان سفر مي كنند. تعداد كل جهانگردان به جمعيتي حدود 6/702 ميليون نفر مي رسد وبا توجه به اين امر ژاپن براي به

دست آوردن بازارهاي جهاني جهانگردي خيلي تلاش مي كند ولي در صنعت جهانگردي در حال حاضر نسبت به گذشته از نظر اجتماعي ، اقتصادي، تكنولوژي و سياسي تغييرات عمده اي به وجود آمده است . تورهاي گروهي تبديل به تورهاي انفرادي شده است ومسافران در مقصد ، حق انتخاب دارند. روي هم رفته تغييرات عمده به عمل آمده به شرح زير مي باشد:
1- تغييرات اجتماعي : مرخصي با حقوق، بازنشستگي زودتر از موعدوعلاقه به س

فر از عوامل اجتماعي محسوب مي شود.
2- تغييرات تكنولوژي : ساخت هواپيما ، رزرو رايانه اي ، بازارهاي كوچك براي تورهاي هدفدار ازجمله تغييرات تكنولوژي مي باشد.


3- تغييرات اقتصادي : افزايش سطح درآمد سرانه، گوناگوني هزينه هاي سفر وانتخاب متنوع، آزاد شدن نرخ تغيير پول در كشورها، افزايش رقابت در كشورها و شركتها
4- تغييرات سياسي : از بين رفتن بلوك شرق ويكپارچگي شرق وغرب، جنگ خاورميانه كه متأسفانه هنوز صلح بر قرار نشده است . به وجود آمدن اتحاديه اروپا كه مشكل رفت و آمد را حل كرده است ولي بحث امنيت همچنان مطرح است كه متأسفانه در حال حاضرچند منطقه دچار مشكل مي باشد.
مهمترين بازارهاي جهانگردي در دنيا در آسيا در حال شكل گیری مي باشد وعلت عمده آن عبارت است از:
الف: توسعه اقتصادي در آسيا
ب: تشكيل گروه New rich در آسيا
ج: و درمورد توزيع جهانگردان در جهان بايد گفت كه آسيا با 19% بعد از اروپا وآفريقا مقام سوم را دارا مي باشد . مردم كشورهاي آمريكا، آلمان، انگليس،ژاپن ، فرانسه،استراليا ،چين،هنگ كنگ بيشتر براي سفرهزينه مي كنند وژاپني ها معتقدند اگر در بازار ژاپن موفق شوند در ديگر بازارهاي آسيا نيزموفقيت خوبي به دست مي آورند. از جاذبه هاي گردشگري ژاپن كه دولت ژاپن بر روي آن برنامه ريزي كرده است

 

عبارتند از:
1- (fuji yama) كوه فوجی یاما
2- Sakura (گيلاس)
3- تكنولوژي پيشرفته

کشور تعداد( به نفر)
کره جنوبی 200/117/2
تایوان 100/309/1
ایالات متحده آمریکا 700/816
چین 700/811
هنگ کنگ 300/325
انگلستان 400/216
استرالیا 100/195
کانادا 400/157
تایلند 600/125
فرانسه 700/117
منبع : برازش ، محمد رضا : آشنایی با کشورهای جهان - ژاپن ) انتشارات آفتاب هستم چاپ اول1386،ص49

4-6-2- شهرسازي متجدد ، ابزار توسعه جاذبه شهرهای ژاپن، نمونه يوكوهاما:
يوكوهاما دومين شهر بزرگ ژاپن در سواحل غربي خليج توكيو ودر 30 كيلومتري شهر توكيوواقع شده و يكي از مراكز پيشرفته تحقيقات وتكنولوژي وهمچنين مركز مهم فعاليت هاي تجاري است . يوكوهاما روحيه اي باز و پيشرو دارد، فراز ونشيبهاي بسياري را پشت سرگذارده است وهمواره سعي كرده فرهنگها وآداب و رسوم ساير جوامع را در هم ادغام كرده و به صورت يك سنت جديد در خود متبلور می سازد . در سال 1982پروژه« مينا توميراي 21» با ايجادمركز جديدي در يوكوهاما و توسعه وتقويت عملكرد شهري موجود طراحي شد وساخت مركز اجتماعات اين مجموعه براي ي

ك هتل، يك نمايشگاه با مقياس جهاني و يك سالن كنفرانس بين المللي است كه جزو بزرگترين مجموعه هاي موجود در دنيا است و «برج نشانه»كه بلندترين ساختمان ژاپن است در اين مجموعه قرار دارد. عليرغم نزديكي به توكيو ، يوكوهاما شخصيت وهويت خاص خود را دارد، اين خصوصيت خاص دراين شهرمديون درياهاي اطراف آنست كه در خلال بيش از يك قرن گذشته مردم و فكرها را به طرف خود جلب كرده است، محله چيني نشينان يوكوهاما كه از محلات پر رونق اين شهر است ،شهرت بسزائي كسب نموده است،بيش از 170 رستوران سنتي هركدام ذائقه خاصي را ارضا ميكند ودر كنار اين رستورانها، فروشگاههاي متعددي نيز از انواع كالاهاي چيني نظير لباس ، كتاب، چاي، صنايع دستي ،ادويه جات و ... را عرضه مي كنند.


بيشتر زيبايي وجذابيت يوكوهاما به خاطر سواحل زيباي آنست، اين سواحل بافت جديدي از افكار وانديشه ها را عرضه مي كند تا محيط زندگي را براي ساكنين وبازديدكنندگان وگردشگران غني سازد، سعي شده است عليرغم استفاده از تكنولوژي جديد، آداب ورسوم وفرهنگ گذشته نيز مورد بي اعتنايي قرار نگيرد . دركنار وهمجوار با برج هاي بلند جديد،بناهاي جذاب قديمي را مي توان ديد،بناهاي تاريخي مربوط به اوئل قرن نيز مرمت و احياء شده اند.
پارك آكاكنگا كه در سال 1911 ساخته شده داراي انبارهاي ساخته شده از آجرهاي قرمزرنگي است كه با بازسازي ومرمت آنها جلوه اي از گذشته متجلي شده است. اسكله شماره 2 يوكوهاما كه يكي از قديمي ترين اسكله هاي خشك ژاپن است نيزبازسازي شده وبه صورت يكي از فضاهاي عمومي جهت برگزاري مراسم وگذران اوقات فراغت و بازديد گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد.

5-6-2- ميراث شهري:
عدم طراحي درست ونامنظم بودن ساختمان هاي بلندي كه در طول سال هاي گذشته ساخته شده اند ، ظاهر شهرهاي ژاپن را به مخاطره انداخته اند . به ويژه در توكيو كه ساختمان هاي «روپونچي هيلز» به عنوان توسعه ای تازه درمرکز توکیو دیده می شوند، روپونچی هلیز، نماد ژاپن معاصر و شهر بين المللي توكيو است. البته نمادي بيشتر اقتصادي وكمتر هنري وفرهنگي . شهرهاي بزرگ ژاپن واز آن جمله توكيو، سالهاست دستخوش يك بازسازي بزرگ شده اند.

درمناطقي كه هنوز بافت سنتي دارند،آسمان خراش ها اغلب به صورت بد فرم ونامنظم سر به فلك كشيده اند . در بعضي جاها قديمي بودن محل محسوس نيست ولي اين قدمت وبافت سنتي را مي توان به روشني از خانه هاي كوچك يك يا دو طبقه اي كه شكل ها، نقشه ها ، جنس ها واندازه هاي مختلفي دارند، فهميد. امروزه،فقدان مقررات باعث شده كه تقريبا تمام آثار متعلق به ژاپن باستان در حال قلع وقمع شدن باشند. دردهه گذشته بعضي بناها توسط قدرت هاي محلي خصوصي، به عنوان مراكز تاريخي حفاظت شده اند.

 

6-6-2- جاذبه هاي مهم گردشگري :
مقبره هاي خلبانان ژاپني
مقبره هاي خلبانان ژاپني كه در جنگ جهاني دوم به صورت داوطلبانه هواپيماي خود را به ناوهاي آمريكايي مي زدند به اماكن تاريخي ومورد بازديد گردشگران ژاپن اضافه شده است و . دولت ژاپن ازآژانس هاي خدمات مسافرتي كه گردشگران اروپايي وآمريكايي خود را برسر مقبره خلبانان

جانباخته در جنگ جهاني دوم مي برند تقدير می کند. روزنامه آساهي شيمبون چاپ ژاپن در اين مورد با انتشار مقاله اي نوشته است : متاسفانه رسانه هاي غربي طي ساليان بعداز جنگ جهاني دوم خلبانان ژاپني راكه به صورت داوطلبانه هواپيماي خود را به ناوهاي آمريكايي مي زدند را معتادان به موادمخدرمعرفي وتفريط در اين امررا علت اصلي دست زدن به چنین عملياتي توصيف مي كردند. اما در واقعيت آنها علاقه مندي زيادي به كشورشان داشتند.


• كمپ- جو، محلي براي طبيعت گردان در ژاپن
نواحي اطراف محوطه ميراث جهاني يونسكو در كوهستان هاي شيراكامي سانچي در ناحيه توهوكو، يكي از وسيع ترين جنگل هاي راش بكر جهان، به خاطر بازديد كنندگان بيش از حدي كه به اين مناطق هجوم مي آورند در معرض آسيب وتخريب قرار دارند. از زمان ثبت اين جنگل ها در سال 1993در فهرست ميراث جهاني يونسكو،تعداد بازديدكنندگان از اين جنگل ها چند برابر شده اند و خسارات وارده به درختان اين جنگل ها از ميزان مورد پيش بيني كار شناسان بسيار بيشتر است. ناحيه 12 هكتاري داكداي در نزديكي شهر فوجيتسو،يكي از مناطقي است كه بيش از همه در

معرض تخريب قرار گرفته است. از آن جايي كه قسمت واقع در ناحيه آكيتاي جنگل هاي شيراكامي منطقه ايست حفاظت شده وتنها پژوهشگران وافراد خاص حق ورود به اين جنگل ها را دارند، اتوبوس هاي جهانگردان دسته دسته وارد جنگل هاي داكداي، كه در عين حال لوكيشن مورد علاقه سازندگان تبليغات تلويزيوني نيز هست مي شوند تا طراوت اين كوهستانهاي جنگلي را تجربه كنند. بنابر برآورد وزارت محيط زيست ژاپن ، تنها در سال گذشته ، حداقل 6800نفر از جنگل هاي داكداي

ديدن كرده اند. اما با سرازير شدن گردشگران به اين ناحيه، برگ ها در اثررفت و‌آمد وبارش باران شسته شدند وريشه هاي درختان در معرض ديد قرار گرفته اند. تعدادي از درختان هم اكنون در معرض خطر قرار دارند اما ژاپني ها عاشق طبيعت هستند وبراي جلوگيري از تخريب محيط زيست ، در كمپ هايي كه به همبن منظور ساخته شده است، اقامت مي كنند. اين كمپ ها كه ژاپني ها به آن


« كمپ – جو» مي گويند، انواع مختلفي داردكه به نسبت امكانات هر كمپ قيمت آن هم متفاوت است . معمولا كمپ ها فضاهاي كنترل شده امني هستند ولي گاهي در كمپ هاي جنگلي كوهستاني خطر حمله حيواناتي از قبيل ميمون وخرس نيزوجود دارد كه معمولا در چنين فضاهايي تابلو احتياط نصب شده است. بعضي از كمپ ها فقط در ماه هاي مشخصي از سال باز هستندوبعضي ديگر در همه فصول حتي در ماه هاي سرد سال نيز پذيراي ميهمانان هستند.
• مراسم گل چيني:


مراسم گل چيني در ژاپن، يكي از هنرها وجاذبه هاي زيبا براي جهانگردان است. در اين مراسم خانمها با لباس سنتي ژاپن(كيمونو) اقدام به ساخت گل چيني با شاخه ها وگلهاي تازه چيده شده مي كنند. دانشجويان ومهمانان در ابتدا به تماشاي هنر نمايي استاد گل چيني نشسته وبعد خوداقدام به دسته بندي وچيدن گل مي نمايند كه در خاتمه بهترينها انتخاب شده و مورد تشويق قرار مي گيرند.


• مجسمه بزرگ بودا:
در شهر نارا در معبد توداي جي نگهداري مي شود . اين مجسمه از 500 تن مس خالص در قرن هفتم وهشتم ميلادي ساخته شده است. اين معبد يكي از مهم ترين معابد تاريخي كشور ژاپن است. بناي معبد، بزرگترين بناي چوبي جهان است و طبق اظهارات روحاني و راهنماي معبد از چوبهاي به كار رفته در معبد ميتوان 30 هزار خانه چوبي براي مردم ساخت. از اين معبد سالانه حدود 2 ميليون نفر بازديد مي كنند.


در سراسر پارك ملي نارا ومعبد بزرگ بودا آهوهاي اهلي رفت و آمد مي كنند. جهانگردان از سراسر جهان ونيز مردم ژاپن از مناطق مختلف براي ديدن آهوها به اين شهر مي آيند. حمايت وعلاقه مردم به حفظ نسل آهوي نارا باعث شده تا حيوان به تعداد زيادي توليد مثل كند. اين آهو براي ژاپنيها مقدس است وداراي افسانه اي است مبني بر اين كه خداوند بر پشت آهوي نارا سوارشده و به اين شهر آمده ودرآن جا اقامت گزيده است.


• پل بزرگ آکاشی :
این پل که جزیره آواجیما را به شهر کوبه وصل می کند بزرگترین پل معلق دنیا به شمار می رود . فاصله میان دو ستون آن 1991 متر بوده و کل طول پل 3911 متر می باشد. ارتفاع هر یک از ستونها از سطح دریا نیز297 متر است.
• فوجی یاما :
فوجی یاما ، بلند ترین کوه ژاپن است با ارتفاع 3776 متر از سطح دریا، این کوه بر اثر آتشفشان بوجود آمده است و در حال حاضر آتشفشان خاموش است و به خاطر شکل زیبای آن نزد ژاپنی ها از محبوبیت خاصی برخوردار است.
7-6-2 معرفی مهمترین شهرهای توریستی ژ اپن :
• توکیو:
این شهردرشرق ژاپن ودر جزیره هونشو واقع شده است در سال 2005 میلادی حدود 50/483/8 نفر جمعیت داشته است . این کلانشهر شامل 23 منطقه ، 26 شهر و هفت شهر کوچک و هشت دهکده است و با تمام بخشهاو حومه اش حدود 2180 کیلو متر مربع وسعت و تقریباً000/200/

 منطقه تجاری مارو نوچی در شرق کاخ امپراتوری ، منطقه خرید نیهون باشی، پارک یویوگی ومعبد جی جی در منطقه اعیان نشین یامانوته، باغ شین جوکوگیوین، منطقه فروش وسایل الکترونیکی به نام آگی هابارا، معبدآسا کوسا در شمال شرق کاخ امپراتوری ، رودخانه سومیدا که ازمیان شهر می گذرد، پارک ونو که در ان موزه ملی توکیو قرار دارد ، شهربازی دیزنی لند در شرق توکیو ، پارک یوکو آمیچو و...

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید