مقاله شناخت عوامل کلیدی موفقیت مهندسی ارزش در ایران

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

شناخت عوامل کلیدی موفقیت مهندسی ارزش در ایران
چکیده
پس از گذشت قریب به ۶٠ سال از طرح و توسعه ی بکارگیری مهندسی ارزش و تکنیک های مربوطه در جهان و اثبات تاثیرات مثبت و چشمگیر آن در پروژههای مختلف و با گذشت بیش از ۵سال از ورود مهندسی ارزش به ایران روند آشنایی و توسعه ی کاربرد آن در کشور کند انجام می شود. درحالی که کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با بکارگیری مهندسی ارزش ، مدیریت ارزش و تجزیه و تحلیل ارزش سالانه میلیاردها دلار در هزینه ها صرفه جویی می کنند. اما کشور ما هنوز در پیادهسازی این رویکرد با مشکلاتی روبرو می باشد. بومی سازی مهندسی ارزش در جهت مدیریت سرمایه های ملی و بررسی دلایل عدم موفقیت کامل مهندسی ارزش در کشور و ارائه ی راهکارهایی جهت مثمرثمرتر واقع شدن بکارگیری مهندسی ارزش از اهداف اصلی این مقاله می باشد.
کلمات کلیدی : مهندسی ارزش – توسعه ی بکارگیری- عوامل کلیدی موفقیت

مقدمه
سادگی اجرای فرآیند، نتایج ملموس و صرفه جویی کلان حاصل از اجرا دورنمای روشن و امیدوار کننده ای را در مورد گسترش بکارگیری مهندسی ارزش و طرحهای مختلف نوید می دهد.
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با بکار گیری مهندسی ارزش ، مدیریت ارزش و تجزیه و تحلیل ارزش سالانه میلیارد ها دلار در هزینه ها صرفه جویی می کنند.
بنابراین با توجه به روند بکارگیری مهندسی ارزش ، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عدم موفقیت از الزامات می باشد و به هر حال نمی توان در مقاطع مختلف زمانی استقبال سرد، توجه مقطعی و فراگیر نبودن مهندسی ارزش را نادیده گرفت .
مطالعه تاریخچه توسعه و تکامل مهندسی ارزش در سایر کشور ها بیانگر این نکته است که با همان سرعتی که مهندسی ارزش گسترش و عمومیت می یابد ممکن است دچار افت و زوال شود.از سوی دیگر، غالبا مطالعات مهندسی ارزش با کمبود منابع و زمان مواجه می باشد . بنابراین شناسائی عوامل کلیدی موفقیت امکان دستیابی به نتایج معتبر و ایده آل را با استفاده از منابع و زمان محدود فراهم می سازد.
در این مقاله نگارندگان سعی در شناسائی عوامل موفقیت بر اساسی تجربیات اجرائی، نقطه نظرات کارشناسان و تجربیات سایر کشور ها دارند و هدف اصلی ، شناسائی محرک های موفقیت می باشد.
مهندسی ارزش و موانع راه به طور کلی عوامل موفقیت مهندسی ارزش بسیار متنوع و متغیر می باشد این تغییرات به عوامل گوناگونی نظیر ماهیت شرایط مطالعه ، قابلیت تیم مهندسی ارزش ، تواناییهای مشاور در چگونگی بکارگیری ابزار مهندسی ارزش ، کیفیت اطلاعات ورودی و … وابسته می باشد.
مهندسی ارزش در طی برنامه کاری خود که شامل مطالعات مقدماتی، اجرای کارگاه مهندسی ارزش ، اجرا و بکار گیری ایده های برتر است ( شکل ١) در هر سازمان وشرکت با مشکلات خاص مواجه می باشد.

شناسایی این مشکلات و شناخت عوامل کلیدی موفقیت که در ٣ سطح کار فرما، مشاورین مهندسی ارزش و عوامل محیطی بر برنامه کاری مهندسی ارزش اثر گذرا می باشد ، تاثیر به سزائی در موفقیت مطالعات خواهد داشت .دلایلی همچون کمبود مهارتهای لازم ، عدم شناخت مهندسی ارزش ، ضعف ضوابط قانونی ، بافت دولتی و حاشیه سود مطمئن و … از موانع عدم فراگیری مهندسی ارزش در کشور می باشند.
از سوی دیگر مهندسی ارزش به روایتی تکرار موفقیتهاست . بنابراین تجربه موفق سایر کشور ها و انجام تحقیقات مشابه ضرورت اجرای این پژوهش را بیش از پیش روشن می سازد.
تجربیات سایر کشور ها
چالشهای پیش روی مهندسی ارزش تنها مختص به کشور ایران نیست . بررسی مطالعات موردی کشور های مختلف نمایانگر این مطلب می باشد که آنها نیز با بحرانهائی در این زمینه مواجه بوده اند ولی استراتژی و راهکار این قبیل کشور ها منفعلانه نبوده و در صدد ریشه یابی عارضه ها و موانع کار برآمده اند. در این زمینه مکاتبات فراوانی با فعالین مهندسی ارزش صورت گرفته است و سعی شده که از تجربیات آنها به نحو مطلوب استفاده شود. در همین رابطه بررسی نتایج مطالعات شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عدم موفقیت در کشور هنگ کنگ خالی از لطف نمی باشد.
رویکرد مهندسی ارزش در اوایل دهه ٨٠ میلادی در کشور هنگ کنگ مطرح شد و در سالهای اخیر کاربرد مهندسی ارزش به صورت تصاعدی افزایش یافته است . در اواخر دهه ٩٠ بر طبق یک تحقیق پرسشنامه ای در کشور هنگ کنگ دلایل عدم بکارگیری مهندسی ارزش به شرح زیر عنوان شده است .

بسیاری از این مشکلات و موانع بهبود و کارآئی مهندسی ارزش قابل رفع است . عواملی وجود دارند که موفقیت و سرنوشت مطالعات را تحت تاثیر قرار می دهندو طبیعتا مطالعات موفق ، خود به خود حاصل نمی شوند. بر پایه نتایج تحقیق عوامل مهم
موفقیت مطالعات مهندسی ارزش در کشور هنگ کنگ عبارتند از:
– درک و بکارگیری صحیح متدولوژی
– زمان بندی مناسب مطالعات
– پشتیبانی و حمایت کامل از سوی مدیریت ارشد
– انتخاب مناسب و دقیق اعضای تیم
– مدیریت صحیح فرآیند توسط تسهیل گر
مهندسی ارزش در کشور
در سایه پیدایش فن آوریهای نوین اطلاعات و رقابت فشرده جهانی استفاده از تکنیکهای مدیریتی اجتناب ناپذیر است در حالی که امروزه تغییر در جوامع بشری به سرعت رخ می دهد انسانها باید ابزارهایی برای سازگاری و ادامه راه داشته باشند. امروزه انگیزه و هدف این نیست که صرفا زنده بمانیم بلکه باید رشد کنیم .
علوم ، وظیفه ای جز شناخت واقعیتهایی بیرونی ندارند و تکذیب محصولات این شناخت ، در واقع تکذیب واقعیتی است که مستقل از اراده سازمانها وجود دارد. اینگونه ، تهدیدها و نقاط ضعف با رویکردی ارزش محور قابل درک است . در واقع نه روش های موفقیت ، واحد است و نه شرایط زمانی و مکانی برای پیاده کردن هر الگو را می توان نادیده گرفت .
هدف مهندسی ارزش حذف و یا اصلاح هر چیزی است که موجب تحمل هزینه های غیر ضروری می شود بدون آنکه آسیبی به کارکردهای اصلی و اساسی طرح وارد شود.
شناسائی چالشها در قبال مهندسی ارزش و تلاش در جهت بومی سازی مهندسی ارزش و مدیریت سرمایه های ملی از وظایف اصلی مشاورین مهندسی ارزش کشور می باشد.
نیروی انسانی به عنوان روح و قلب تپنده مهندسی ارزش نقش مهمی در موفقیت مطالعات ایفا می کند. مدیران ، مشاورین و اعضای تیم به سهم خود در مطالعات تاثیر گذار می باشند ونقش هر کدام انکار ناشدنی می با شد.
علاوه بر تقش تعیین کننده نیروی انسانی عواملی نظیر تعریف صحیح مساله ، ،جامعیت اطلاعات ورودی، بکارگیری صحیح متدولوژی و ضوابط قانونی نیز هر کدام به تنهایی از الزامات یک مطالعه موفق می باشند. در ادامه با توجه به تجربیات اجرائی به بسط مسائل مطروحه پرداخته می شود.
نقش مدیران میانی و عالی
مدیریت با نگاهی متفاوت به مهندسی ارزش می تواند موجبات موفقیت سازمان را در راستای غلبه بر مباحث مهمی که در سناریو های رقابتی وجود دارد فراهم کند. نقش و مسوولیت های مدیریت برای اجرا و همکاری موثر با مجری مهندسی ارزش بسیار مهم می باشد. وقتی مدیران ارشد از تاثیر گذاری تکنیک مهندسی ارزش متقاعد می شوند مدیران سایر دپارتمانها نیز به آرامی متقاعد شده و به مطالعات مهندسی ارزش اعتبار می بخشند.
وجود سازمانهای پنهان و تلاش برای عدم نتیجه گیری مطالعات بر حسب منافع شخصی اغلب باعث می شود که با خروج مشاور تعهد و پشتیبانی سازمان نسبت به نتایج به یکباره کاهش و خروجی مطالعات ، اولویت ثانویه پیدا کند.
به هر حال اگر خواستار برنامه موثر و بهینه تر می باشید باید مدیران عالی مرتبه و حتی میانی را درگیر مطالعات نمائید. توجیه مدیران و جلب حمایت آنها مشکلات پیش رو را کم رنگ خواهد ساخت .
نقش مشاور مهندسی ارزش
مشاور، رهبر مطالعات می باشد. مشاور با توجه به متدولوژی مهندسی ارزش اعضای تیم را به سمت نتایج دلخواه کارفرما و کارگاه هدایت می کند بنابراین موفقیت مطالعات در گرو شایستگی های مشاور می باشد.
این شایستگی ها بر روی چگونگی به کارگیری ابزارهای مهندسی ارزش و نحوه تعامل با اعضای تیم تاکید دارند که این شایستگیها، ویژگی های شخصیتی، تکنیکی، تخصصی و روابط اجتماعی مشاور را شامل می شود . مشاور مهندسی ارزش ترک جایگاه مشاوره سنتی می باشد و خصوصیات منحصر به فردی نظیر قابلیت اطمینان ، خصوصیات شخصیتی ، و اعتبار را شامل می شود.
به صورت خلاصه تجارب بدست آمده نشان میدهد که وظایف مشاور در مطالعات مهندسی ارزش توسط یک تیم مشاوره مهندسیارزش با تخصص های زیر و به رهبری متخصص ارزش به خوبی قابل انجام است .
الف – متخصص متدولوژی ارزش
ب – کارشناسان مجرب در حوزه پروژه مربوطه (حداکثر ٢ نفر)
ج – برنامه ریز و هماهنگ کننده که مسئولیت هماهنگی جهت عقد قرارداد، ارتباط با کارفرما جهت اخذ اطلاعات ، تعیین مکان و زمان کارگاه ، جلسات توجیهی و … را دارد.
د- کارشناس تجزیه وتحلیل داده ها و ثبت نتایج
برای موفقیت در مطالعات لازم است تیم مشاوره اقدامات زیر را انجام دهد :
١. پس از دریافت اطلاعات اولیه ، جلساتی جهت توجیه تیم تشکیل و درصورت لزوم از کارشناسان دیگر جهت تکمیل اطلاعات استفاده نماید. در این مرحله تیم مشاوره باید کاملا نسبت به پروژه توجیه شود.
٢. پس از توجیه اعضای تیم نسبت به طرح ، سوالات مورد نیاز جهت تکمیل اطلاعات به صورت کتبی از کارفرما درخواست شود و این امر تا اعلام کفایت اطلاعات توسط تیم مشاوره باید ادامه یابد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد