whatsapp call admin

مقاله در مورد اداره آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چارت اداره آموزش پرورش:

مدیریت آموزش و پرورش

حوزه مدیریت
نهضت سواد آموزی
معاونت عمومی
معاونت متوسطه

معاونت برنامه ریزی و توسعه
مسئول حراست
رئیس اداره نهضت
معاون آ.پ عمومی
معاون آ.پ نظری و مهارتی
معاون برنامه ریزی و توسعه
کارشناس حراست
ک.م- آموزش

ک-تکنولوژی آموزشی
ک- تکنولوژی آموزشی
ک-آمار و برنامه ریزی
مسئول گزینش
۲ کارشناس آموزش
ک.م-آ.پ پیش دبستانی و ابتدایی
ک.م- سنجش و ارزشیابی
ک- فناوری اطلاعات
مسئول روابط عمومی

۵ راهنما مسئول
۲ک آ.پ پیش دبستانی و ابتدایی
۳ک-سنجش و …
ک-تشکیلات ، روشها
۲ کارشناس ارزیابی
مسئول بررسی عملکرد
ک.م آ.پ راهنمایی تحصیلی
ک.م آ.پ نظری و مهارتی
ک-بودجه و تأمین منابع
ک-انجمن اولیاوشورا
مسئول تجهیز کلاسها
۲ک آ.پ راهنمایی تحصیلی

۲ک آ.پ نظری و مهارتی
ک-آموزش و ارتقا
کارشناس امور حقوقی
مسئول ترویج سواد آموزی
ک-آ.پ مدارس عشایر
ک.م آ.پ فنی حرفه ای و …
ک.م- امورمالی
۲کارشناس امورمالی
۲ حسابدار
کارشناس اموال
ک-امور مشارکتها
۳ راهنمای تعلیماتی
ک-آ.پ فنی و حرفه ای

ک-مدارس شاهد
ک- آ.پ کاردانش
ک.م- امور اداری
ک-امور اداری و استخدام
ک-امور اداری و ارزشیابی
ک-امور بازنشستگان
ک-نقل و انتقال و انتصاب
ک-مزایا و ترفیعات گروهها

ک.م-تربیت بدنی و تند

 

خلاصه وضعیت ساختار تشکیلاتی مدیریت
نام مدیریت : آ.پ.
درجه اداره: درجه یک
مدیریت:
معاون برنامه ریزی و توسعه :
معاون آموزش عمومی :
معاون آموزش متوسطه :
نهضت سوادآموزی :
تعداد پستهای حوزه مدیریت : ۳۰
تعداد پستهای نهضت : ۱۵
تعداد پستهای معاونت برنامه ریزی و توسعه : ۳۵
تعداد پستهای معاونت عمومی : ۹
تعداد پستهای معاونت متوسطه : ۱۲
تعداد پستهای با نام : ۱۱
تعداد کل پستها : ۱۱۲
شماره پست سازمانی : از ۱۹۱۱ -۳۹ – ۶۰ الی ۲۰۰۳ -۳۹ – ۶۰
ک-توسعه تربیت بدنی
۲ک-تعاون و رفاه

ک-بهداشت و تغذیه
مسئول دبیرخانه
۳متصدی امور دفتری و ثبات
مسئول بایگانی
۲ بایگان
ک-پیشگیری از آسیب
مسئول خدمات مالی

کارپرداز
انباردار و متصدی توزیع کتب
کارپرداز و متصدی امور تغذیه

ک.م-امور فرهنگی و….

ک-امور فرهنگی و….
مسئول تلفنخانه
ک-اقامه نماز واعتلا
مسئول نمایندگی
۲ک- امور مشاوره
مسئول امور دفتری

پست¬های کانون
۲رئیس کانون

پست¬های با نام
۳ماشین نویس
۲کارشناس اموربرنامه¬ریزی¬و اجرایی ۲خدمتگزار- ۲راننده
کارشناس امور اجرایی متصدی تهیه¬وتوزیع¬لوازم
رئیس اردوگاه مسئول¬تهیه¬وتوزیع¬لوازم
۲سرایدار¬وخدمتگزار خدمتگزار و نامه رسان
متصدی¬توزیع¬و تکثیر نامه¬ها

بخش های مختلف در داخل اداره آموزش و پرورش عبارتند از :
کارگزینی ، روابط عمومی ، گزینش ، بازرسی ،امور مالی ، حسابداری ، تربیت بدنی ، بهداشت و تغذیه ، امور فرهنگی ، مشاوره ، حراست ، آمار ، دبیرخانه ، مخابرات ، بخش مربوط به مقاطع ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ، امتحانات ، تعاون

فعالیت های مربوط به هر بخش عبارتند از :
– کارگزینی : نقل و انتقالات معلمان ، انجام امور مربوط به بازنشستگان ، ارزشیابی معلمان برای تعیین گروه ، انجام امور مربوط به استخدام افراد جدید الورود
– روابط عمومی : ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط بین کارکنان داخل سازمان و معلمان ، ایجاد ارتباط بین سازمان آموزش و پرورش با سایر ارگان ها
– امور فرهنگی : انجام کارهای فرهنگی از جمله برگزاری مسابقات ، کلاس های اوقات فراغت واردوها ……….
– بازرس : رسیدگی به شکایات و مشکلات معلمان ، کنترل فعالیت هایی که در سازمان انجام می شود برای انجام درست کارها
– حراست : بررسی وضعیت کارکنان و معلمان از نظر اخلاقی و ……..
– امور مالی : بررسی بودجه آموزش و پرورش ، برنامه ریزی سرانه مدارس ، همچنین بررسی هرچیزی که به وضعیت مالی سازمان ارتباط دارد
– حسابداری : پرداخت حقوق کارکنان و سایر هزینه های سازمان
– دبیرخانه : ثبت نامه های ورودی و خروجی و ارسال آن ها
– گزینش : گزینش و بررسی صلاحیت کارکنان بخصوص کارکنان جدید الستخدام
– امتحانات : برگزاری امتحانات مانند امتحانات نهایی ، کنکور ، الپیلادو ……. ، تکثیر سوالات امتحانی
– تعاون : ایجاد صندوق تعاون برای دادن وام به کارکنان، رسیدگی به امور رفاهی کارکنان مانند دادن بن …

کارهایی که یک مهندس صنایع می تواند در اداره آموزش و پرورش انجام دهد عبارت است از :
 برای عملکرد بهتر کارکنان و معلمان به آن ها آموزش های لازم را داد ، برای آموزش باید برنامه ریزی شود که از چه طریقی مناسب تر است (کلاس ضمن خدمت ، کتاب ، سی دی و …..) همچنین باید بررسی شود که آموزش اثر بخش بوده است یا خیر
 ایجاد انگیزش در کارکنان و معلمان برای این که وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند ، برای ایجاد انگیزش باید راههایی که باعث ایجاد انگیزش می شود را شناسایی کرده و بهترین راه ها انتخاب شود مانند افزایش حقوق ، پاداش ، دادن امتیاز و ……
 با توجه به این که سن کارکنان و معلمان یکی از عواملی است که در کیفیت کار ارائه شده توسط آن ها نقش مهمی دارد ، برای استخدام کارکنان و خصوصا معلمان یک حداکثر سن را به عنوان سن مجاز اعلام کرد .
 می توان روش های جدید و مدرن را جهت عملکرد بهتر و بهبود کار معلمان وکارکنان جایگزین روش های قبلی کرد

 ترکیب کاری داخل سازمان را بررسی کرده و اگر نیاز به بهبود دارد نسبت به آن اقدام نمود ، مثلا در صورت امکان چند کار را به یک نفر واگذار کرد تا میزان زمان بیکاری کارکنان کمتر شود
 استفاده از جرخه PDCA در داخل سازمان به صورتی که ابتدا طرح های جدید که تصور می شود به بهبود وضعیت سازمان کمک کند مطرح شود و بعد این طرح ها اجرا شود و سپس نتایج حاصل از آن ها چک و بررسی شود و مشاهده شود که آیا این طرح ها باعث بهبود شده اند یا نه و در صورتی که طرح ها نیاز به اقدامات اصلاحی داشتند اصلاحات لازم انجام شود و دوبا

 اگر تغییر فرآیندها و روش هایی که جزء عوامل نرم و تغییر پذیر در سازمان می باشند باعث افزایش بهره وری می شود باید نسبت به تغییر آن ها اقدام نمود
 ایجاد شرایطی که بتوان از امکانات موجود و نیروی انسانی ، تجهیزات و …. حداکثر استفاده را کرد
 ایجاد شرایطی که سلسله مراتب به خوبی رعایت شود ، به عبارتی و حدت فرماندهی و

 

جود داشته باشد که نتیجه آن بهترین ارتباط میان کارکنان است .
 بررسی شود که اگر تفویض اختیار در بعضی از سمت ها باعث بهبود می شود نسبت به آن ها اقدام کرد
 می توان از مطالعه کار برای بررسی و تحقیق برروی کلیه فعالیت های انسانی استفاده کرد که این کار باعث ایجاد بهبود شده و منجر به انجام فعالیت ها به صورت کاراتر و موثر می شود .
 می توان از مطالعه روش ها به منظور ثبت منظم و تجزیه و تحلیل دقیق روش فعلی انجام کار و به دست آوردن روش پیشنهادی جدیدی که دارای کارایی و اثر بخشی بالاتری است استفاده کرد .
اهم اهداف آموزش و پرورش نظری و مهارتی :
 کیفیت بخشی آموزشی
 ایجاد فرصت های برابر آموزشی
 برنامه ریزی جهت کاهش افت تحصیلی
 گسترش شیوه های نوین آموزش
 توجه به رشد متوازن رشته های تحصیلی با توجه به آمایش منطقه
 ایجاد مدرسه زندگی
 بهره وری بهینه از امکانات موجود
 جلب مشارکت و بهره مندی از ظرفیت های برون ستزمانی
 اهتمام به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای کارو دانش به منظور کار آفرینی و اشتغال زایی
 تعمیق آموزه های دینی
ورودی ها در آموزش و پرورش :
– افراد برای آموزش پیش از دبستان ، ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ، پیش دانشگاهی ، فنی و حرفه ای ، کاردانش
– افراد و کودکان استثنایی

– بزرگسالان برای سواد آموزی
– کودکان خارج از مدرسه
خروجی ها در آموزش و پرورش
افراد باسواد و آشنا به اصول اعتقادی ، فرهنگی ، هنری ، اجتماعی ، اخلاقی ، سیاسی
کنترل فعالیت ها در اداره آموزش و پرورش :
در اداره آموزش و پرورش فعالیت ها و فر آیندهایی که در هر بخش وجود دارد از راه های گوناگونی کنترل می شود . در بعضی از بخش ها رئیس آموزش و پرورش شخصا به طور مستقیم کار نظارت و کنترل را جهت انجام درست کارها به عهده دارد و همچنین با توجه به این که هر بخش برای خود رئیس دارد در تعدادی از بخش ها رئیس هر بخش کار نظارت و کنترل را برروی همان بخش انجام می دهد و نتایج به دست آمده را گزارش می دهد . در بعضی از مواقع هم بخش حراست و بازرسی عمل کنترل را انجام می دهند .
اثر بخشی ، کارایی ، بهره وری .سود :
با توجه به آن که در اداره آموزش و پرورش هدف تربیت اقشار مختلف جامعه می باشد بنابراین نمی توان به آن به عنوان یک سازمان در آمدزا نگاه کرد و در نتیجه نمی توان مفاهیمی مانند سود ، بهره وری ، اثر بخشی ، کارایی و سودآوری را به صورت اعداد و ارقام برحسب واحد پول بیان کرد.
 اثر بخشی :
سیستم آموزش و تربیت وقتی اثر بخش است که به اهدافش برسد درواقع باید بررسی شود تا چه حد خروجی های به وجود آمده منطبق بر اهداف تعیین شده هستندو میزان نیل به هدف چه مقدار بوده است. برای رسیدن به این اهداف باید بهترین صورت ترکیب کاری و همچنین بهترین صورت تقسیم وظایف را شناسایی کرده و به آن عمل نمودبه عبارتی به انجام کار درست (کار خوب کردن ) پرداخت.

برای محاسبه اثر بخشی با استفاده از فرمول شاخص آن باید نسبت خروجی واقعی سیستم را نسبت به خروجی مورد انتظارش بسنجیم ، با توجه به آن که خروجی آموزش و پرورش افراد باسواد می باشند، باید ببینیم تعداد افراد با سواد و آموزش دیده واقعی چه مقدار است و چه مقدار هم افراد با سواد و آموزش دیده مورد انتظار است که این اطلاعات را می توان با استفاده از آمارهای موجود در این زمینه که توسط بخش مشخصی در اداره آموزش و پرورش گردآوری شده است به دست آورد .
: : اثربخشی
: اثربخشی

 کارایی :
سیستم آموزش و پرورش وقتی کارایی دارد که کارها درست و بهترین نحو انجام شود(خوب کار کردن).

برای اندازه¬گیری کارایی باید بررسی شود کارها تا چه اندازه ای درست انجام می¬شود.
برای محاسبه کارایی با استفاده از فرمول شاخص آن باید نسبت ورودی مورد انتظار سیستم را به ورودی واقعی اش بسنجیم. با توجه به آن که ورودی آموزش و پرورش افراد نیازمند به آموزش می باشند، باید ببینم تعداد افراد نیازمند به آموزش واقعی چه مقدار است و چه مقدار هم افراد نیازمند به آموزش پیش بینی می شود و مورد انتظار است . که این اطلاعات را می توان با استفاده از آمارهای موجود در این زمینه که توسط بخش مشخصی در اداره آموزش و پرورش گردآوری شده است به دست آورد.

= کارایی
= کارایه
 بهره¬وری :
سیستم آموزش و پرورش وقتی بهره¬وری دارد که اثر بخشی و کارایی داشته باشد.
برای اندازه گیری بهره¬وری باید میزان اثر بخشی و کارایی را سنجید و سپس از روی آن به میزان بهره¬وری سیستم پی برد. با توجه به آن که اثر بخشی و کارایی قبلاً محاسبه شده است در فرمول شاخص مربوطه جایگذاری می کنیم و میزان بهره¬را به دست می آوریم. = بهره¬وری
همچنین یک راه دیگر برای اندازه گیری بهره¬وری این است که ببینیم سیستم چه مقدار خروجی و چه مقدار ورودی داشته است که این اطلاعات را می توان از آمارهای موجود در این زمینه به دست آورد.
= بهره¬وری
= بهره¬وری

• یکی از کارهایی که فهمیدن میزان بهره¬وری سازمان می توان انجام داد بردن وضعیت درسی دانش-آموزان ( درصد قبولی و معدل ) بر روی نمودار است ، اگر نمودارها بهبود در وضعیت درسی دانش-آموزان را نشان داد متوجه بهبود بهره¬وری سازمان می¬شویم.

 سود:
در اداره آموزش پرورش میزان موفقیت دانش آموزان در درس را می توان سود در نظر گرفت. درنتیجه برای سنجش سود باید میزان موفقیت و قبولی دانش آموزان را بررسی کرد.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد