بخشی از مقاله

چکیده:

امروزه گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است، در این میان گردشگری تاریخی میتواند فرصتها و امکاناتی را بویژه برای اشتغال و درآمد مردم بومی فراهم سازد . این پژوهش از نوع توصیفیBتحلیلی است .برای جمع آوری اطلاعات و دادههای مورد نیاز از بررسیهای اسنادی، کتابخانهای و پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش به شناسایی عوامل داخلی، عوامل خارجی و تدوین راهکارهای توسعه گردشگری تاریخی شهرستان دره شهر پرداخته شده است.

در این راستا جهت انجام پژوهش 39 نفر از کارشناسان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند، سپس پرسشنامه های طراحی شده بین آن ها توزیع شد و با نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از ماتریس SWOT عوامل رتبه بندی و وزن دهی شده و سپس عوامل داخلی و خارجی با هم تلاقی یافته و استراتژ یهای مناسب توسعه گردشگری منطقه تعیین گردیدند. و در گام آخر تعیین کردیم راهبردهای منطقه دره شهر به راهبردهای تهاجمی نزدیک می باشد طبق این دسته استراتژیها با توسعه حمل و نقل درون استانی، توسعه امکانات تبلیغاتی و تجهیز زیرساخت ها... زمینههای جذب گردشگر به این منطقه تاریخی را فراهم آورد.

. 1 مقدمه :

طی سال های اخیر، توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور بیش از پیش به بخش جهانگردی یا توریسم معطوف شده است .در همین راستا مطالعات وسیعی در این بخش صورت گرفته است. همچنین صنعت جهانگردی از قابلیتهای بسیار زیادی در ایجاد اشتغال برخوردار است و در عین حال نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی کمترین آسیبها را متوجه محیط زیست می نماید.غنای جاذبه ها در ایران موجب شده است که آن را جهانی دریک مرزبنامند.

گردشگری را میتوان صنعت سفید نامید زیرا برخلاف اغلب صنایع تولیدی، بدون آلوده سازی محیط زیست انسانی، زمینه ساز دوستی و تفاهم بین ملتهاست و صلح و صفا را برای مردم به ارمغان می آورد - محسنی، . - 1388 در این میان، ایران از لحاظ دارا بودن ابنیه تاریخی، جزء 9 کشور نخست دنیا و ازلحاظ جاذبه های اکوتوریستی درمیان 10 کشور برتر دنیا قرار داردغنای جاذبه های در ایران آنقدرزیاداست که تقریبابرای هرسلیقه ای انگیزه ی کافی برای سفربه ایران بوجودمی آورد در سالهای اخیر، گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارب جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداختهای بسیاری از کشورها شده است.

روبه رشد بودن صنعت توریسم،با توجه به امکانات ،تاسیسات،خدمات وظرفیت های شهری که می طلبد،ضرورت داردنسبت به تأمین آنها و برنامه ریزی جهت استفاده درست و مناسب به پذیرش توریسم اقدام گردد.دراین میان شهرستان دره شهربه عنوان شهری تاریخی فرهنگی باجاذبه طبیعی وکشاورزی ازتوان زیادی برای توسعه ی گردشگری شهری برخوردار است.دراین تحقیق سعی شده است وضعیت گردشگری دره شهرونقش آن درتحول اقتصادی با استفاده ازسیستم swotنقاط قوت،ضعف،فرصت وتهدیدهامشخص گردد.تابا دیدی علمی به ارائه راهکارها مناسب جهت توسعه گردشگری دراین شهر بپردازیم.

. 2 منطقه مورد مطالعه:

شهرستان درهشهر در غرب کشور و در شرق استان ایلام واقع شده است.این شهرستان در 33 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 24 دقیقه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 1150 متر و وسعت آن 1279 کیلومتر مربع می باشد - فر مانداری دره شهر ، - 6 : 1375 ویژگی های تاریخی دره شهر، نام دره شهر یا سیمره شاید از رودخانه سیمره گرفته شده باشد که از حوالی کوه الوند در استان همدان سرچشمه می گیرد و به - - گاماساب - - مشهور است ، ولی هنگامیکه به خاک استان ایلام و لرستان می رسد سیمره نامیده می شود . - مرکز آمار ایران ، . - 1365 به نظر می رسد زمانی سیمره پایتخت استان، ما سبذان بوده است.

- زینی وند ، محمد ، 14 : 1380 - .پس از حمله اعراب سیمره حاکم نشین مهرجان قذق شد و این سرزمین تا قرن چهارم آباد بوده است. - راولینسون ، هنری ، - 66: 1362 همچنین مؤلف کتاب جغرافیای لرستان اطلاق لفظ سیمره به این ولایت را ناشی از رونق کشاورزی منطقه و میزان بازدهی محصولات آن دانسته است و می گوید : - - آنچه مشهور است بذری صد بذر می کند به آن مناسبت صد مره اش نامیده اند به عات کثرت استمال سیمره شده است . - امان الهی بهاروند ، سکندر ، . - 58 : 1370

جاذبه های تاریخی ،در استان ایلام جمع کل آثار گردشگری، 749 اثر می باشد که از این میان جمع آثار تاریخی در استان 726 مورد می باشد که سهم شهرستان دره شهر 149 اثر تاریخی می باشد که نسبت به سایر شهرستان های استان بیشترین تعداد آثار تاریخی را دارا می باشد که به عنوان یک شهر تاریخی شناخته شده است. - اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام . - 1392 شهر باستانی دره شهر، یا داراشهر یا سیمره بفاصله 125 کیلومتری ایلام و 45 کیلومتری پلدختر قراردارد . بناهای این شهر مربوط به دوران ساسانی می باشد که با مصالح قلوه سنگ و ملاط گچ - سنگ و ساروج - ساخته شده است. - اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام . - 1392 تنگ بهرام چوبین ،تنگ بهرام چوبین یکی از مهم ترین دره های کم عرض و بسیار مرتفع و استراتژیک در ضلع غربی مسیر جاده دره شهر -پلدختر است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید