دانلود پاورپوینت توسعه(اقتصاد,اجتماعی,فرهنگی)

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت توسعه(اقتصاد,اجتماعی,فرهنگی) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت توسعه(اقتصاد,اجتماعی,فرهنگی) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف فصل :                                   

۱- تعریف توسعه

۲- تعریف و بیان شاخصهای توسعه اقتصادی

۳- توضیح توسعه سیاسی

۴- توضیح توسعه فرهنگی

۵- توضیح توسعه اجتماعی

۶- درک مفهوم سرمایه اجتماعی

اسلاید ۲ :

تعریف توسعه:                                

توسعه: عبارتست از تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و …به گونه ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی ،رفاه اجتماعی و… شود.

توسعه: عبارتست ازبازسازی کامل یک جامعه که باعث ایجاد نهادهای تازه می شود و در این بازسازی و نهاد سازی تمدنی جدید ایجاد شود.

نکته: توسعه فرایندی همه جانبه است و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم جامعه می شود.

اسلاید ۳ :

توسعه اقتصادی :                                 

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی با هم تفاوت دارند، رشد اقتصادی مفهومی کمی است و عبارتست از افزایش تولید کشور در یک سال نسبت به سال پایه است GNP  یا GDP

اما توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است و درباره تعریف

توسعه اقتصادی وحدت نظر کامل بین علمای اقتصاد وجود ندارد واین به خاطر وجود عوامل متعدد، موثر در توسعه اقتصادی است

اسلاید ۴ :

تعاریف مختلف توسعه اقتصادی:                            

شومپیتر: برای پیشرفت تکنولوژی اهمیت خاصی قائل است.

لوئیس: توسعه اقتصادی را فزاینده میداند که موجب افزایش تولید سرانه شاغلین نیروی کار در بلند مدت می شود.

می یرز: توسعه اقتصادی را فرایندی می داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلند مدت می شود.

هیگز: توسعه اقتصادی را پروسه ی تبدیل اقتصاد از سنتی به مدرن می داند.

اسلاید ۵ :

سؤال:                                                    

                 اهداف توسعه اقتصادی چیست ؟

اسلاید ۶ :

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد :

 

۱- افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه :

  1. در کشورهای توسعه نیافته ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی
  2. در کشورهای توسعه یافته افزایش رفاه و امکانات مردم

۲- ایجاد اشتغال

 – بین این دو هدف باید موازنه ایجاد شود .

اسلاید ۷ :

نقش تخصص فنی در توسعه اقتصادی :          

تخصص فنی یکی از خصوصیات مهم هر ملتی به شمار می رود که در اشاعه و ترویج فنون و روشهای جدید تولید اهمیت فراوانی دارد ، توسعه تخصص فنی در درجه اول بستگی به افزایش تقاضا برای خدمت فنی و حرفهای دارد و ازدیاد تقاضا در آن در نتیجه بسط عملیات بنگاه داری و توسعه سرمایه داری حاصل می گردد .

یکی از مشکلات صنعتی کردن ممالک توسعه نیافته ، تبدیل کارران روستایی ساده به کارگران متخصص است . اشکال اصلی کمی افراد شایسته و کاردان در سطوح بالای سلسله مراتب سازمان کارخانه است

مشکل بزرگ ممالک توسعه نیافته پایین بودن سطح فرهنگ عمومی و فقدان تعلیم و کار آموزی فنی است .

نتیجه : ایجاد رابطه نزدیکی بین تعلیم و تربیت و نیازمندیهای ملی از ضروریات توسعه اقتصادی به شمار می رود .

اسلاید ۸ :

توسعه سیاسی :                                               

۱- نظام سیاسی جامعه سنتی: حوزه اقتدار محدود است، حاکم شخص معینی است که حکومت می کند مشارکت سیاسی وجود ندارد، انتقال قدرت موروثی است، قدرت از بالا به پایین حرکت می کند ومتمرکز است.

۲- نظام سیاسی جامعه توسعه یافته: قدرت فرا گیر است و در تمام مرزها گسترش می یابد،قدرت بین گروهها مختلف توزیع می گردد ، مشارکت سیاسی وجود دارد، مردم قدرت خود را داوطلبانه به سیاستگذاران واگذار می کنند ، همچنین قدرت از پایین به بالا و نامتمرکز است.

اسلاید ۹ :

توسعه فرهنگی :                                              

فرهنگ در اصطلاح دانشمندان علوم اجتماعی به محیط مصنوعی بشری اطلاق می گردد که از مجموعه علم  و دانش،معتقدات مذهبی، سنن دیرینه، آداب و رسوم ، هنر و قانون معمول در یک جامعه تشکیل نشده و حاکم بر اعمال و رفتار افراد آن است.

 

اسلاید ۱۰ :

سؤال :                                                           

    چگونه می توان فرهنگ و عقاید اجتماعی ملل را تغییر داد ؟   

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد